ELCENTRAL UNDERHÅLL

Hjärtat i hemmets elsystem är elcentralen, som tillhör de delar där du som lekman inte får göra några förändringar, trots att du ansvarar för både säkerheten och funktionen i hemmet. Därför kan det vara bra med lite elektrisk allmänbildning som gör att du kan underhålla centralen och lättare avgöra när det är dags att kalla in en behörig installatör.

Innan du börjar

Den fasta elektriska installationen är ett område som endast en auktoriserad elektriker får göra förändringar i. Som lekman får du dock byta ut strömbrytare och byta uttag mot likvärdiga om du har tillräcklig kunskap, samt byta proppar. Det är alltså inte tillåtet att byta en strömbrytare mot en dimmer eller tvärtom, då har du utfört en förändring av anläggningen. Utöver detta får du även installera växelspänning om högst 50 V och likspänning om högst 120 V, vilket täcker in till exempel 12 V-lampor eller nätverkskablar.

Lokalisera elmätarskåpet

Elinstallationen börjar i mätarskåpet dit din nätleverantör har dragit matande elservis. I detta skåp, som vanligen sitter på fasaden, finns elmätaren samt tre huvudsäkringar. Har du blivit av med ström i delar av huset kan det vara en huvudsäkring som har löst ut. Kontrollera om du kan hitta orsaken till varför säkringen löste ut och åtgärda detta. Byt sedan säkringen mot en ny. Anledningen till att en säkring löser ut beror på att det går mer ström genom den än vad dess skyddsnivå tillåter. Genom att lösa ut skyddar säkringen mot bland annat varmgång i kablar som annars kan leda till brand.

Vidare till husets elcentral

Från mätarskåpets huvudsäkringar leds strömmen vidare till husets elcentral inne i huset. I denna finns förutom säkringar även en huvudbrytare och vanligen en jordfelsbrytare. Säkringarna finns i två modeller, antingen den moderna automatsäkringen (dvärgbrytare) eller den äldre modellen som kallas propp. Säkringarna skyddar olika delar av huset och varje säkringskrets kallas grupp. Tänk på att en grupp kan täcka flera olika rum och det kan även finnas flera grupper i ett och samma rum.

Testa jordfelsbrytaren

Förutom säkringar är jordfelsbrytare något som idag är ett krav vid nybyggnation och en rekommenderad uppgradering i en befintlig elinstallation. Denna placeras vanligen i eller i anslutning till elcentralen i huset. Jordfelsbrytaren övervakar konstant strömmarna som går igenom den och bryter strömmen så fort det blir en obalans. Du kan lätt testa dess funktion genom att trycka på testknappen och då ska den lösa ut. Därefter är det bara att återställa den genom att slå upp knappen igen. Även om jordfelsbrytare är väldigt känsliga och reagerar snabbt ger det inte ett totalt skydd mot alla typer av fel och du kan fortfarande skadas av strömförande ledningar. En vanlig missuppfattning är att en jordfelsbrytare inte fungerar tillsammans med ojordade uttag, men detta är fel då den skyddar även i detta fall.

Hur är elsystemet uppbyggt?

Elsystemet i ditt hus består av tre faser, nolla och skyddsjord. I äldre installationer kan skyddsjord saknas i torra utrymmen, då detta tidigare inte var ett krav. Numera är det dock krav på att alla rum ska förses med skyddsjord. Tänk på att i ett och samma rum får det inte förekomma både jordade och ojordade uttag, då detta kan leda till livsfara vid fel på en apparat. Förutom skyddsjorden finns det i vanliga uttag i hemmet en fas och en nolla, mellan vilka det är 230 V och är vanligen avsäkrade med 10 A. Till spisen brukar det däremot sitta ett perilexuttag med tre faser, samt nolla och skyddsjord. Detta möjliggör då att spisen kan få 400 V spänning, vilket det är mellan två faser, och dessa är vanligen avsäkrade med 16 A.

Nedan beskriver vi några enkla moment du kan utföra själv för att bilda dig en uppfattning om hur din elcentral mår. Är du det minsta osäker på hur du ska göra eller om något ser märkligt ut, så kontakta en auktoriserad elektriker för en elbesiktning av centralen.

Tänk hållbart

Redan tanken på att underhålla elcentralen är en hållbarhetstanke i rätt riktning. Genom att se till att din elcentral är i gott skick ser du till att den fungerar på ett säkert sätt länge. En viktig aspekt är att se till att det inte finns råttor eller möss i närheten av någon elektrisk installation. Det har hänt vid mer än ett tillfälle att gnagare varit på fel ställe som sedan orsakat kortslutning med brand som följd och mössen har inte heller mått bra av det.

Odla och så | ByggmaxOdla och så | Byggmax

TIPS

Ha en ficklampa eller ännu hellre en pannlampa redo innan du provar jordfelsbrytaren, för då blir det mörkt.

Ställ klockan på ugnen direkt, många fungerar nämligen inte utan att klockan är inställd.

KOM IHÅG

Utför bara kontroller du är helt bekväm med och är du det minsta osäker så avstå och kalla in behörig hjälp.

Se till att hålla gruppförteckningen uppdaterad så blir det mycket enklare att hitta i centralen.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Säkring, typ gG, 500 volt
Säkring, typ gG, 500 volt
Säkring 10A Diazed 500V 5 st kart Röd
Ej i lager
26 95 kr /st
Säkring, typ gG, 500 volt
Säkring, typ gG, 500 volt
Säkring 25A Diazed 500V 5St kart Gul
Ej i lager
26 95 kr /st
Säkring, typ gG, 500 volt
Säkring, typ gG, 500 volt
Säkring 20A Diazed 500V 5St kart Blå
Ej i lager
26 95 kr /st
Säkring, typ gG, 500 volt
Säkring, typ gG, 500 volt
Säkring 16A Diazed 500V 5St kart Grå
Ej i lager
26 95 kr /st
Ficklampa nyckelring
Ej i lager
1   kr /st
Hammare
Ej i lager
59   kr /st
Pannlampa LED, Gelia
Pannlampa LED, Gelia
Pannlampa Led 200Lm, inkl 3 st AAA
Ej i lager
279   kr /st
Handlampa LED, uppladdningsbar
Handlampa LED, uppladdningsbar
Handlampa Led Laddbar Ip20
Ej i lager
219   kr /st
Summa Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet elcentral underhåll. 

Steg 1

Första steget i att lära känna sin elinstallation är att lokalisera elmätarskåpet med huvudsäkringarna och din elcentral. I många fall kan det dessutom finnas flera centraler eller undercentraler, beroende på hur huset är byggt och kanske även tillbyggt.

Steg 2

Kontrollera alla kablar till och från centralen så att de sitter fast ordentligt och inte är skadade. Finns det risk för att kablar skadas för de förses med skydd.

Steg 3

Öppna luckan till centralen och kontrollera så att allt ser bra ut. Inga delar ska vara missfärgade av värme eller se brända ut och definitivt inte ryka. Kontrollera även så att det inte finns spår av möss i eller omkring centralen. Om så är fallet bör du åtgärda detta direkt för att hindra eventuella elolyckor som följd.

Steg 4

Även om allt ser bra kan det vara lämpligt att lägga handen på säkringarna och känna så att du inte har varmgång i någon grupp. Detta kan tyda på att det ligger för mycket last på samma grupp över lång tid, vilket systemet sällan är dimensionerat för.

Steg 5

Ändringar i elinstallationen som gjorts under åren har kanske inte alltid dokumenterats korrekt. Därför kan det vara bra att kontrollera och eventuellt uppdatera gruppförteckningen.

Steg 6

Genom att skruva ur en propp för en grupp, alternativt släcka en dvärgbrytare/automatsäkring, är det lätt att identifiera vilka uttag och andra installationer som inte längre har ström.

Steg 7

När du ändå har propparna ute så titta på metallblecken längst in och i själva propphuven, men rör inte blecken! Dessa ska vara blanka och fina utan spår av svetsloppor.

Steg 8

Uppdatera gruppförteckningen så att den återspeglar verkligheten så blir det mycket enklare att felsöka om något skulle hända i framtiden.

Steg 9

Lokalisera jordfelsbrytaren i eller i centralens omedelbara närhet och tryck på testknappen. Då ska jordfelsbrytare direkt lösa ut direkt och göra hela centralen spänningslös. Återställ sedan jordfelsbrytaren genom att fälla upp vippan för att återigen få ström i huset.

Steg 10

När du är klar med din kontroll av elcentralen är det dags att gå in i huset och ställa alla klockor som nu står och blinkar.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.


Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor. Ställ en fråga direkt till oss eller bläddra dig fram till ditt svar.

Huvudfråga: Elcentral underhåll