Träfärg

2,5L, oljefärg, utefärg, lösningsmedelsburen
Artikelnummer: 192581
Vikt: 3.38
Halvmatt och droppfri (tixotrop) täckande färg för utomhusbruk. Cuprinol Träfärg är baserad på alkydolja, som ger en väderbeständig, ljusäkta och vattenavvisande yta.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
389   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Träfärg
Halvmatt och droppfri (tixotrop) täckande färg för utomhusbruk. Cuprinol Träfärg är baserad på alkydolja, som ger en väderbeständig, ljusäkta och vattenavvisande yta. Avsedd för målning av trä – omålat eller tidigare behandlat med olje- eller alkydoljefärg (ej akrylatfärg).

Vid nymålning ska underlaget vara rengjort och torrt. Impregnera med fördel hela konstruktionen med Cuprinol Grundolja, särskilt ändträ och utsatta delar. Grundmåla därefter med Cuprinol Trägrund V och färdigmåla sedan två gånger med Cuprinol Träfärg.

Vid ommålning ska tidigare målade ytor först tvättas med målartvätt. Vid mögel- eller algangrepp behandlas ytan med speciellt rengöringsmedel. Skölj rikligt med vatten och låt torka innan målningen fortsätter. All gammal lös färg skrapas bort och blanka ytor slipas. Gråträ slipas till friskt trä. Trärena ytor behandlas först med Cuprinol Grundolja och sedan Cuprinol Trägrund V innan färdigstrykning två gånger med Cuprinol Träfärg.

Miljö

Flytande färgrester och tvättvätska lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.
Märkning
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 7391306162121
Typ Oljefärg
Bindemedel Oljebaserad
Varumärke Cuprinol