DRA IN VATTEN

Något som de flesta av oss tar för givet idag är att få drickbart vatten direkt ut i kranen. Samma vatten som förr i tiden pumpades upp manuellt och bars in i huset finns nu alltid redo att användas. För att få in vattnet i huset och ut i kranarna krävs en noggrann planering och ett bra genomförande så att rätt tryck i systemet bildas utan att några läckor uppstår.

Innan du börjar

Vattentillförseln in i huset kan uppnås på två sätt, det enklaste är ofta att ansluta till det kommunala vattennätet, om ett sådant finns. Den som däremot bor långt ifrån kommunala ledningar får istället välja att ha en egen brunn. Väljer man kommunalt vatten regleras vattenkvaliteten, flödet och trycket av kommunen. Du som fastighetsägare kopplar dig på en servisventil vid tomtgränsen och en vattenmätare installeras av kommunen i huset. Har du däremot egen anläggning för vatten är de tre vanligaste alternativen en grävd brunn, en filterbrunn eller en djupare bergborrad brunn.

Grävd brunn

Den grävda brunnen är oftast grundare än 10 meter och förlitar sig på att grundvattennivån ligger på max 5 - 6 meter ner i marken. En grävd brunn är mer utsatt för föroreningar på grund av att den ligger mer ytligt och extra hänsyn bör därför tas vid utsättning. Den stora nackdelen med en grävd brunn är att den kan sina under längre torrperioder, framför allt om det vattenförande jordlagret består av morän. Brunnen förses med en torruppställd pump som placeras i huset, eller i ett eget pumphus om avståndet från brunnen till huset är för långt.

Filterbrunn

En filterbrunn placeras i ett större djup nere i jordlagret med hjälp av borrning. I brunnens botten placeras ett rör med filter som anpassas till egenskaperna för den jordtypen brunnen befinner sig i. Vattnet ur brunnen tappas upp med en dränkbar pump som placeras ca 1 meter ovanför filtret. Hela systemet befinner sig i ett foderrör i marken som är förslutet med ett brunnslock på ytan så brunnen hålls tät från ytvatten.

Bergborrad brunn

Den bergborrade brunnen fungerar på samma sätt som filterbrunnen men borras djupare, och in i berget och har inget filterrör. Den bergborrade brunnen är minst påverkad av föroreningar och förändring av grundvattennivån då brunnen befinner sig så pass djupt ner i marken. Denna typ av anläggning är den vanligaste och mest beprövade metoden som används idag för att ta vatten från egen brunn.

Välj vattentillförsel med omsorg

Valet av vattentillförsel bör övervägas noga då det finns många faktorer att ta hänsyn till. Grundvattennivån tillsammans med jordtyp och eventuella föroreningar i området bör analyseras innan ett beslut tas. Vid anläggning av en brunn ska placeringen alltid ske på den högsta möjliga punkten, bort från föroreningar för att kvaliteten på vattnet som tappas upp ur brunnen inte ska påverkas. Så fort brunnhålet är klart bör vattnet skickas iväg på analys för att tillbehör och installationer till systemet ska anpassas korrekt.

Tryckkärl styr pumpen

För att pumpen inte ska behöva vara igång ständigt utrustas den med ett tryckkärl inne i huset som gör att du får vatten omedelbart när du öppnar kranen trots att pumpen inte är på. Tryckkärlet består antingen av en hydrofor eller hydropress och är utrustad med en tryckströmbrytare som slår på/av pumpen beroende på trycket. Dessutom behövs ofta även ett eller flera filtersteg, vilket framgår av analyssvaret på provtagningen.

Följ allmänna bestämmelser

Ta reda på vad som gäller i din kommun när det kommer till vatten och avlopp. Följ allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) som finns hos din kommun, när du planerar dina vatten- och avloppsledningar (VA). Kontakta VA-huvudmannen i din kommun för att göra en servisanmälan samt för att rådgöra med kring hur vatten och avlopp ska dras till din fastighet.

Underhåll

Förutom kopplingen till servisventilen som du själv utfört ansvarar VA-huvudmannen för att vattenmätaren är kopplad korrekt. Därmed är inget underhåll av systemet nödvändigt.

Tänk hållbart

Planera dragningen av det inkommande vattnet och gör gärna en ritning där förläggningen framgår, så att du kan undvika att gräva på vattenledningen i något framtida byggprojekt. Tänk också på att en PEM-slang inte tåler solens UV-strålar så bra och bör skyddas från solljus för en lång livslängd. Glöm inte att motionera ventiler regelbundet för att de ska bibehålla sin funktion verkligen gå att stänga när de väl behövs.

TIPS

PEM-slangen är väldigt styv men kan mjukas upp genom att den får ligga i solen en stund. Viktigt att notera är att en PEM-slang inte får monteras så att den förblir i solljus utan ska ligga under mark.

Följ tumregeln, mät två gånger och kapa en gång.

KOM IHÅG

Servisventilen får endast vridas på av kommunen. Detsamma gäller för vattenmätaren som är kommunens egendom och får ej justeras eller röras på något sätt av fastighetsägaren eller någon annan.

Se till att ventilen i vattenskåpet är i avstängt läge när servisventilen vid tomtgränsen vrids på.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Markavloppsrör
Markavloppsrör
6m, 110mm, SN8
Ej i lager
379   kr /st
Markavloppsböj
Ej i lager
43 95 kr /st
PEM-slang 32mm 25m
PEM-slang 32mm 25m
Används för tillvatten. Tål tryck PE 80(PN12.5). Både under och ovan mark.
Ej i lager
100   kr /st
SPADE SPETS PRIMA Fiskars
SPADE SPETS PRIMA Fiskars
Längd 1040mm, bredd 195mm
Ej i lager
399   kr /st
Märkpenna svart
Märkpenna svart
Artline 107
Ej i lager
16 95 kr /st
Brytkniv
Ej i lager
12 95 kr /st
Skiftnyckel
Ej i lager
79 95 kr /st
Stanley Polygriptång 240Mm
Ej i lager
129   kr /st
Rör-i-rör, PEX-sax
Ej i lager
179   kr /st
Totalsumma Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet dra in vatten.

Steg 1

Gräv ner till nivån för servisventilen vid tomtgränsen. Placeringen ska framgå av nybyggnadskartan du får av kommunens VA-huvudman.

Steg 2

Ta fram rätt dimension för PEM-slangen i samråd med VA-huvudmannen. Standarddimensionen för småhus är 32 mm och används i det här fallet.

Steg 3

Gräv ett dike från servisventilen fram till platsen där huset ska grundläggas. Diket ska grävas ner till frostfritt djup. Har du inte möjlighet att gräva ner till frostfritt djup måste PEM-slangen förses med isolering och en värmekabel som sätts igång under vintertid. Täck dikets botten med finkornig sand.

Steg 4

Håll emot med en polygrip eller rörtång och lossa på proppen som sitter på servisventilen.

Steg 5

Skruva på en övergångskoppling på servisventilen och dra åt med en skiftnyckel. Här används en R32 koppling med fast stödhylsa som passar till en 32 mm PEM-slang.

Steg 6

Lossa litegrann på muttern från kopplingen och skjut in slangen tills det tar stopp. Spänn åt muttern med en skiftnyckel medan du håller emot med en polygrip.

Steg 7

Rulla ut slangen från servisventilen ända fram till platsen för husets grundläggning.

Steg 8

Den biten av slangen som kommer gå under och sedan upp genom plattan ska först träs in i ett skyddsrör. Dimensionen på skyddsröret ska vara minst det dubbla som PEM-slangens dimension och till detta fungerar det utmärkt med exempelvis ett 110 mm avloppsrör.

Steg 9

Den längd som ska förses med skyddsrör beror på ditt läggningsdjup. PEM-slangen ska kunna bytas vid behov och därför behövs en rasvinkel på minst 45° om slangen ska grävas upp. Vid ett läggningsdjup på 1,5 meter krävs det att skyddsröret täcker slangen 1,5 meter ut från kantbalken.

Steg 10

Kapa PEM-slangen så att minst 1 meter hamnar över färdigt golv när plattan är gjuten. Det är bättre att lämna en större längd och sedan kapa den igen efter gjutningen ifall du är osäker. Använd en plaströrssax för att kapa slangen.

Steg 11

Kapa sedan skyddsröret i rätt längd och trä den över slangen.

Steg 12

Fortsätt med grundläggningen av huset och när det är dags att lägga skivorna med cellplast kan du göra en genomföring för skyddsröret och slangen genom att göra hål i cellplasten med en vass kniv.

Steg 13

Täta genomföringen med fogskum för att förhindra eventuella köldbryggor och trimma bort överflödet med en kniv när det har härdat.

Steg 14

Fixera skyddsröret med slangen i innan gjutningen genom att bocka till ett armeringsjärn och stick ner det i cellplasten. Fixera skyddsröret mot järnet med najtråd tills betongen har härdat.

Steg 15

VA-huvudmannen anger placering av skåpet för vattenmätaren tillsammans med en vattenmätarkonsol som har kulventiler och backventilsnippel.

Steg 16

Kapa PEM-slangen till rätt längd och ta bort eventuella fransar med en vass kniv. Lossa på muttern från kopplingen som sitter på konsolen och tryck in slangen, skruva på muttern igen och dra åt med en skiftnyckel medan du håller emot med en polygrip.

Steg 17

När övriga VA-installationer till huset är klara är det dags att kontakta VA-huvudmannen för besiktning av systemet samt en tryck- och täthetsprovning.

Steg 18

Vid godkännande kan rörgravarna återfyllas varpå VA-huvudmannen kopplar in vattenmätaren i konsolen som sitter i skåpet.

Steg 19

När vattenmätaren är påkopplad vrider VA-huvudmannen igång servisventilen som kan nås från marknivån.

Steg 20

Grattis! När husets invändiga rördragningar är klara kan du vrida på ventilen i skåpet och njuta av ett glas vatten direkt från kranen.

Steg 21

Montera fönster och dörrar i väggens varma del, även om du inte tänker isolera byggnaden. Detta gör att du i framtiden enkelt kan isolera utan att modifiera befintliga konstruktionslösningar.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.


Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor. Ställ en fråga direkt till oss eller bläddra dig fram till ditt svar.

Huvudfråga: Dra in vatten