Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Trälim Vinter
Byggmax Trälim Vinter är ett trälim som kan användas vid låga temperaturer, ned till -10°C, inomhus. Limmet frostsäkert och kan lagras ned till –40oC.

Användningsområden

Trälim Vinter fungerar utmärkt som allround trälim vid låga temperaturer (ned till –10oC) vid limning av möbler, fur, spånplattor m.m inomhus. OBS att limmet ska vara rumstempererat vid alla limningar.

Arbetsbeskrivning

Ytorna ska ha god passning vara rena, torra och fria från olja och fett eller dylikt. Fuktkvoten i trä bör vara 8-12%. Minimum -10°C appliceringstemperatur, gäller för lim, trä och lokal. Applicera limmet jämnt på ena ytan och pressa samman omgående. Håll limfogen under press tills limmet torkat. Vid -10ºC är presstiden ca 1 dygn.

Miljö och hälsa

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, inte klassat som vådligt eller brandfarligt.

LADDA NER MER INFORMATION

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 18004
Paketvikt 0.875 kg

Märkning

Brandfarlig
Faroangivelser
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.

Gör det själv