Träolja 2,5L

Vattenburen, 2,5L, 18%
Artikelnummer: 19870
Vikt: 2.61
Träoljan är vattenburen och miljöanpassad träolja för obehandlade eller tidigare oljade träytor utomhus: trall, staket, utemöbler, snickerier. Träolja V Basic är en enklare typ av träolja som håller en säsong.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
59 95 kr /st
st
Träolja 2,5L
Träolja Basic är vattenspädbar olja gjord på linolja som innehåller vattenavisande ämne och fungicider mot alger och mögel.

Färg: Klar, färglös olja
Mängd: 2,5 lit 18% = Oljans torrhalt (Den andel som blir kvar efter att ex. lösningsmedel dunstat bort)

Applicering

Underlaget ska vara torrt och rent så att oljan tränger in på bästa sätt. Träet rengörs enkelt med såpa och ljummet vatten. Trä som stått ute tvättas med algtvätt innan inoljning. Stryk på oljan med pensel, svamp eller roller. Se till att fördela oljan tunt och jämnt skikt. Torka bort överflödig olja efter cirka en timma. Känns ytan torrt på vissa ställen görs en andra strykning.

Tänk på

Träolja V Basic innehåller fungicider mot alg och mögelpåväxt och är därför ingen lämplig olja för ytor som kan komma i kontakt med livsmedel.

Det finns risk för självantändning av använda trasor, trassel etc. Lägg använda trasor, trassel i vatten ett dygn innan de kastas eller bränn dem.
Faroangivelser
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P302
VID HUDKONTAKT:
P313
Sök läkarhjälp.
P333
Vid hudirritation eller utslag:
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 19870