GIPSA INNERTAK

Om du ska bygga nytt eller renovera hemma är gips ett utmärkt val. Det är ett oorganiskt, tungt och stumt material som har goda egenskaper avseende mögel, ljudreduktion, brandspridning och rörelsebeständighet. I vår guide visar vi våra bästa knep som du kan använda vid montage samt vad du ska tänka på när du ska välja vilken typ av gipsskiva du ska använda.

Innan du börjar

Gips är det vanligaste skivmaterialet idag och kommer i många utföranden. Kärnan i en gipsskiva är oorganisk vilket är bra ur mikrobiell synpunkt däremot är den pappersbaserade ytan organisk vilket betyder att mikrobiell påväxt kan uppkomma på ytskiktet. Detta är inte ett problem om den miljö som gipsskivan monteras i är torr. Vid utrymmen där fuktåverkan förekommer används antingen oorganiskt ytskikt såsom glasfiber eller så målas skivorna med ångspärrsfärg.

Gipsa tak inne

Ett vanligt sätt för att montera takgips är att använda standardgipsskivor som sedan spacklas på liknande sätt som när man gipsar vägg. Det finns även takgips som har fasade kanter som gör att enbart skruvskallarna behöver spacklas. Takgipsskivorna bildar naturligt ett rutmönster och är smidigare att montera då de levereras i måttet 600x1200 mm. Oavsett om du väljer standardgips eller takgips används vanligen 28x70 mm glespanel som monteras tvärgående på takbjälklaget med ett centrumavstånd på 300 mm. Om taket har befintlig panel går den utmärkt att skruva gipsskivorna i.

Ett bra hälsoval

Ur hälsosynpunkt är gipsskivan ett bra val då den är lågemitterande till skillnad från träfiberbaserade skivor som innehåller lim. Det är populärt att använda OSB-skivor bakom gips för att kunna montera takkrokar, skenor och lampor på takytan utan att behöva ta hänsyn till reglar. OSB-skivan är bra för montage bakom gips då det är en av de minst emitterande träskivorna. Träfiberskivor såsom MDF, HDF, LDF och spånskivor bör undvikas bakom gips.

Slipp oljud

Det kan verka dumt att gipsskivor är tunga men det bidrar till goda ljudreduceringsegenskaper. Vikten är en betydande faktor för ljudreduktion där en fördubbling i vikt ger en reduktion på cirka 6 dB. För det mänskliga örat innebär en förändring av 10 dB en fördubbling eller halvering av den upplevda ljudnivån. Om du vill ha ökad ljudreduktion är det därför en god idé att montera två lager gips.

Tänk hållbart

Gipsskivor är ett väldigt miljövänligt material att bygga med och innehåller inga skadliga ämnen. Därmed avger de heller inga skadliga gaser till omgivningen och lämpar sig väl till ekologiskt byggande. Alla bitar av gammal utriven gips och spillbitar lämnar du på återvinningscentralen där de sedan skickas vidare för att användas i produktionen av nya gipsskivor.

TIPS

Var gärna två personer när du monterar gipsskivor för att underlätta arbetet.

Hyr gärna en gipslyft då detta underlättar betydligt.

KOM IHÅG

Använd inte bläck- eller tuschpenna när du markerar på gipsskivor då färgen kommer lysa igenom efter du har målat. Har du råkat använda en bläck- eller tuschpenna använder du spärrfärg på området.

Förvara gipsskivorna på ett plant underlag. Om de placeras lutande mot en vägg antar skivorna den formen.

Alla fasta elinstallationer kräver auktorisation (tidigare kallat behörighet). Var försiktig vid takdosor och se till att elförsörjningen är helt bruten.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Förseglingsfärg Vit Midun
Ej i lager
179   kr /st
Gipsskruv Trä FZB 3,9x41
Ej i lager
129   kr /st
Gipsskiva
Gipsskiva
12,5x1200x2500mm, Svensk standard
Ej i lager
129   kr /st
Gipsskiva
Gipsskiva
12,5x900x2500 mm, Svensk standard
Ej i lager
100   kr /st
Takgips
Takgips
12,5x600x1200, Kortplank, GKP 13
Ej i lager
69 95 kr /st
Stiftpenna Byggmax
Ej i lager
14 95 kr /st
Måttstock
Måttstock
mm-mått
Ej i lager
20   kr /st
Brytkniv
Ej i lager
12 95 kr /st
Cirkelsåg med laser
Cirkelsåg med laser
1100W, 55 mm sågdjup, 5000rpm
Ej i lager
989   kr /st
Fogsvans
Fogsvans
Byggmax, 550mm
Ej i lager
60   kr /st
Tapetlinjal HaboPenslar
Tapetlinjal HaboPenslar
Masonite, 1500mm. Används med tapetskärare eller tapetkniv vid skärning av tapet
Ej i lager
49 95 kr /st
Totalsumma Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet gipsa innertak.

Steg 1

Montera takgles tvärgående på takbjälklaget. Tillverka en distans av spillvirke till ett mått av 23 cm som kan användas för att få 30 cm centrumavstånd mellan takglesen om 70 mm brett virke används. Skruva takglesen med 5,0x70 mm skruv.

Steg 2

Fasa gipsskivans kortsida med en gipskniv eller gipsrasp om du använder standardgips. Du behöver bara fasa den kortsida som kommer möta en annan gipsskiva. Fasningen är till för att ge spacklet en yta att binda ihop de två gipsskivorna och därmed minska sprickbildning.

Steg 3

Markera var de två mellanliggande takglesreglarna hamnar med en blyertspenna och tumstock som anhåll. Då blir det lättare att träffa takglesen när du skruvar.

Steg 4

Om fasade takgipsskivor används mäter du rummets bredd så att du kan anpassa första och sista takgipsskivan för att få ett jämnt rutnätsmönster.

Steg 5

Använd en skivlyft för att hissa upp gipsskivan mot takglesen och se till att den är centrerad över reglarna. Om ni är två personer som hjälps åt kan två T-formade stöttor tillverkas som är cirka 2 cm längre än takhöjden.

Steg 6

Skruva skivan med 3,9x40 mm gipsskruv om du har en OSB-skiva bakom, annars räcker det med 3,9x30 mm gipsskruv. Om reglarna är av stål använder du kombigipsskruv/stålregelskruv 3,5x25 mm. Skruva fast skivan med 20 cm avstånd i alla takglesreglar. Skruvarna ska precis försänkas i kartongytan utan att denna går sönder.

Steg 7

Fortsätt montera gipsskivorna tills du kommer till rummets ände. Mät hur stor sista biten ska vara med en tumstock.

Steg 8

Kapa gipsskivan till uppmätt längd med en gipskniv och tumstock som anhåll. Om du känner dig ovan kan du använda en tapetlinjal eller liknande som anhåll. Knäck sedan skivan och skär av kartongen på skivans baksida. Om 4 cm eller mindre ska kapas av från skivan använder du fogsvans eller cirkelsåg.

Steg 9

Jämna till det avbrutna snittet med en gipsrasp. Försök göra hela rörelsen längs skivkanten i ett svep för att få ett så jämnt resultat som möjligt.

Steg 10

Om spillbiten från första raden är längre än 50 cm kan du använda den när du börjar på nästa rad. Om spillbiten är för liten kapar du en hel skiva på mitten. Detta gör att skarvarna blir förskjutna och minskar sprickbildning. Om du använder fasade takgipsskivor anpassar du längden så att kryssmönstret blir jämnt.

Steg 11

Vid kopplingsdosor i taket använder du 84 mm dosfräs. För enklare håltagning kan du använda en hålsökare. Placera magneten i dosan och fixera sedan gipsskivan med några skruvar så den hålls på plats. Använd sedan magnetsökaren och borra hålet med dosfräsen.

Steg 12

När du kommit till sista raden kan skivans bredd behöva kapas på samma sätt som skivans längd kapas. Om mindre än 6 cm ska tas bort från skivans bredd använder du fogsvans eller cirkelsåg. Tänk på att behålla försänkningen som finns längs gipsskivans långsida åt det håll den möter gipsskivorna i taket. Försänkningen skapar utrymme åt skarvremsa och spackel senare.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.