DRA VATTENRÖR

Att koppla in vatten i huset är inget man normalt tänker på. Vi är vana vid att det kommer kallt och varmt vatten från kranen när vi öppnar den. Men för att detta ska fungera så krävs det många meter med rördragningar i huset. I väggar och golv finns installationer som vi aldrig ser och det är viktigt att de är rätt utförda för att inte orsaka läckor, med stora skador som följd.

Innan du börjar

Att koppla rör från inkommande vatten i huset till ett tappställe som kök eller badrum, görs normalt med PEX-rör i dag. Kraven säger att man inte får ha några rörskarvar dolda i vägg eller golv. Skälet till det kravet är att man med dolda kopplingar riskerar att kunna få en vattenläcka som inte syns. Att använda ett PEX-rörsystem är ett bra sätt att försäkra sig om att produkterna är testade som ett system och PEX-rören är tillverkade i längre längder så att du slipper skarvar på röret. PEX-röret ligger i ett skyddsrör, vilket kallas för ”rör-i-rör”.

Det finns också kopparrör i längre längder som kallas för prisolrör. Det är ett mjukglödgat kopparrör med ett vitt plasthölje runt. Samma krav gäller för kopparrör att det inte får finnas dolda rörskarvar. För att koppla kopparrör använder man ett standardiserat kopplingssystem som kallas för ”klämringskopplingar”. Kopplingen är tillverkad av mässing och består av en stödhylsa inuti med klämring och mutter på utsidan. När man drar åt kopplingen så pressas klämringen till runt röret mot stödhylsan och det blir tätt. Kopplingen tätar genom sin koniska form och ska inte lindas med gängtejp eller lin.

Fördelarskåp för tappvatten

I dag används fördelarskåp i ett rörsystem för tappvatten. Det är ett skåp som placeras centralt i ett hus och i anslutning till ett våtrum. I fördelarskåpet sitter det fästen för att kunna montera en rörfördelare. En rörfördelare kopplas ihop med inkommande vatten i huset och fördelar sedan ut vattnet i mindre ledningar. Dessa kallas kopplingsledningar och går till de ställen där det finns ett tappställe som till exempel badrum och kök. På så sätt får man ett helt rör från inkommande vatten till skåpet och hela rör från fördelaren till tappstället. Samma sak med varmvattnet, ett rör från vattenvärmaren till fördelarskåpet och därifrån fördelas det ut till tappställen. Skåpet har tätningar för alla genomföringar och skåpets botten helt tät så att ett eventuellt läckage leds ut med ett så kallat skvallerrör, som ska mynna i ett tätskiktat utrymme med golvbrunn.

I ett badrum kan man komma ut med PEX-röret på ett ställe, till exempel under ett tvättställ, och därifrån dra synliga rör på väggen. Då används förkromade kopparrör och klämringskopplingar samt väggklammer. Byggmax har rör och kopplingar för alla lösningar.

På samma sätt som man kopplar ett PEX-rörsystem gör man med prisol i koppar, men då finns det inte som system utan man får använda standardiserade kopplingssystem.

Att koppla in vatten i huset från det inkommande vattenröret är oftast något som görs vid nyproduktion av hus eller vid en renovering av till exempel ett badrum eller kök. Ända sedan man började leda in vatten i husen så har produkterna som används utvecklats. Nya krav kommer från branschorganisationer såväl som från boverket, som skriver svensk bygglag. Tillverkarna i sin tur anpassar sina produkter och förbättrar lösningarna utifrån kraven. Lösningarna är många liksom de olika materialen i rörsystemen. Det finns idag också många andra produkter som förbättrar funktion och säkerhet och som ingår i de moderna tappvattensystemen. Det är viktigt att tänka på att vattnet i våra kranar är ett livsmedel, vilket inte alltid är en självklarhet – inte ens i Europa. Därför måste vi vara noga med val av rörsystem och material i produkterna som är i beröring med vattnet.

Följ kraven och monteringsanvisningarna noga

Att skydda sitt hus mot vattenskador är en annan viktig aspekt. Vattenskador i hus kostar försäkringsbolagen miljarder kronor varje år och orsakar stora besvär för de människor som drabbas i sin bostad. Det är väldigt viktigt att noga följa monteringsanvisningarna och ta reda på hur man använder produkterna i ett system för tappvatten. Produkterna ska vara typgodkända och uppfylla de krav som vi har i svensk bygglagstiftning. Produkterna ska också vara testade ihop som ett system för att man ska kunna garantera funktion och säkerhet. Normalt har vi i mellan 3 – 5 bar i vårt inkommande vatten i huset och produkterna måste vara testade för att klara det trycket med god marginal. En vattenskada är sällan orsakad av att ett rör går av och sprutar rätt ut, en sådan skada upptäcks normalt omgående. De allra flesta vattenskador kommer från små droppar som till exempel kan uppstå i en läckande rörkoppling. Om läckan inte upptäcks så kommer det efter att ha droppat i månader uppstå en stor vattenskada. Byggmax har ett komplett system för tillvatten i huset som uppfyller kraven.

Underhåll

Rörsystemet i sig behöver inget underhåll men kopplingar bör kontrolleras då och då så att det inte står och droppar.

Tänk hållbart

Vatteninstallationen i ett hus har normalt så lång hållbarhet att man inte ens tänker på det. Det man kan tänka på är att minimera antalet skarvar, vilket gör att PEX är att föredra. En annan fördel med rör-i-rör är att själva vattenröret kan bytas ut i framtiden om behov skulle uppstå, utan att behöva riva upp väggar och golv. För att vara säker på att du inte har en läcka som du inte upptäcker kan du installera en vattenfelsbrytare. Den stänger av vattnet till systemet om den känner av att det finns någon läcka och kan därmed förhindra stora skador på huset.

TIPS

Ett PEX-rör har ett materialminne, så om du skulle råka knäcka röret går det att värma det med en varmluftspistol lite försiktigt, så återgår röret till sin runda form.

PEX-rören kapas bäst med en PEX-sax, men en vass sekatör till trädgården fungerar också bra.

Har du missat att märka vilket rör som är kallt eller varmt kan du alltid blåsa i röret och låta någon känna i andra änden av röret.

KOM IHÅG

Rörkopplingar får aldrig vara dolda i vägg eller golv.

Samma klämringskopplingar kan användas för både PEX- och kopparrör, men det är olika stödhylsor.

Alla gummitätningar i fördelarskåpet måste monteras så att det blir tätt.

Läckage-indikeringen från fördelarskåpet ska mynna ut på tätt golv men inte i plats för dusch.

Läs monteringsanvisningar noga för att undvika vattenskador i huset.

Passa på att installera kulventiler vid alla förbrukare, det gör det lättare att serva eller byta ut till exempel blandare utan att stänga vattnet i hela huset.

Ska du ta upp hål i bärande reglar, placera hålet i mitten av regeln för att försvaga den så lite som möjligt.

Det finns olika standarder för hur brett rören till en duschblandare ska monteras. För infällt gäller C/C-måttet 150 mm eller 160 mm och för utanpåliggande rör är det 40 mm.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Måttband
Ej i lager
34 95 kr /st
Brytkniv
Ej i lager
12 95 kr /st
Skiftnyckel
Ej i lager
79 95 kr /st
Stanley Polygriptång 240Mm
Ej i lager
129   kr /st
Rör-i-rör, PEX-sax
Ej i lager
179   kr /st
Röravskärare
Röravskärare
Röravskärare mini 3-16mm till kopparrör
Ej i lager
79 95 kr /st
Kopparrör kromat, halvhårt
Ej i lager
159   kr /st
Klämringskoppling rak koppar-koppar
Klämringskoppling rak koppar-koppar
Kopparrörs-koppling 15mm rak förkromad
Ej i lager
64 95 kr /st
Kulventil med vred
Kulventil med vred
Kulventil m vred r15 ut/inv gänga lekande mutter
Ej i lager
159   kr /st
Rör-i-rör, fästplåt för bockfixtur
Rör-i-rör, fästplåt för bockfixtur
Fästplåt för bockfixtur 40-160 cc 800mm
Ej i lager
159   kr /st
FÖRDELNINGSRÖR
FÖRDELNINGSRÖR
Tre uttag matning r20 uttag r15
Ej i lager
229   kr /st
Rör-i-rör, fördelarskåp med lucka och fästen
Rör-i-rör, fördelarskåp med lucka och fästen
Fördelarskåp m. fästen 370x390x95 5+5 slingor
Ej i lager
1999   kr /st
BOCKFIXTUR FÖR SKYDDSRÖR
BOCKFIXTUR FÖR SKYDDSRÖR
15mm, 2st inkl. monterings detaljer
Ej i lager
169   kr /st
Blandarfäste 160 c/c Ø15
Blandarfäste 160 c/c Ø15
Softpex flexibla anslutningsslangar med slät ände
Ej i lager
520 96 kr /st
Totalsumma Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig att lyckas med projektet dra vattenrör.

Steg 1

Planera arbetet noga och ta reda på vilket system som passar huset bäst. Se till att alla vattenrör ligger på den varma sidan om isoleringen och separera varmt och kallt vatten där rören dras fram. Dra inga rör på en vind eller i en torpargrund utan värme, för att undvika frysning.

Steg 2

Montera in ett fördelarskåp i väggen så centralt i huset som möjligt. Skåpet ska sitta i ett utrymme som klassas som våtrum, till exempel ett duschrum eller tvättstuga.

Steg 3

I fördelarskåpet ska det monteras fördelare för både varmt och kallt vatten med tillräckligt antal anslutningar, avstick. Det är alltid fler kalla än varma eftersom WC och vattenutkastare bara har kallt vatten kopplat.

Steg 4

Beräkna flödet i huset så att matningsröret till fördelarskåpet är tillräckligt stort. Flödet går att beräkna genom att ta de olika flöden som krävs vid varje tappställe och addera. Flödet beror på vilken typ av blandare du har och hur många du tappar vatten i samtidigt. Det benämns som summerat normflöde och sannolikt flöde. En vanlig enfamiljsvilla bör klara sitt flöde med ett rör med diameter på ca 22 – 25 mm.

Steg 5

Från avstängningsventil eller vattenmätare på inkommande vatten i huset dras ett rör till fördelningsskåpet. Koppla in röret på den ena fördelaren i skåpet.

Steg 6

Beroende på hur det ser ut i huset så kopplas vattenvärmaren in direkt på samma rör som går till fördelningsskåpet eller så dras ett rör i samma dimension till vattenvärmaren från fördelningsskåpet.

Steg 7

Från vattenvärmaren dras sedan ett rör i samma dimension som till vattenvärmaren tillbaka till fördelningsskåpet och kopplas in på den andra fördelaren för varmvatten.

Steg 8

Nu är det dags att dra fördelningsledningar ut till varje tappställe, wc och eventuell vattenutkastare till trädgården. Alla rörgenomföringar i skåpet ska tätas med bifogade gummitätningar. Håll koll på vilka rör som ska gå till kallvatten och vilka som ska till varmvatten. Markera till exempel rören för kallt vatten med tejp i båda ändar.

Steg 9

Borra eller kapa ur i reglar och trä röret från fördelarskåpet fram till stället där rören ska komma ut och sedan kopplas ihop med en blandare eller annat. Ta till lite extra på längden.

Steg 10

Planera och var noga när du mäter ut placeringen där röret ska mynna ut så att det kommer på rätt höjd och plats för att sedan kunna kopplas ihop med till exempel blandare.

Steg 11

Använd en rörbocksfixtur för att fixera röret i 90˚ och montera sedan bockfixturen i en fästplåt med förborrade hål.

Steg 12

Fästplåten skruvas fast mellan två reglar i väggen. På så sätt blir rören som kommer ut helt fixerade och sitter på rätt ställe.

Steg 13

Efter att väggen är klar med väggskivor, tätskikt och väggbeklädnad, till exempel kakel, så monterar du en väggbricka för PEX-rör på rören som sticker ut.

Steg 14

Komplettera därefter väggbrickan med en klämringskoppling för kopparrör.

Steg 15

För att klämringskopplingen ska passa i väggbrickan tas mutter och klämring bort på ena sidan av kopplingen. Kvar blir då en gänga som ska skruvas in i väggbrickan tillsammans med kopplings-setet som följer med väggbrickan.

Steg 16

Vid en dusch ska rören komma ut på ca 1,10 m höjd och det finns två standarder för duschblandare, antingen C/C-måttet 150 mm eller 160 mm. Kontrollera vad som gäller för din blandare.

Steg 17

Precis som de andra rören som kommer ut så används en väggbockfixtur och en fästplåt där det finns förborrade hål beroende på vilket C/C-mått som krävs.

Steg 18

När väggen är klar är det dags att montera ett blandarfäste för PEX med rätt C/C-mått mellan mutteranslutningarna och därefter skruvas blandaren fast i fästet. Skulle det råka bli fel mått finns det produkter som gör att det går att ansluta en blandare avsedd för C/C 150 mm till ett blandarfäste med C/C 160 mm, eller tvärtom.

Steg 19

På samma sätt görs väggenomföringarna för wc och badkarsblandare.

Steg 20

När alla tappställen är inkopplade så är det dags att ansluta i fördelarskåpet.

Steg 21

Alla rör som kommer in i skåpet ska anslutas till kallt respektive varmt fördelarrör. Använd kopplingar avsedda för PEX-rör och fördelaren som sitter i skåpet.

Steg 22

Mät och kapa av röret så att det räcker till den plats du har tänkt koppla in det på. Montera kopplingen och dra fast röret i fördelaren. Fortsätt med nästa tills alla rör är inkopplade. Här kan du passa på att montera en liten minikulventil på varje avstick från fördelaren om det finns plats. På så sätt går det att stänga varje tappställe för sig vid exempelvis en reparation. Se då till att ventilen är avsedd för ändamålet.

Steg 23

Koppla in röret från botten av fördelarskåpet, som ska indikera om det uppstår läckage i skåpet. Dra fram röret till en plats där ett läckage lätt kan upptäckas.

Steg 24

Ska det dras synliga förkromade rör på väggarna så används samma teknik med en väggbricka som kompletteras med två klämringskopplingar. Rören på väggen vägs in med ett vattenpass och monteras fast med klammer. Dra alltid kallt vatten underst och varmt överst på väggen för att undvika kondensdropp.

Steg 25

När rördragning görs utanpåliggande monteras alltid rör för varmt och kallt vatten med ett C/C-avstånd på 40 mm. Då passar alla rörklämmor och blandarfäste för utanpåliggande rördragning.

Steg 26

Kopparrör kapas med röravskärare som spänns fast på röret och roteras runt några varv innan det spänns in ytterligare. Efter några varv är röret avkapat i 90°.

Steg 27

Då annat rör ska passeras vid utanpåliggande rördragning så används ett rör med bygelbock. Dessa går att köpa färdiga eller så bockar du dem själv med ett rörbockningsverktyg.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.


Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor. Ställ en fråga direkt till oss eller bläddra dig fram till ditt svar.

Huvudfråga: Dra vattenrör
byggplaneraren
1svar

byggplaneraren för altan verkar inte funka för mig? hur går jag till väga?

Svar:

Hej Tobias, tack för att du uppmärksammade oss! Just nu har vi tekniska utmaningar som påverkar byggplaneraren som du beskriver. Vi är ledsna för det! Vår IT jobbar på att få detta löst så snabbt som möjligt. Hoppas det löser sig med projektet! Mvh Byggmax