Väggfärg matt Sadolin

2,5L, glans 7, innefärg, vattenburen
Artikelnummer: 187521
Vikt: 3.47
Sadolin Väggfärg Matt är en vattenburen väggfärg av hög kvalitet som ger en fin matt yta och lyster åt dina väggar.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
279   kr /st
st
Väggfärg matt Sadolin
Sadolin Väggfärg Matt är en vattenburen väggfärg av hög kvalitet som ger en fin matt yta och lyster åt dina väggar. Sadolin Väggfärg Matt används för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm.

Behandling

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. Grundmåla med Sadolin Grundfärg. Färdigstryk 1-2 gånger med Sadolin Väggfärg Matt. Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 ggr med Sadolin Väggfärg Matt. Måla ej under +5 ºC.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 7391306157929
Typ Täckfärg
Bindemedel Vattenburen
Varumärke Sadolin