Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Universalolja CRC 5-56
Ett universalspray med unika fuktdrivande och korrosionsskyddande egenskaper. Smörjer, rengör och löser rost. Fantastisk krypförmåga, tränger in snabbt överallt. Ger effektivt skydd mot elektriska och mekaniska störningar orsakade av vatten, fukt, rost, smuts eller friktion. Angriper ej lack, plast eller gummi.

LADDA NER MER INFORMATION

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 995660

Märkning

Brandfarlig
Faroangivelser
H223 Brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P410 Skyddas från solljus.
P412 Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.