TRÄLIM POLYURETAN BOSTIK

500 ml
Artikelnummer: 180109
Vikt: 0.58
Hög hållfasthet och vattenfast.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
195   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

TRÄLIM POLYURETAN BOSTIK
Hög hållfasthet och vattenfast.

Användningsområde

Enkellimning av trädetaljer där hög hållfasthet krävs samt limning av många andra material.

Underlag

Trä (även feta nyslipade träslag såsom teak), metall, plast, halvhårda plattor*, sten- och cementbaserade material. Provlimma alltid för bästa resultat.

Teknisk data

Arbetstemperatur: Lägst 10°C
Hållfasthetsklass: D4
Märkning
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332
Skadligt vid inandning.
H334
Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351
Misstänks kunna orsaka cancer.
H373
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer Nej
Varumärke Bostik