Trälim PU Illbruck

Klass D4, lösningsmedelsfri och vattenfast, 250ml
Artikelnummer: 180002
Vikt: 0.3
Polyuretanlim utan lösningsmedel som ger vattenbeständiga fogar.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
93 90 kr /st
st
Trälim PU Illbruck
Polyuretanlim utan lösningsmedel som ger vattenbeständiga fogar. Limmet härdar med luftens eller matrialets fuktighet. Har god inträngning i porösa material eller material med cellstruktur. Limfogen fyller ut eventuella ojämnheter.

Användningsområde

Främst för trälimning men kan även användas som konstruktionslim. Fäster mot trä, aluminium, stål, betong och vissa hårda plaster etc.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334
Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351
Misstänks kunna orsaka cancer.
H373
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 995253
Varumärke Illbruck
DIY Category Houses & Holiday houses
Product requires a certified installer Nej