Combiclean

Klorfri fasadtvätt, 5L
Artikelnummer: 18464
Vikt: 5
Combiclean är ett rengörande och desinficerande medel som effektivt avlägsnar smuts, påväxt av mikroorganismer, exempelvis mögel, alger, bakterier, lavor och mossor.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
169   kr /st
st
Combiclean
Combiclean är ett rengörande och desinficerande medel som effektivt avlägsnar smuts, påväxt av mikroorganismer, exempelvis mögel, alger, bakterier, lavor och mossor. Medlet kan användas både inom- och utomhus.

Användningsområden

Combiclean kan användas på de mesta material och ytor, målat och omålat trä, betong, puts, sten, plåt, glas, plast och tyg. Använd det på fasader, staket, trädgårdsmöbler, tegel, betongpannor, husgrunder, presenningar m.m.

Tillvägagångssätt

Är det fråga om svåra angrepp blandas Combiclean med vatten, 1:1 och kan appliceras på underlaget med spruta, trasa pensel eller svamp. Medlet får sedan verka och sköljs därefter bort med vatten. Rör det sig om enklare rengöring spädes Combiclean med 1:5 vatten, medlet appliceras på samma sätt och får verka några minuter innan det sköljs bort. Önskar man snabbare resultat kan man gnida lätt med svamp eller trasa. Tänk på att täcka över känsliga växter vid användande av Combiclean.
Märkning
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H410
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 18464