Trälim Vinter

Vinter, C10, 750ml
ART.NR: 18004
Byggmax Trälim Vinter är ett trälim som kan användas vid låga temperaturer, ned till -10°C, inomhus.
Läs mer
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

Trälim Vinter

Byggmax Trälim Vinter är ett trälim som kan användas vid låga temperaturer, ned till -10°C, inomhus. Limmet frostsäkert och kan lagras ned till –40oC.

Användningsområden

Trälim Vinter fungerar utmärkt som allround trälim vid låga temperaturer (ned till –10oC) vid limning av möbler, fur, spånplattor m.m inomhus. OBS att limmet ska vara rumstempererat vid alla limningar.

Arbetsbeskrivning

Ytorna ska ha god passning vara rena, torra och fria från olja och fett eller dylikt. Fuktkvoten i trä bör vara 8-12%. Minimum -10°C appliceringstemperatur, gäller för lim, trä och lokal. Applicera limmet jämnt på ena ytan och pressa samman omgående. Håll limfogen under press tills limmet torkat. Vid -10ºC är presstiden ca 1 dygn.

Miljö och hälsa

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, inte klassat som vådligt eller brandfarligt.
Läs mer
Märkning
GHS02
Brandfarlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Leverantörens artikelnummer 18004