Trägrund Ute 1L

Cuprinol
Artikelnummer: 196016
Vikt: 1.21
Cuprinol Trägrund V är en vattenburen alkydemulsion/akrylatgrundfärg för nytt, vakumimpregnerat eller tidigare målat trä.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-5 vardagar
Hämta i butik
Från
189   kr /st
st
Trägrund Ute 1L
Cuprinol Trägrund V är en vattenburen alkydemulsion/akrylatgrundfärg för nytt, vakumimpregnerat eller tidigare målat trä. Cuprinol Trägrund V har god inträngning och vidhäftning till nytt och tidigare målat trä. Cuprinol Trägrund V förhindrar fuktupptagningen i träet och är övermålningsbart på endast 4 timmar.

• Maximerar vidhäftning
• Ger ett bra fuktskydd
• Ger lång hållbarhet.
• Övermålningsbar på 4 timmar

Specfikationer

Glans: Matt
Täckning: ≈ 6-8 m²/L
Torktid: 2 timmar
Övermålningsbar: 4 timmar
Strykningar: 1
Märkning
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Cuprinol