Trälim Vinter

Vinter, C10, 750ml
Artikelnummer: 18004
Vikt: 0.89
Byggmax Trälim Vinter är ett trälim som kan användas vid låga temperaturer, ned till -10°C, inomhus.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
63 95 kr /st
st
Trälim Vinter
Byggmax Trälim Vinter är ett trälim som kan användas vid låga temperaturer, ned till -10°C, inomhus. Limmet frostsäkert och kan lagras ned till –40oC.

Användningsområden

Trälim Vinter fungerar utmärkt som allround trälim vid låga temperaturer (ned till –10oC) vid limning av möbler, fur, spånplattor m.m inomhus. OBS att limmet ska vara rumstempererat vid alla limningar.

Arbetsbeskrivning

Ytorna ska ha god passning vara rena, torra och fria från olja och fett eller dylikt. Fuktkvoten i trä bör vara 8-12%. Minimum -10°C appliceringstemperatur, gäller för lim, trä och lokal. Applicera limmet jämnt på ena ytan och pressa samman omgående. Håll limfogen under press tills limmet torkat. Vid -10ºC är presstiden ca 1 dygn.

Miljö och hälsa

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, inte klassat som vådligt eller brandfarligt.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 18004