Braständare 2-pack

Långa braständare i plast/metall
Artikelnummer: 40405
Vikt: 0.13
Praktisk braständare i metall och med plasthandtag. Levereras i 2-pack.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
29 95 kr /st
st
Braständare 2-pack
En braständare i 2-pack med bra kvalitet för enkel och säker tändning av grill och brasor. Det långa metallskaftet gör att du kan stå på längre avstånd och handtaget i plast är bekvämt att hålla i. Braständaren finns i färgerna svart, grå och vinröd, och levereras osorterade.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
Faroangivelser
H220
Extremt brandfarlig gas.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P260
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 407004