VÄGGFÄRG SUPERMATT BC-BAS 2,325L

Sadolin, V
Artikelnummer: 1878101
Vikt: 3.05
Sadolin Supermatt är en vattenburen matt väggfärg av hög kvalitet som ger en extramatt yta med låg reflektion
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
375   kr /st
st
VÄGGFÄRG SUPERMATT BC-BAS 2,325L
Sadolin Supermatt är en vattenburen matt väggfärg av hög kvalitet som ger en extramatt yta med låg reflektion. Färgen har en hög täckförmåga, är lätt att applicera och ger ett perfekt slutresultat. Sadolin Supermatt används för målning inomhus där man önskar en helmatt avtorkningsbar yta. Sadolin Supermatt kan användas på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv mm.

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Puts, betong samt gipsskivor spacklas vid behov. Måla ej under +5 ºC.

Specfikationer

Glans: Helmatt
Antal strykningar/behandlingar: 1-2
Torktid (timmar): 1
Övermålningsbar efter (timmar): 2
Rengör verktygen med: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Sadolin