BYTA ELUTTAG

I ditt hem finns vissa områden där du inte får göra några förändringar själv och ett av dessa är elsystemet i huset. Endast en auktoriserad elektriker får göra förändringar i din anläggning såsom att montera extra uttag. Däremot får du som lekman, om du har tillräcklig kunskap, byta ut till exempel ett trasigt uttag eller en strömbrytare mot nya av samma typ.

Innan du börjar

Det finns många missuppfattningar kring vad som gäller för att få göra åtgärder på en fast elinstallation. Utan att vara auktoriserad får du som lekman installera det som kallas klenspänning, vilket innebär högst 50 V för växelspänning eller 120 V för likspänning. Hit räknas installationer för telefon, nätverk eller högtalarkablar. Utöver detta får du även byta ut ett vanligt uttag eller brytare mot likvärdig om du har nödvändig kännedom, samt byta ut trasiga proppar.

Få bättre koll på elen

Att ha lite allmänbildning kring elinstallationen i ditt hus är bra då det är lättare att upptäcka om något behöver ses över av en elektriker. Det gör också att du som kund blir en bättre beställare och lättare kan kommunicera med den som ska göra jobbet, för att resultatet ska bli som du vill. I vissa fall kan du även få göra vissa förberedelser under ledning av en elektriker, som till exempel installera dosor och dra tomrör för elkablar. Detta är normalt behörighetskrävande installation då det är en del av installationens dubbla skyddsbarriär.

Så fungerar elinstallationen i ditt hus

Elinstallationen i ett hus består av tre faser, en nolla samt skyddsjord. I gamla elinstallationer användes inte skyddsjord i torra utrymmen inomhus, medan det idag är ett krav. Det är viktigt att poängtera att det inte är tillåtet att blanda jordade med ojordade uttag i ett rum, då detta kan innebära stor personfara vid ett elfel. Ett vanligt uttag i ett hem har anslutningar för en fas, nollan samt skyddsjord. Mellan fas och nolla är det 230 V och skyddas normalt av en 10 A säkring. Till spisen däremot brukar det sitta ett perilexuttag för trefasanslutning och mellan två faser är det 400 V och skyddas vanligen av en 16 A säkring.

Säkringar och jordfelsbrytare fungerar som skydd

Hjärtat i ditt elsystem är elcentralen där du hittar husets säkringar och ofta även en jordfelsbrytare, vilket idag är ett krav vid nybyggnation. Har du ingen jordfelsbrytare så är det en stark rekommendation att uppgradera din befintliga elinstallation med en sådan. Säkringarna finns i två modeller, antingen den moderna automatsäkringen (dvärgbrytare) eller den äldre modellen som kallas propp. Säkringarna skyddar olika delar av huset och varje säkringskrets kallas grupp. Tänk på att en grupp kan täcka flera olika rum och det kan även finnas flera grupper i ett och samma rum.

Underhåll

Kontrollera regelbundet att alla uttag och brytare är hela, annars byt dessa.

Automatsäkringar återställs om de löst ut och proppar byts mot nya. Se till att ha reservproppar hemma för de storlekar du har och glöm inte huvudsäkringarna.

Jordfelsbrytaren bör kontrolleras minst en gång om året genom att trycka på testknappen så att den löser ut. Därefter är det bara att återställa den genom att slå upp spaken igen.

Tänk hållbart

Ska du byta ut ett befintligt eluttag själv så är du förstås begränsad till att välja bland uttag av samma typ, med det står dig fritt att välja vilket fabrikat eller modell. Välj då ett erkänt bra fabrikat som garanterat håller länge och är säkert. Du kan även fundera på om du framöver tänker dig att byta även andra uttag i ditt hem och kanske då kommer att ändra stil, så att du tar rätt från början.

TIPS

Innan du påbörjar en åtgärd ska du alltid göra en enkel riskbedömning och tänka efter om du verkligen behärskar det du ska ge dig in på. Sök kunskap för det aktuella området och var inte rädd för att fråga någon som verkligen kan.

KOM IHÅG

Kontrollera alltid en gång extra när du fäst en kabel så att den sitter fast ordentligt på ett korrekt sätt och att kabeln inte är skadad.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Vägguttag
Vägguttag
Vägguttag 2-V Ojord Inf Trend vit blister
Ej i lager
129   kr /st
Vägguttag, infällt, jordat med 1-facksram, Trend, Schneider
Vägguttag, infällt, jordat med 1-facksram, Trend, Schneider
Vägguttag Eljo Trend 1-V Inf Jordad Polarvit Skruv blister
Ej i lager
155   kr /st
Vägguttag, infällt, jordat, 2-vägs med petskydd, schneider
Vägguttag, infällt, jordat, 2-vägs med petskydd, schneider
Vägguttag 2-V Jord Inf Trend vit blister
Ej i lager
199   kr /st
Spänningsdetektor
Spänningsdetektor
Känslighet 90-1000 VAC, med lampa
Ej i lager
199   kr /st
Multimeter, digital CATIII
Multimeter, digital CATIII
Testinstrument Digital Multi Meter Catiii 250V
Ej i lager
129   kr /st
Stanley Skruvmejselset 4 Delar
Ej i lager
124   kr /st
Totalsumma Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet byta eluttag.

Steg 1

Bryt strömmen till det uttag du ska byta genom att slå ifrån säkringen eller skruva ur proppen till den aktuella gruppen.

Steg 2

Försäkra dig om att uttaget är strömlöst genom att prova med en lampa du vet fungerar, alternativt använd en multimeter eller spänningsdetektor.

Steg 3

Lossa uttagets kapsling genom att skruva ut de två skruvarna i respektive brunn.


Steg 4

Lossa de två skruvarna till klorna samt de två skruvarna på respektive sida som håller uttaget på plats i dosan. De två skruvarna som håller dosan behöver inte skruvas ut helt utan det räcker att lossa dessa, så kan uttaget vridas och tas ut.

Steg 5

Ta ut uttaget från dosan och lossa kablarna från anslutningsplintarna. Det skiljer lite mellan olika uttag och de är antingen försedda med skruvar eller fjäderbelastade plintar som bara ska tryckas ner.

Steg 6

Kontrollera kablarna så att de inte är skadade i koppartråden eller isoleringen. Om så är fallet måste kabeln bytas ut och det är dags att ringa in en elektriker.

Steg 7

Ta fram det nya uttaget och montera kablarna till rätt anslutning. Den blå kabeln är nolla och ska ansluta till N medan fasen oftast är brun eller svart och ansluts till L. Skyddsjorden, om sådan finns, ska anslutas till jordblecket med markering enligt bilden.

Steg 8

Kontrollera att kablarna är korrekt monterade och sitter fast ordentligt genom att dra lite i kablarna.

Steg 9

Återmontera uttaget i dosan och var försiktig så att du inte råkar klämma någon av kablarna.

Steg 10

Skruva fast de två skruvarna i dosans avsedda hål och därefter spänner du ut klorna med hjälp av de två skruvarna. Var noga med att klorna inte skadar kablarna i dosan.

Steg 11

Återmontera kapslingen och spänn skruvarna i respektive brunn.

Steg 12

När uttaget är bytt och allt är återställt kan du slå på strömmen igen.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.


Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor. Ställ en fråga direkt till oss eller bläddra dig fram till ditt svar.

Huvudfråga: Byta eluttag