Fasadtvätt

5L
Artikelnummer: 18414
Vikt: 5.42
Fasadtvätt används för att rengöra utvändiga ytor innan målning men kan i svagare brukslösning också användas 
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
99   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Fasadtvätt
Ett rengöringsmedel som är effektivt och alkaliskt. Passar för alla olika typer av husfasader såväl som övriga delar på huset t.ex. foder, knutar och plåtdetaljer. Rengöringsmedlet används för målning utomhus och avlägsnar sot, fett och smuts, men även lättare angrepp av alger och mögel. Efter att ytorna är tvättade och avsköljda är de i utmärkt skick för ommålning. Används högtryckstvätt bildas tvättskum som ökar tvätteffekten ytterligare. Rengöringsmedlet innehåller inga som helst miljögifter och skadar vid normal användning inte växter eller djur.
Förvaras frostfritt.
pH-koncentrat ca 13,0

Användning

Skydda växter mot direkt stänk genom att täcka över dem. Täck även över glas och klinker för att inte utsätta det för långvarig exponering av tvättvätska, vilket kan ha en svagt etsande effekt. Vid användning av högtryckstvätt är flödig vattensköljning viktigare än att trycket är högt.

Medlet kan ge torr och narig hud vid långvarig kontakt, använd därför skyddshandskar och skyddsglasögon vid risk för stänk. För att inte riskera förväxling med t.ex. dryck eller föda, använd blandningskärl.

Dosering

Normalt nedsmutsad yta/årlig underhållstvätt:
1 dl Fasadtvätt till ca 2 liter vatten.

Svår nedsmutsning/användning av högtryckstvätt:
1 dl Fasadtvätt till ca 1 liter vatten.

Mycket svår nedsmutsning/fläckar:
1 dl Fasadtvätt till ca 1 dl vatten.

Applicera tvättlösningen med antingen skumsvamp eller högtryckstvätt nedifrån och upp. Låt medlet verka i några minuter och skölj därefter av väl med vatten. Är ytan hårt nedsmutsad kan den behöva skrubbas med en rotborste eller liknande innan avsköljning. Husfasaden ska ha torkat ordentligt innan ommålningen påbörjas.
Märkning
GHS05
Frätande
Faroangivelser
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 18414