Takpannerengöring

5L
Artikelnummer: 18454
Vikt: 5
Takpannerengöring är speciellt framtagen för tvätt av betong- och tegeltakpannor.
Välj butik för att se lagertstatus
Inte tillgänglig online
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
309 00 kr /st
st
= 5,00 l
Takpannerengöring
Takpannerengöring är speciellt framtagen för tvätt av betong- och tegeltakpannor. Den avlägsnar effektivt alger, mossor, lavar och andra organismer.

Det finns två sätt att använda takpannerengöring, antingen kan du spruta på medlet och låta väder och vind sköta resten eller så låter du medlet ligga på pannorna i några dagar och går därefter över taket med en högtryckstvätt.
Märkning
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H410
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.