Våtrumsgips

12,5x900x2400mm, WAB ,Godkänd enligt BKR
Artikelnummer: 07001
Vikt: 24
WAB-skivan möglar inte och uppfyller Boverkets krav för rumsavskiljande skiva i våtrum.
Välj butik för att se lagertstatus
Tillgänglig online
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
317   kr /st
st
Våtrumsgips
WAB: Wet Area Board

WAB-skivan möglar inte och uppfyller Boverkets krav för rumsavskiljande skiva i våtrum.

Produktinformation

WAB-skivan är uppbyggd av en kärna, bestående av en unik komposition av syntetisk gips. Gipsen i WAB-skivan är till skillnad från ”vanlig gips” extremt vattenavvisande, och påverkas inte av fukt eller väta. Skivans ytskikt består av en mix av syntetiska fibrer som medför att man får en yta som är fri från glasfibrer. Dessutom förblir fibrerna bundna till skivan vid bearbetning och montering (färre fibrer i luften).

Certifieringar och godkännande

WAB-skivan har ett P-godkännande av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). P-märkningen innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar. P-märkning innebär att produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP.
WAB-skivan är godkänd och upplagd i BKR:s produktsammanställning på www.bkr.se. PÅ BKR:s hemsida heter skivan Siniat WAB-skiva.

Mögelresistens

Då man testat WAB-skivan har man utsatt den för en miljö med Relativ Fuktighet av 95% under en testperiod på 4 veckor. WAB-skivan visade 0% mögelpåväxt. Den gipsbaserade kärnan var oförändrat formstabil, och var även i övrigt helt opåverkad trots den fuktiga testmiljön.

Kontaminerad miljö

Man har även utsatt skivan för kontaminerad testmiljö, (man har medvetet sprutat in mögelsporer i testutrymmet, och studerat vad som händer med skivan). Det kontaminerade testet genomfördes under en period av 4 veckor. WAB-skivan visade 0% mögelpåväxt. Den gipsbaserade kärnan var oförändrat formstabil, och var även i övrigt helt opåverkad trots den fuktiga testmiljön.

Handhavande

Skruv: Vid montering av WAB-skiva, används: SAMMA TYP AV SKRUV SOM FÖR ”VANLIG” GIPS.
Vid montering av WAB-skiva används: SAMMA ANTAL SKRUV SOM FÖR ”VANLIG” GIPS.
Vid montering av WAB-skiva används: SAMMA MONTERINGSFÖRFARANDE SOM FÖR ”VANLIG” GIPS.
Hantering; Skära/kapa: SAMMA VERKTYG OCH ARBETSSÄTT SOM FÖR ”VANLIG” GIPS.
Regelavstånd: SAMMA C/C-KRAV SOM DÅ MAN ANVÄNDE ”VANLIG” GIPS.
Vägg: Ett lager gips, Maximalt centrumavstånd: 300mm.
Två lager gips, Maximalt centrumavstånd: 450mm. OBS! Vertikalskarvarna skall förskjutas!
Innertak: Centrumavstånd, glespanel: max 400mm.

Konstruktion: En byggkonstruktion får aldrig förses med dubbla tätskikt. Då våtrumskivorna förses med ett fuktspärrande skikt, får inte den underliggande regelväggen förses med ångspärr (plast).
ATT ANVÄNDA DUBBLA TÄTSKIKT MEDFÖR ALLTID RISK FÖR FUKTPROBLEM!
Spackel: För att ett spackel skall få användas i våtrum, skall det kunna uppvisa dokumentation som styrker att det är oorganiskt.

Skarvremsa: Leverantör av godkänt våtrumspackel anger vilken typ av skarvremsa som skall användas tillsammans med vald produkt.

Tätskikt: Inför val av tätskikt i våtrum, rekommenderar BYGGmax att man kontaktar sitt försäkringsbolag, samt går in på Byggkeramikrådets hemsida (www.bkr.se) för information och vägledning.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 98475
DIY Category Houses & Holiday houses