Terrasslasyr

3L, lösningsmedelsburen
Artikelnummer: 190100
Vikt: 2.87
Terrasslasyr är en silikonalkydbaserad oljelasyr med en hög vatten- och UV resistens. Den lämpar sig väl för allt impregnerat trä utomhus där en kulörlaserad yta önskas, till exempel på utomhusterrasser, trädgårdssnickerier och möbler.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
295   kr /st
st
Terrasslasyr
Terrasslasyr är en silikonalkydbaserad oljelasyr med en hög vatten- och UV resistens. Den lämpar sig väl för allt impregnerat trä utomhus där en kulörlaserad yta önskas, till exempel på utomhusterrasser, trädgårdssnickerier och möbler. Terrasslasyrens egenskaper gör den användbar även på exotiska och hårda träslag som teak.

Terrasslasyren innehållar aktivt mögelskydd och gör även virket vattenavvisande och motverkar sprickbildning. Åtgång: 6-12m2/l.

Smarta målningstips


Inför målning


Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett bra underarbete lägger grunden till ett lyckat målningsresultat.

Lufttemperatur och yttemperatur är också viktigt, måla inte om det är kallare än 8 grader. Kontrollera att fuktkvoten i träet är max 16 % före målning.

Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Skrapa eller stålborsta underlaget för att få bort lös färg och lösa träfibrer samt för att matta ner blanka färgytor. Borsta sedan bort löst sittande damm och smuts.

Målning


När förarbetet är klart kan själva målningen inledas. Applicera Terasslasyren med pensel, trasa eller genom doppning av virket tills underlaget är mättat. Efter några minuter torkas överskottsfärg bort med trasa eller svamp. Terrasslasyren ska inte bilda en film på ytan utan bör tränga in ordentligt i underlaget. Låt ytan torka och upprepa behandlingen vid behov.

Lasyren är övermålningsbar efter 16 timmar.

Den höga torrhalten på terrasslasyren gör att den inte lämpar sig som grundolja för senare övermålning med färg.

Efter målning


Torka av penslar och verktyg noga före rengöring i lacknafta/alifatnafta. Förslut burken efter användning och förvara utom räckhåll för barn.

Varning! Trasor som är indränkta i olja kan vara självantändande och måste därför oskadliggöras.

Var rädd om vår natur


Häll inte ut färgen i avloppet. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna överbliven färg och lösningsmedel till miljöstationen i din kommun.
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P302
VID HUDKONTAKT:
P314
Sök läkarhjälp vid obehag.
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 190100