Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Tändvätska Kemetyl T-gul
Tändvätska till grillar och brasor, passar även bra som bränsle till fotogenkök och värmare. Den är baserad på ren N-paraffin och är därför rök- och luktfri. T-Gul brinner endast i förening med annat tändbart material som papper, trä och kol. Vid grilltändning sprutas T-Gul jämt över kolen/briketterna/veden.

LADDA NER MER INFORMATION

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 993410

Märkning

Hälsofarlig
Faroangivelser
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P301 VID FÖRTÄRING:
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.

Fler produkter i samma kategori

Endast online
Skickas inom: 10-15 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-6 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-6 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-6 vardagar
Endast online
Skickas inom: 5-10 vardagar
Endast online
Skickas inom: 10-15 vardagar