MONTERA VINDSTRAPPA

Vinden är ett typiskt utrymme i ett hus som man inte direkt tänker på eller kanske använder. Installerar du då en vindstrappa kan du lätt förvandla det tomma utrymmet till en användbar del av huset. Dessutom gör du det lättare för dig själv att regelbundet kunna ha koll på hur taket mår. Då kan du tidigt upptäcka om något är fel och minska risken för skador.

Innan du börjar

Saknar du åtkomst till din vind idag eller har en lucka på in- eller utsidan som kräver stege, så har du mycket att vinna på att installera en modern vindslucka. I denna ingår en trappa, eller snarare en stege, som enkelt viks ihop på luckan och därför inte tar någon plats i huset. På så vis blir det betydligt lättare att ta sig upp på vinden regelbundet och inspektera utrymmet.

Välj en lucka med bra isoleringsvärde

Det finns lite olika varianter på vindstrappor att välja på och den stora skillnaden är hur välisolerad luckan är. Ofta vinner man i längden på att välja den lucka med så bra isoleringsvärde som möjligt. Kolla efter U-värdet, som beskriver hur mycket värme som släpps igenom på en viss tid, ju lägre värde desto bättre isolerat. Vill du kan du även komplettera med en isolerad överlucka som bidrar till ännu bättre isolering.

Bygg en spång – eller satsa på extra förvaring?

När du ändå installerar en vindstrappa och har verktygen framme kan det vara lämpligt att samtidigt bygga en spång. På så sätt gör du det lättare att komma åt vindens alla delar för inspektion. Nästa steg upp är att lägga golv på hela eller delar av vinden och förvandla vinden till ett kallförråd, perfekt förvaring för juldekorationer eller snowracern.

Har du en stor vind kan den kanske isoleras och inredas till ett sovloft eller ett mindre hemmakontor. I så fall är det kanske lämpligare att montera en fast spartrappa. Denna gör det ännu lättare att ta sig upp men kräver samtidigt inte speciellt mycket plats. Kontrollera dock först med byggnadskontoret i din kommun innan du påbörjar inredningen av vinden, ofta krävs det bygglov.

Underhåll

En vindstrappa kräver inte så mycket av sin ägare men det är en god idé att kontrollera tätningslisterna ibland, så att det inte läcker ut varm luft till vinden.

Använder du vindstrappan ofta kan du behöva smörja gångjärnen och andra leder ibland med lite olja.

Tänk hållbart

Även om du väljer en vindstrappa med i jämförelse god isoleringsförmåga är den med stor sannolikhet ändå den svaga länken i takets isolering. Först och främst gäller det att se till att luckan verkligen sluter tätt med tätlisterna. Då undviker du att varm och fuktig luft läcker ut på vinden, som förutom värmeförluster även innebär risk för kondens med mögel som följd på vinden. Komplettera även med en isolerad överlucka på vinden för att på så sätt förbättra isoleringen.

TIPS

Använd maskeringstejp att markera på, då gör det inte så mycket om du ritar fel och behöver göra om.

Var två personer när luckan till vindstrappan ska monteras, det är lättare om en är på vinden och en står nedanför.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Det finns inga val tillgängliga för produkten

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet montera vindstrappa.

Steg 1

Välj ut en bra plats i innertaken där du vill ha luckan med vindstrappan och kontrollera med en detektor att du inte har någon el- eller VVS-installation just där.

Steg 2

Har du redan en befintlig vindslucka du ska byta ut, börjar du med att montera bort denna och anpassa hålet efter storleken på din nya vindstrappa.

Steg 3

Saknar du en befintlig vindslucka så tar du upp ett hål mellan två takstolar genom att först borra ett hål i undertaket och sedan använda en sticksåg för att ta upp ett litet inspektionshål.

Steg 4

Lyft upp isoleringen och mät in var du har dina takstolar och gör markeringar på undersidan av taket. Märk sedan ut även bredden på hålet som din nya vindstrappa kräver. Använd gärna maskeringstejp i taket som du kan rita på, så gör det inte så mycket om du behöver göra om markeringen.

Steg 5

Såga upp hålet för vindsluckan till rätt storlek efter dina markeringar med hjälp av en sticksåg eller fogsvans.

Steg 6

Vik undan isoleringen på vinden så att du får gott om plats att arbeta. Denna ska senare skäras till, men det är bättre att vänta tills den nya luckan är på plats för att få perfekt resultat.

Steg 7

Avståndet mellan takstolarna är vanligen 120 cm, vilket passar bra för vindsluckans längd. Däremot behöver du installera två regelbitar mellan takstolarna som du sen ska fästa vindsluckans långsidor i. Kapa därför till två bitar 45 x 145 mm i lagom längd för att passa mellan takstolarnas hanbjälkar.

Steg 8

Fäst de nya reglarna med två 6,0 x 100 mm träskruv i varje ände genom takstolarnas hanbjälkar så att öppningsmåttet för luckan stämmer. Tänk på att öppningsmåttet ska vara 10–20 mm större än luckans ram, så att skarven kan drevas med isolering.

Steg 9

För att luckan ska hamna på rätt höjd fäster du upp två regelbitar eller brädor i vardera kortänden på samma nivå som innertaket. Detta gör att du sedan kan vila luckan på dessa bitar medan du fäster ramen i takstolarna och de nya reglarna.

Steg 10

När hålet är klart är det dags att förbereda själva luckan för montage och då börjar du med att lossa trappan från själva luckan. Gör en liten markering på både trappan och luckan så blir det lättare sedan när du ska återmontera den.

Steg 11

Luckan monteras på samma sätt som ett fönster, antingen med kilar och skruv eller med hjälp av karmskruv. Ramen för luckan är inte förborrad för karmskruv, men det fixar du lätt med hjälp av ett karmskruvsborr när luckan är på plats.

Steg 12

Ta hjälp av en medhjälpare och lyft luckan på plats. Se till att du är uppe på vinden och har med dig rätt verktyg för att kunna montera luckan.

Steg 13

Passa in luckan så att du får ett jämnt mellanrum runt hela ramen och fixera den temporärt med några kilar.

Steg 14

Borra sedan hålen för karmskruven med karmskruvsborret, vilket både borrar i ramen till vindsluckan och förborrar i regelverket. Borra tre hål per långsida och två i varje kortsida.

Steg 15

Skruva i karmskruven i hörnen på långsidorna med hjälp av karmskruvsnyckeln och se till att den är vänd åt rätt håll så den griper tag i karmskruvens båda delar.

Steg 16

Ta bort kilarna och kontrollmät luckans ram genom att mäta diagonalerna, får du samma mått har du lyckats bra. Annars vänder du på karmnyckeln och justerar karmskruvarna, vilket ska göras parvis så att du släpper efter på en sida om du spänner på den motstående.

Steg 17

När luckan är injusterad fäster du de övriga karmskruvarna på samma sätt som tidigare. Kom ihåg att vända nyckeln om du har justerat.

Steg 18

Med alla skruvar på plats är det dags att kontrollera att sidorna är parallella, annars justeras skruvarna mitt på långsidorna.

Steg 19

Fäst fjädern enligt anvisningarna i montageinstallationen och öppna sedan luckan för att kontrollera att den går lätt och tätar ordentligt i stängt läge.

Steg 20

Återmontera trappan i de yttersta hålen i fästena som sitter på luckan. Använd dina markeringar du gjorde tidigare så hamnar trappan på rätt håll.

Steg 21

Trappan levereras i överlängd för att kunna kapas till rätt mått för just din takhöjd. Fäll därför ut trappan och vik tillbaka nedersta delen för att mäta hur lång sista biten ska vara.

Steg 22

Markera ut på nedersta trappdelen utifrån måttet du just tog och såga av i 90° innan du monterar de medföljande fötterna.

Steg 23

Fäll ut trappan och kontrollera att allt ser ut som det ska.

Steg 24

Glipan mellan vindstrappans karm och regelverket på vinden ska nu drevas på samma sätt som ett fönster drevas. Använd plastad drevremsa underifrån och drevremsa utan plast från vindsidan. Lägg drevremsan över skarven och tryck i mitten med en måttstock eller vinkelhake för att få in drevremsan i glipan. Alternativt använder du fogskum, men täck då golvet så att det inte skadas.

Steg 25

Avsluta på vinden med att vika tillbaka isoleringen och skära till den med hjälp av en isoleringskniv, så att den passar mot den nya öppningen.

Steg 26

Nu kan du stänga luckan och avsluta underifrån genom att montera foder runt luckan för att täcka glipan mellan karmen och ditt undertak. Gera fodren i hörnen och fäst med dyckert.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.


Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor. Ställ en fråga direkt till oss eller bläddra dig fram till ditt svar.

Huvudfråga: Montera vindstrappa