REGLA INNERVÄGG

Öppna ytor i all ära men ibland är det önskvärt eller till och med nödvändigt med ett extra rum i bostaden. Kanske har familjen växt, kanske behövs ett hemmakontor eller har någon i familjen tagit upp sitt intresse för fiol med mycket kvar att lära? Oavsett anledning visar vi i denna guide två varianter av icke-bärande innervägg som du enkelt kan bygga upp för att dela av ett rum till två.

INNAN DU BÖRJAR

Oftast bygger man en vägg för att den ska bli en permanent del av bostaden. Då fäster du den på sedvanligt vis i väggar, tak och golv. Men i vissa fall kan man vilja kunna ta ner väggen efter en tid, då är en tillfällig vägg en lösning. En tillfällig vägg går att bygga utan åverkan på varken väggar, tak eller golv eftersom den kläms fast.

En icke-bärande innervägg kan byggas för olika typer av krav, alltifrån en enklare vägg utan särskilda krav till väggar med stora krav på ljudisolering eller upphängning av tunga skåp. Gemensamt för alla är att regelstommen bör bestå av minst 70 mm reglar, även om det i vissa fall kan gå med klenare dimensioner. Regelstommen kan antingen byggas av trä- eller stålreglar och kläs med antingen bara ett lager gips för en enklare vägg eller med dubbla skivor. I fallet med dubbla skivor kan du använda dubbel gips, framförallt om du vill ha bättre ljudisolering, eller så kan du kombinera med en träfiberskiva bakom gipsen. Med träfiberskiva blir det lättare att hänga upp saker på väggarna, eftersom det alltid finns något att fästa i.

Hur ljudisolerat vill du ha det?

Om du ställer höga krav på ljudisolering bör reglarna vara av akustikmodell eller förses med tätremsa mellan regel och befintliga väggar, tak eller golv. Ett alternativ är även att täta alla springor där reglarna ansluter till befintliga ytor med hjälp av latexfog. Dessutom ska väggen fyllas med isolering och kläs med dubbla skivor på båda sidor, antingen av gips eller med kombinationen träfiberskiva bakom gipsen. På så sätt uppnår du en väldigt god ljudisolering, men skulle detta inte vara nog så finns ytterligare ett alternativ. Det är att regla upp dubbla väggar med en spalt på minst 30 mm emellan, där båda regelverken fylls med isolering och kläs med dubbla skivor. Luftspalten gör att det i praktiken blir två väggar utan kontakt, vilket hindrar ljudet från att överföras mellan rummen.

Special vid våtrum

Ska den nya väggen skapa ett nytt våtrum ställs höga krav på väggens stabilitet och branschorganet Säker vatten har tagit fram branschregler för just detta ändamål. Kraven som ställs då är att väggen ska bestå av reglar med minsta dimension 45 x 70 mm, i trä eller stål, som sätts med ett C/C-mått på max 45 cm. Vidare ska väggen, på våtrumssidan, kläs med minst 15 mm tjock konstruktionsplywood och därefter lämplig våtrumsskiva. Samtliga skivor måste fullskruvas längs alla kanter och längs mitten, vilket gör att skarvning måste ske mitt över en regel.

Fäst väggen i golvet

En permanent innerväggs regelstomme ska helst fästas direkt i undergolvet, men det går att fästa genom ett så kallat flytande golv också. Exempel på flytande golv är parkett eller laminatgolv som inte sitter fast i undergolvet. En nackdel med att bygga ovanpå ett flytande golv är dock att stegljud lättare kan överföras mellan rummen.

Säkra upp om du ska hänga tungt

Planerar du att kunna hänga upp tunga saker som köksskåp fyllda med porslin eller badrumskommoder rekommenderas att det på dessa ställen kortlas. Detta innebär att en liggande träregel fälls in på dessa ställen och därmed erbjuder väldigt gott fäste för att kunna hänga upp just tunga saker.

 TIPS

För att mäta avstånd mellan tak- & golvregel kan en kortare regelbit användas tillsammans med tumstock (meterstock), som ger rätt mått..

En kap- & gersåg underlättar vid bygge med träreglar.

Stålreglarna kapas lätt med en plåtsax, först sidorna och sedan kan regeln vikas inför det sista klippet.

Förborra gärna i stålreglar innan skruven, det gör det hela lite enklare.

Gips delar du lätt genom att först skära med gipskniv genom pappen på ena sidan längs en linjal. Därefter bryter du gipset med en snärt och avslutar med att skära av pappen på andra sidan. Behöver kanten jämnas till gör du det lätt med gipskniven eller med en gipsrasp, även kallad som surform.

Hålsökare tillsammans med dosfräs förenklar vid håltagning till eldosor.

KOM IHÅG

Träfiberskivor, såsom OSB eller plywood, ska alltid monteras med 1 mm glipa som rörelsemån.

Fullisolera väggen för bästa ljudkomfort och välj rätt isoleringsskiva beroende på om stål- eller träregel använts.

Gipsskruv ska dras så långt in att de hamnar under ytan men utan att pappen går sönder.

Täta mellan regel och vägg/golv/tak för att undvika att ljud tar sig igenom, antingen med list eller latexfog.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Stålskena U
Stålskena U
70x55mm, 3 m
Ej i lager
109   kr /st
Montageskruv
Montageskruv
4,2x13mm, 200st, plåt
Ej i lager
159   kr /st
Gipsskruv Trä FZB 3,9x41
Ej i lager
149   kr /st
Gipsskiva 13 mm
Gipsskiva 13 mm
12,5x900x2500 mm, Svensk standard
Ej i lager
100   kr /st
OSB-skiva 10 mm
OSB-skiva 10 mm
10x1197x2390 mm, rak kant, klass 3
Ej i lager
269   kr /st
Stålregel
Stålregel
Multiregel, 70x2985 mm
Ej i lager
89 95 kr /st
Stålregel
Stålregel
Multiregel, 70x2485 mm
Ej i lager
69 95 kr /st
Konstruktionsplywood 12x2500x1200 mm
Ej i lager
399   kr /st
Konstruktionsplywood 15x2500x900 mm
Ej i lager
459   kr /st
Spånskiveskruv FZB 4,2x30
Ej i lager
149   kr /st
Träskruv XL C4 10x90
Träskruv XL C4 10x90
Ytbehandlad, 25st
Ej i lager
219   kr /st
Måttband
Ej i lager
34 95 kr /st
Vinkelhake
Ej i lager
39 95 kr /st
Måttstock
Måttstock
mm-mått
Ej i lager
20   kr /st
Vattenpass
Vattenpass
Hultafors, 180cm
Ej i lager
499   kr /st
Plåtsax vänster
Ej i lager
99 95 kr /st
Fogsvans
Fogsvans
Excel, 550mm
Ej i lager
199   kr /st
Plåtsax höger
Ej i lager
99 95 kr /st
Hammare
Ej i lager
59   kr /st
Skruvdragare 18V 2X1,5Ah
Ej i lager
1755   kr /st
Summa Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet regla innervägg. 

Steg 1

Börja med att utrymma rummet på saker, det är en god idé att ha gott om plats när du ska hantera byggmaterial inomhus.

Steg 2

Ta bort golvsocklar och taklister där väggen ska ansluta mot.

Steg 3

Mät därefter upp på golvet var den nya golvregeln ska fästas och markera även vilken sida om strecket golvregeln ska monteras. Använd gärna maskeringstejp att markera på om det är ett befintligt golv som ska vara kvar.

Steg 4

Är det ett flytande golv kan du välja att bygga direkt på detta eller att såga upp golvet där golvregeln ska ligga. Om golvet ska spåras upp för den nya regeln så lägg till 20 mm på regelns bredd för att ge golvet utrymme till rörelse.

Steg 5

Fäst golvregeln i golvet med lämpliga skruvar som når ner genom undergolvet och inte bara fäster i ytskiktet. Var dock uppmärksam på eventuella golvvärmeslingor som kan finnas i golvet.

Steg 6

Märk upp på väggarna med hjälp av ett långt vattenpass eller laserpass där väggregeln ska sitta.

Steg 7

Fäst därefter upp väggreglarna med lämpliga skruvar, beroende på vilken typ av vägg som infästningen görs i. Tänk på att inte använda för långa skruv som riskerar att punktera ångfolien som finns i ytterväggen.

Steg 8

När väggreglarna är fästa mäter och markerar du läget för takregeln.

Steg 9

Fäst därefter upp takregeln med skruv anpassade för det undertak som finns. Ofta går det att lista ut var glespanelen sitter, d.v.s. de läkt som undertaket är monterat i, vilka erbjuder ett bra fäste. Glespanelen är vanligtvis 28 x 70 mm, monterade med C/C-måttet 30 cm tvärs takstolarna. Använd inte för långa skruv som riskerar att punktera eventuell ångfolie ovan undertaket.

Steg 10

Med ramen för regelverket på plats kan skarven mellan regel och vägg/golv/tak tätas med exempelvis latexfog, om du inte valt akustikregel. På så sätt hindras ljud från att ta sig emellan utrymmena.

Steg 11

Mellan tak- och golvreglarna ska du nu montera stående reglar. Börja med att märka ut placeringen av de stående reglarna på både tak- och golvregel, utgå från samma sida både uppe och nere. Reglarna ska vara placerade med ett maximalt C/C-avstånd på 60 cm, vilket är måttet mellan centrum på två reglar. Är det en innervägg för ett våtrum gäller istället C/C-måttet 45 cm. Första regeln ska du dock mäta från befintlig vägg och inte väggregelns centrum, annars kommer inte skivmaterialet att täcka ända in till väggen.

Steg 12

Därefter mäter du avståndet mellan tak- och golvregel, men eftersom hus inte alltid är helt raka är det en god idé att mäta för varje regel. För träreglar är det lämpligt att lägga till några millimeter på längden, vilket gör att de kilas fast när de slås på plats. För stålreglar gäller istället att dra av 5 - 10 mm på längden för att underlätta montaget.

Steg 13

De stående reglarna fästs enligt markeringarna som tidigare gjorts, men för säkerhets skull kan det vara bra att kontrollera med ett vattenpass. Träreglar skruvas eller spikas på skrå och då kan en spik, skruv eller kloss fästas temporärt som stöd vid montaget. Stålreglar monterar du genom att de förs in i både över- och underskenan vända 90°, för att därefter vridas på plats. Stålreglar fästs därefter med plåtskruv, först i ovankant och därefter i nederkant.

Steg 14

Ska det finnas en dörr i innerväggen och denna är uppreglad med stålreglar, måste dörrhålet reglas upp med träreglar för att dörrkarmen ska kunna fästas in.

Steg 15

Om du ska ha någon form av elinstallation i väggen så ska du påbörja denna i detta steg. Att montera kabelrör och dosor räknas som fast installation och får endast göras av auktoriserad elektriker. Undantaget är installation av utrustning för klenspänning, d.v.s. spänning på max 50 V. Exempel på detta kan vara högtalarkablar eller nätverksutrustning.

Steg 16

När alla stående väggreglar är på plats ska ena sidan kläs med önskat skivmaterial. Väljer du enkelgips så ska första skivan mot befintlig vägg vara en halv bredd med den kapade sidan mot den anslutande väggen. På så sätt undviker du spackelfasen i hörnet. Ska väggen däremot ha två lager skivmaterial inleder du med en hel skiva. Gipsskivor fäster du med minst 30 mm gipsskruv för stål- respektive träregel och till träfiberskiva, såsom OSB eller plywood, använder du spånskiveskruv anpassad efter skivans tjocklek. Denna skruv är ej helgängad och drar därför fast skivan bättre.

Steg 17

Tänk på att ta upp hål för eventuella eldosor i väggen, vilket du enklast gör med en hålsåg/dosfräs. Antingen mäter du noga eller så använder du en dossökare, som förenklar detta moment och minskar risken för fel.

Steg 18

Skruva skivorna längs alla kanter med ett avstånd på max 20 cm och längs mitten med ett avstånd på max 30 cm. Detta kallas för att skivan är fullskruvad.

Steg 19

Ska du klä väggen med två skikt av skivmaterial skruvar du nu upp det andra lagret med skarvarna förskjutna ett regelavstånd. Även dessa skivor ska fullskruvas men då skruvarna först ska gå igenom ett skikt innan de når regeln, ska du använda minst 41 mm gipsskruv. Välj rätt skruv utifrån vilken regelstomme som det ska fästas i.

Steg 20

För att väggen inte ska fungera som en trumma är rekommendationen att isolera väggen. Börja med en hel skiva nederst och jobba uppåt, fack för fack. Översta biten kan behöva skäras till, vilket du enkelt gör med en isoleringskniv. Se till att ha täckande klädsel, handskar och andningsskydd vid arbete med isolering.

Steg 21

När väggen är isolerad kan du även klä andra sidan med skivmaterial på samma sätt som tidigare.

Steg 22

Nu är väggen redo för spackel och tapet, eller kanske färg?

Steg 23. Lös/inklämd/demonterbar vägg

Börja med att utrymma rummet på saker, det är en god idé att ha gott om plats när du ska hantera byggmaterial inomhus.

Steg 24

Mät upp var väggen ska placeras på golvet, samt markera på väggar och i taket.

Steg 25

Mät därefter hur stor väggen ska vara och minska detta mått med 20 mm för varje yta som ska anslutas mot. På höjden innebär detta då att måttet ska minskas med 40 mm och samma sak om väggen ska klämmas in mellan två andra väggar. Detta ger dig yttermåttet på den nya regelkonstruktionen.

Steg 26

Kapa till två träreglar enligt måtten ovan som ska fungera som golv- respektive takregel.

Steg 27

Lägg reglarna bredvid varandra och börja märka ut placeringen av de stående reglarna. Första och sista stående regeln ska fästas i kanten för att bilda ramen och däremellan ska övriga reglar fördelas med ett inbördes C/C-mått på 60 cm. Undantaget är första och sista regelfacket som måste vara mindre för att inklädningsskivorna ska nå ända ut till anslutande vägg. D.v.s. att första regeln innanför ramen sätts med 58 cm avstånd från centrum på regeln till ytterkant på regelramen. På så sätt kommer gipsskivan att nå ända ut till anslutande vägg.

Steg 28

Kapa sedan till samtliga stående reglar enligt markeringarna. Längden på dessa är regelverkets höjd minus två regeltjocklekar.

Steg 29

Alla reglar som ska vara i regelverkets ytterkant mot en anslutande yta ska nu förberedas för väggens infästning. För att undvika skruvhål eller annan åverkan på rummets befintliga ytor ska väggen spännas fast mellan två eller flera ytor. Detta görs genom att skruva i skruv från det som ska bli utsidan av ramen. Skruven placeras lämpligen 20 cm från respektive ytterhörn och sedan med max 1 m avstånd. Välj franska träskruv i dimensionen 10 x 90 mm som monteras i förborrade 8 mm hål, som sedan enkelt kan spännas ut med hjälp av en skiftnyckel.

Steg 30

När reglarna för ytterramen är förberedda kan ramen skruvas ihop med hjälp av träskruv i dimensionen 5 x 90 mm. Använd två skruv i varje ände.

Steg 31

Det färdiga väggregelverket ska sedan resas på plats och för att undvika skador på det befintliga golvet bör mellanlägg användas, t.ex. stora brickor som fördelar ut skruvarnas tryck på en större yta.

Steg 32

Den uppreglade väggen ställer du på plats enligt markeringarna som du gjorde tidigare – kontrollera med vattenpass

Steg 33

Väggen kan sedan klämmas fast genom att skruvarna i ramen skruvas ut med hjälp av en skiftnyckel. Se till att ha mellanlägg, t.ex. stora brickor, mellan skruv och befintligt ytmaterial.

Steg 34

Börja med att skruva ut skruvarna i övre hörnen och sedan efter kontroll även de nedre hörnen tills väggen sitter stadigt i rätt läge.

Steg 35

Därefter spänns väggen fast mellan tak och golv genom att skruva ut skruvarna upptill och nertill, för att till sist även spänna ut skruvarna på sidorna.

Steg 36

När den nya väggkonstruktionen är på plats ska du klä ena sidan med önskat skivmaterial. Väljer du enkelgips ska första skivan mot befintlig vägg vara en halv bredd med den kapade sidan mot den anslutande väggen. På så sätt undviker du spackelfasen i hörnet. Ska väggen däremot ha två lager skivmaterial inleder du med en hel skiva. Gipsskivor fäster du med minst 30 mm gipsskruv för stål- respektive träregel och till träfiberskiva, såsom OSB eller plywood, ska du använda spånskiveskruv anpassad efter skivans tjocklek. Denna skruv är ej helgängad och drar därför fast skivan bättre.

Steg 37

Skivorna skruvas längs alla kanter med ett avstånd på max 20 cm och längs mitten med ett avstånd på max 30 cm. Detta kallas för att skivan är fullskruvad.

Steg 38

Ska du klä väggen med två skikt av skivmaterial skruvar du nu upp det andra lagret med skarvarna förskjutna ett regelavstånd. Även dessa skivor ska fullskruvas men då skruvarna först ska gå igenom ett skikt innan de når regeln, ska minst 41 mm gipsskruv användas. Välj rätt skruv utifrån vilken regelstomme som det ska fästas i.

Steg 39

För att väggen inte ska fungera som en trumma är rekommendationen att isolera väggen. Börja med en hel skiva nederst och jobba uppåt, fack för fack. Översta biten kan behöva skäras till, vilket du enkelt gör med en isoleringskniv. Se till att ha täckande klädsel, handskar och andningsskydd vid arbete med isolering.

Steg 40

Tänk även på att dreva spalten mellan regelverkets ram och intilliggande ytor, för att minska mängden ljud som tar sig förbi.

Steg 41

När väggen är isolerad kan även andra sidan kläs med skivmaterial och detta gör du på samma sätt som tidigare.

Steg 42

Nu är väggen klar och redo för spackel och tapet, eller kanske färg?

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.


Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor. Ställ en fråga direkt till oss eller bläddra dig fram till ditt svar.

Huvudfråga: Regla innervägg