Väggfärg halvmatt Sadolin

2,5L, glans 20, innefärg, vattenburen
Artikelnummer: 187581
Vikt: 3.37
Vattenburen väggfärg av hög kvalitet som ger en fin halvmatt yta och lyster åt dina väggar.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
289   kr /st
st
Väggfärg halvmatt Sadolin
Sadolin Väggfärg Halvmatt är en vattenburen väggfärg av hög kvalitet som ger en fin halvmatt yta och lyster åt dina väggar. Sadolin Väggfärg Halvmatt används för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm. Främsta användningsområdet är väggar i kök, korridor och groventré, där man önskar en halvmatt yta med god tvättbarhet.

Behandling

Ytan skall vara ren, torr och dammfri. Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. Grundmåla med Sadolin Grundfärg. Färdigstryk 1-2 gånger med Sadolin Väggfärg Halvmatt. Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 ggr med Sadolin Väggfärg Halvmatt . Måla ej under +5 ºC.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 7391306158049
Typ Täckfärg
Bindemedel Vattenburen
Varumärke Sadolin