BYGGA CARPORT

Bilen är för många en av de dyraste ägodelar vi har så visst förtjänar den en skyddad plats på tomten. I en carport får din bil skugga på sommaren, du kan packa i och ur utan att bli blöt och på vintern slipper du att skrapa rutor. Väljer du att bygga väggar får du dessutom lä vid bilen. I den här guiden hjälper vi dig igenom carport-bygget. Tänk på att gärna bygga lite större än vad du tänkt dig – förvaringsplatser kan man aldrig få för mycket av.

Innan du börjar

Börja din planering med att ta reda på vad som gäller för din fastighet gällande eventuella bygglov. Kontakta byggkontoret i din kommun så kan de hjälpa dig med både hur stort du får bygga samt om du behöver söka bygglov.

När du vet var och hur stort du får bygga gäller det att se till vilka behov du vill fylla med din nya carport. Vanligtvis tänker man bara att bilen ska få plats men när carporten väl är klar så blir den en uppsamlingsplats för både cyklar, leksaker, trädgårdsredskap och annat. Tänk därför igenom vilka behov din nya carport kan fylla och ta med detta i planeringen redan från start. Kanske vill du till exempel integrera en kompost och planteringsbord på baksidan eller hänga upp stegen på sidan.

Vilken carport passar dig?

En carport kan vara så enkelt som några stolpar och ett litet tak, eller så lägger du till en eller flera väggar. Det är taket som skapar skuggan på sommaren och låter dig slippa isiga rutor, men väggar kan vara trevligt för att få lite lä. Beroende på hur huset ser ut kanske du väljer att bygga carporten ihop med huset, för att på så sätt få en vägg på köpet samtidigt som du får tak över groventrén.

Beroende på dina förutsättningar kan du välja att köpa en färdig byggsats du lätt bygger ihop på några dagar tillsammans med en kompis. Följ bara den medföljande instruktionen för hur du monterar ihop byggsatsen. Alternativt så bygger du i lösvirke och skapar din egen lösning, speciellt framtagen för dina behov.

Utgå från din snözon

Det är viktigt att tänka på att du dimensionerar korrekt utifrån var i landet du bor. Sverige är indelat i snözoner och anger hur mycket snölast ett tak ska klara av. Dessutom är det bra att både ha ordentliga dimensioner i strukturen och bygga på sådant sätt att carporten blir stabil. Väggar eller vidbyggda förråd kan hjälpa till att staga upp konstruktionen rejält samtidigt som de ger extra fördelar.

Oavsett vad du väljer så följer arbetsmomenten samma mönster genom att planera, grundlägga och resa stommen. Därefter lägger du tak och bygger eventuella väggar samt ordnar med krokar och annan förvaring. Följ vår guide så får du en bra grund inför ditt kommande carportsbygge.

Underhåll

Eftersom hela stommen är byggd av tryckimpregnerat virke behöver du varken skrapa eller måla den. Däremot kan du behöva tvätta av stomme och väggar när du tycker att de är smutsiga.

Tänk hållbart

När du ändå håller på att bygga och gräva är det en god idé att även lägga ner kabelskyddsrör för att göra det lätt att dra ut el till din carport. Förutom att det kan vara både trevligt och praktiskt med lite belysning så vill du säkert med tiden installera laddmöjlighet för bilen. Likaså kan du redan från start fundera kring solceller på taket och göra de anpassningar redan från start, vilket ofta är betydligt enklare än att göra det senare.

TIPS

Gör en ordentlig ritning med kapnota så kan du förbereda många av delarna för att sedan bara montera ihop dem som en byggsats.

Var gärna två som hjälps åt då det är en del tunga lyft och långa bitar som ska stabiliseras. Dessutom är det såklart roligare om man är två!

KOM IHÅG

Använd en sticksåg för att kapa takplåtar utan att förstöra dess rostskydd. Vinkelslip får inte användas då denna skapar för mycket värme.

Passa på och gräv för ett 50 mm kabelskyddsrör för att sedan kunna dra fram el till din carport.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Kabelskyddsrör
Ej i lager
589   kr /st
Märkfärg Spray Orange CRC
Ej i lager
99 95 kr /st
Balksko
Balksko
45x97mm
Ej i lager
14 95 kr /st
Trälim
Trälim
Ute, D3, 750ml
Ej i lager
74 95 kr /st
TAKTÄTNINGSMASSA BOSTIK
TAKTÄTNINGSMASSA BOSTIK
Tak- och grundfog, 300 ml, svart
Ej i lager
99 95 kr /st
Betongplint
Betongplint
700mm, 4", 57kg
Ej i lager
149   kr /st
Måttstock
Måttstock
mm-mått
Ej i lager
20   kr /st
Stiftpenna Byggmax
Ej i lager
14 95 kr /st
Vattenpass
Vattenpass
Hultafors, 120cm
Ej i lager
349   kr /st
Kap/gersåg Dewalt DWS773
Kap/gersåg Dewalt DWS773
4500 varv/min, 216mm klingdiameter, 1300W
Ej i lager
2999   kr /st
Skruvtving
Skruvtving
80x200mm
Ej i lager
69 95 kr /st
SPADE HALVRUND PRIMA Fiskars
SPADE HALVRUND PRIMA Fiskars
Längd 1040mm, bredd 195mm
Ej i lager
399   kr /st
Stanley Måttband 3M
Ej i lager
49 95 kr /st
Pendelsticksåg Bes610K-Qs B&D  
Ej i lager
939   kr /st
Summa Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet bygga carport.

Steg 1

För att bygga en rejäl carport för en bil är det lagom med runt 6 m längd och 3,5 m bredd, vilket även ger plats över för några cyklar. Med en vägg längs ena långsidan och baksidan, ger detta både lä och plats för väggförvaring.

Steg 2

Börja med att märka ut placeringen av plintarna med märkfärg.

Steg 3

Gräv ur för plintarna och spänn upp snören mellan islagna käppar för att se till att plintarna kommer i linje. Kontrollera att du fått en rektangel med 90° i hörnen genom att kryssmäta diagonalerna. Får du samma mått har du lyckats och kan fortsätta.

Steg 4

Ställ ner plintarna på en bädd av 10 cm packad makadam och justera dem till samma höjd, samt kontrollera att de är i våg.

Steg 5

Återfyll och packa runt plintarna med hjälp av en regelbit.

Steg 6

Hela väggstommen byggs av tryckimpregnerat virke som gör att du inte kommer att behöva måla carporten. Stolparna längs med långsidorna kommer att byggas av en 45 x 95 mm regel som kläs på båda sidor av en 34 x 145 mm trallbräda.

Steg 7

Börja med att kapa till 5 st 45 x 95 mm reglar till längden 1830 mm och 5 st med längden 2230 mm.

Steg 8

Kapa även till 10 st 34 x 145 mm trallbrädor till längden 2000 mm och 10 st med längden 2400 mm.

Steg 9

Bygg ihop stolparna genom att fästa två trallbrädor på varje regel så att regeln blir centrerad mellan trallbrädorna och kant i kant i botten. Skruvlimma ihop bitarna med trälim för utebruk och skruva med 5,0 x 90 mm träskruv.

Steg 10

Res stolparna på plats och fäst dem i stolpskorna på plintarna med 8 x 80 mm träskruv med stor skalle. Använd ett temporärt mellanlägg under stolpen så att denna får ca 15 mm luftspalt under sig.

Steg 11

Stabilisera stolparna i läge med temporära stöttor och väg av så att de är i lod.

Steg 12

När alla stolparna är på plats ska du kapa till 45 x 170 mm regelvirke till hammarbandet. Det är den horisontella regel i överkant på väggen som ska bära upp takstolarna. På grund av längden kommer du att behöva skarva två bitar, vilket görs över en stolpe.

Steg 13

Lägg hammarbandet på plats i facken ovanpå stolparna på båda långväggarna och fäst dem med fyra 5,0 x 90 mm träskruv från varje sida.

Steg 14

Fäst sedan balkskor på insidan av de bakersta stolparna där och fäst upp en 45 x 95 mm regel så att ovankanten linjerar med den lägre väggens hammarband. Fäst balkskorna med 4,8 x 40 mm ankarskruv.

Steg 15

Kapa sedan till den sista stolpen som av 45 x 95 mm regelvirke och fäst upp mellan plinten och den överliggande regeln du nyss monterade. I plinten använder du 8 x 80 mm träskruv med stor skalle och i ovankant med 5,0 x 90 mm träskruv.

Steg 16

Fäst balkskor även i nederkant på de bakersta stolparna för att montera de kortare tvärgående regelbitarna i bakväggen. Även dessa reglar ska vara 45 x 95 mm.

Steg 17

Kryssmät och kontrollera att kortsidan är helt i 90°, annars korrigera den med hjälp av de temporära stöttorna.

Steg 18

För att stabilisera gavelväggen och därmed hela carporten, ska du montera snedsträvor mellan hörnen i de fack som bakväggen består av. Enklast är att hålla till en 45 x 95 mm regel och rita av direkt på regeln var du ska såga.

Steg 19

Montera snedsträvorna genom att skråskruva med 5,0 x 90 mm träskruv.

Steg 20

Innan du är klar med kortsidan ska du fästa horisontella 45 x 95 mm reglar på mitten, som du sedan kan fästa väggpanelen i.

Steg 21

Ena långsidan ska även denna få en vägg och ett regelverk för att stabilisera carporten. Detta görs på liknande sätt genom att montera två snedsträvor och fyra horisontella reglar i nederkant, samt reglar i mitten på samma höjd som på gaveln. För detta använder du även här 45 x 95 mm regelvirke. Fäst reglarna genom stolparnas utanpåliggande trallbrädor med hjälp av två 5,0 x 90 mm skruv i varje ände.

Steg 22

Nu är konstruktionen tillräckligt stabil för att lägga på takstolarna, som består av 45 x 220 mm regelvirke av klass C24. Kapa dem till 4000 mm längd för att få ett överhäng på ungefär 300 mm per sida. Vill du kan du även snedkapa dem eller ge dem en kurvad form, vilket ger ett lite trevligare utseende. Takstolarna läggs ovanpå hammarbandet och fästs med gaffelankare samt 4,8 x 40 mm ankarskruv.

Steg 23

Takstolarna ska sitta med max C/C 1200 mm, vilket innebär måttet från centrum till centrum på reglarna.

Steg 24

Med alla takstolar på plats är ska du lägga på bärläkt, som takplåtarna ska fästas i. Bärläkten består av regelvirke i dimensionen 45 x 95 mm, vilka fästs i varje takstol med hjälp av två 5,0 x 90 mm träskruv. Avståndet mellan bärläkten får inte överstiga 500 mm för att plåttaket ska kunna monteras.

Steg 25

Låt gärna bärläkten sticka ut ca 400 mm förbi takstolarna för att bilda ett överhäng. Behöver du skarva gör du detta över en takstol och undvik att två intilliggande bärläkt skarvas på samma takstol.

Steg 26

Täck ändarna på bärläkten genom att fästa en 45 x 45 mm regel i varje gavel med 5,0 x 90 mm träskruv.

Steg 27

Takplåtarna som ska monteras är 4 m långa vilket passar perfekt eftersom takstolarna är precis så långa, vilket gör att du inte behöver skarva dem på längden.

Steg 28

Montera första takplåten med ett utstick över kortsidan med 45 mm och fäst två hörn i bärläkten med 4,8 x 35 mm farmarskruv i plåtens dalar.

Steg 29

Lägg en sträng taktätningsmassa där nästa plåt kommer att överlappa.

Steg 30

Lägg på andra plåten jämnt i nederkanten med första plåten och fäst ihop plåtarna i överlappet med 4,8 x 23 mm farmarskruv.

Steg 31

Lägg på en sträng taktätningsmassa på andra plåten och fortsätt med plåt tre på samma sätt.

Steg 32

När de tre plåtarna sitter ihop lossar du en av skruvarna i första plåten och riktar in plåtarna. Fäst dem därefter i bärläkten med 4,8 x 35 mm farmarskruv i dalarna. Dessa skruvar är försedda med en liten gummipackning som gör att taket blir helt tätt.

Steg 33

Fortsätt sedan med övriga takplåtar på samma sätt genom att först dra på en sträng taktätningsmassa innan du lägger på nästa plåt. Se till att de ligger kant i kant och fäst i bärläkten samt i överlappet.

Steg 34

Behöver du kapa en plåt så gör du detta enkelt med en plåtsax eller nibblingsmaskin. Det går även att använda en sticksåg, men vinkelslip ska du inte använda då denna skapar för mycket värme som förstör takplåtens rostskydd.

Steg 35

Med taket på plats så återstår bara att klä väggarna, vilket kan göras med 22 x 95 mm trallbrädor. Sätt dessa med en glipa mellan så silas vinden utan att bli ett alltför stort vindfång.

Steg 36

Fäst trallbrädorna med två 4,2 x 55 mm trallskruv i varje regel och kolla av med ett vattenpass så att du får det rakt och snyggt.

Steg 37

Nu är carporten klar att börja användas och vill du kan du nu börja utrusta din carport med belysning, krokar för förvaring, cykelställ, laddstolpe och annat du önskar.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.


Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor. Ställ en fråga direkt till oss eller bläddra dig fram till ditt svar.

Huvudfråga: Bygga carport