Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Trälim PU Illbruck
Polyuretanlim utan lösningsmedel som ger vattenbeständiga fogar. Limmet härdar med luftens eller matrialets fuktighet. Har god inträngning i porösa material eller material med cellstruktur. Limfogen fyller ut eventuella ojämnheter.

Användningsområde

Främst för trälimning men kan även användas som konstruktionslim. Fäster mot trä, aluminium, stål, betong och vissa hårda plaster etc.

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 995253
Paketvikt 0.3 kg
Varumärke Illbruck

Märkning

Skadlig
Hälsofarlig
Faroangivelser
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.