TRÄFÄRG 237 Cuprinol

Svart, 10 L
Artikelnummer: 192630
Vikt: 10.4
Cuprinol Träfärg är en halvmatt droppfri täckande färg baserad på alkydolja. Ett säkert val för trä utomhus, omålat eller målat med olje- eller alkydfärg. Du får en vacker, täckande yta, som är både vattenavvisande och väderbeständig under många år framöver.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
1189   kr /st
st
TRÄFÄRG 237 Cuprinol
Cuprinol Träfärg är en halvmatt droppfri täckande färg baserad på alkydolja. Ett säkert val för trä utomhus, omålat eller målat med olje- eller alkydfärg. Du får en vacker, täckande yta, som är både vattenavvisande och väderbeständig under många år framöver.

Produktfördelar

- God inträngning i träet
- Traditionell alkyd-/oljefärg

Produktinformation

Glans: Halvmatt
Täckning: ≈ 6-8 m²/L
Torktid: 12 timmar
Övermålningsbar: 16 timmar
Strykningar: 2
Märkning
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Cuprinol