EN HÅLLBARHETSARTIKEL AV BYGGMAX

Energieffektiv Braskamin | ByggmaxEnergieffektiv Braskamin | Byggmax

Energieffektiv kamin

Att installera en kamin är ett kostnadseffektivt tillskott för uppvärmningen. Det minskar inte bara dina uppvärmningskostnader utan höjer också mysfaktorn rejält i huset.

En stor del av energiförbrukningen i ett hus har med uppvärmningen att göra. Elpriserna kommer nog inte gå ner under den närmsta tiden så att installera en kamin är ett kostnadseffektivt tillskott för uppvärmningen. Det minskar inte bara dina uppvärmningskostnader utan höjer också mysfaktorn rejält i huset. Du blir också mindre beroende av el och klarar dig längre under ett längre strömavbrott.

Fördelar med en braskamin:

 • Kan minska dina uppvärmningskostnader
 • Gör dig mindre beroende av en stabil elleverans 
 • Motverkar fukt i hus som saknar el – t.ex fritidsstugan 
 • Reservkraft vid strömavbrott
 • Höjer mysfaktorn
 • Har lång livslängd
 • Är lätt att sköta
Energieffektiv Braskamin | ByggmaxEnergieffektiv Braskamin | Byggmax
Energieffektiv Braskamin | ByggmaxEnergieffektiv Braskamin | Byggmax

Energieffektiv kamin

Att installera en kamin är ett kostnadseffektivt tillskott för uppvärmningen. Det minskar inte bara dina uppvärmningskostnader utan höjer också mysfaktorn rejält i huset.

En stor del av energiförbrukningen i ett hus har med uppvärmningen att göra. Elpriserna kommer nog inte gå ner under den närmsta tiden så att installera en kamin är ett kostnadseffektivt tillskott för uppvärmningen. Det minskar inte bara dina uppvärmningskostnader utan höjer också mysfaktorn rejält i huset. Du blir också mindre beroende av el och klarar dig längre under ett längre strömavbrott.

Fördelar med en braskamin:

 • Kan minska dina uppvärmningskostnader
 • Gör dig mindre beroende av en stabil elleverans 
 • Motverkar fukt i hus som saknar el – t.ex fritidsstugan 
 • Reservkraft vid strömavbrott
 • Höjer mysfaktorn
 • Har lång livslängd
 • Är lätt att sköta
Energieffektiv Braskamin | ByggmaxEnergieffektiv Braskamin | Byggmax

Hur stor kamin behöver jag?

Det beror på vilket värmebehov du har i ditt hus och storleken på det utrymmet där du ska installera kaminen i. Värmen mäts i kW (kilowatt) och vanligen räknar man med 60 – 70 W per kvadratmeter för uppvärmningen. Installerar du en för stor kamin kan det bli svårt att få till en bra funktion - antingen blir det varmt som i en bastu eller att kaminen brinner för kallt. Har du däremot en för liten kamin räcker den inte till och ger inte den energibesparing du tänkt dig. 

Vilken typ av kamin passar mig?

Det finns många olika typer av kaminer på marknaden för varierande värmebehov och optimal placering i olika hem. En inte helt oviktigt är designen på din nya kamin. Vill du kunna se elden är det mycket glasytor som gäller. Andra funktioner är hur länge den ska hålla värmen. Det finns kaminer med täljstensomramning som fungerar som ett värmemagasin och gör att kaminen tillför värme till rummet långt efter att elden har slocknat. Värmelagret gör också att det blir en jämnare värme till rummet på grund av täljstenens inneboende värmetröghet, vilket ger en högre komfort även under pågående eldning.

Hur stor kamin behöver jag?

Det beror på vilket värmebehov du har i ditt hus och storleken på det utrymmet där du ska installera kaminen i. Värmen mäts i kW (kilowatt) och vanligen räknar man med 60 – 70 W per kvadratmeter för uppvärmningen. Installerar du en för stor kamin kan det bli svårt att få till en bra funktion - antingen blir det varmt som i en bastu eller att kaminen brinner för kallt. Har du däremot en för liten kamin räcker den inte till och ger inte den energibesparing du tänkt dig. 

Vilken typ av kamin passar mig?

Det finns många olika typer av kaminer på marknaden för varierande värmebehov och optimal placering i olika hem. En inte helt oviktigt är designen på din nya kamin. Vill du kunna se elden är det mycket glasytor som gäller. Andra funktioner är hur länge den ska hålla värmen. Det finns kaminer med täljstensomramning som fungerar som ett värmemagasin och gör att kaminen tillför värme till rummet långt efter att elden har slocknat. Värmelagret gör också att det blir en jämnare värme till rummet på grund av täljstenens inneboende värmetröghet, vilket ger en högre komfort även under pågående eldning.

Braskamin | ByggmaxBraskamin | Byggmax

Kamin med värmemagasin

En vedeldad kamin kan göra att du sänker dina energikostnader och minskar ditt beroende av en stabil elleverans för att tillgodose ditt hus värmebehov. Välj gärna en kamin med stort värmemagasin av sten som ger en behaglig värme under lång tid. Viktigast är dock att du anpassar storleken på kaminen efter dina värmebehov och att befintligt värmesystem samt ventilation anpassas. På så sätt har du skapat ett energieffektivt och hållbart system för att hantera inomhusklimatet.

Se till att kaminen får luft

För att du ska få en effektiv kamin som ger massor med skön värme krävs ca 25 kubikmeter luft i timmen. Det finns många åsikter om var den luften ska tas ifrån. Å ena sidan hävdas hävdar vissa att uteluft ska tillföras kaminen för att inte suga ut varm inneluft genom skorstenen. Å andra sidan måste uteluften värmas upp för en bra förbränning. I ett hus på runt 150 m2 bör ventilationen bytas ut med knappt 200 kubikmeter i timmen, vilket ska ställas mot vad kaminen förbrukar. Väljer du då att ta inneluft till kaminen får du ett friare i val av placering samt att du slipper en håltagning i fasaden, som kan ha sina risker. Har du möjlighet att ställa ner ventilationen medan du eldar så slipper du värmeförlusterna.

Braskamin | ByggmaxBraskamin | Byggmax

Kamin med värmemagasin

En vedeldad kamin kan göra att du sänker dina energikostnader och minskar ditt beroende av en stabil elleverans för att tillgodose ditt hus värmebehov. Välj gärna en kamin med stort värmemagasin av sten som ger en behaglig värme under lång tid. Viktigast är dock att du anpassar storleken på kaminen efter dina värmebehov och att befintligt värmesystem samt ventilation anpassas. På så sätt har du skapat ett energieffektivt och hållbart system för att hantera inomhusklimatet.

Se till att kaminen får luft

För att du ska få en effektiv kamin som ger massor med skön värme krävs ca 25 kubikmeter luft i timmen. Det finns många åsikter om var den luften ska tas ifrån. Å ena sidan hävdas hävdar vissa att uteluft ska tillföras kaminen för att inte suga ut varm inneluft genom skorstenen. Å andra sidan måste uteluften värmas upp för en bra förbränning. I ett hus på runt 150 m2 bör ventilationen bytas ut med knappt 200 kubikmeter i timmen, vilket ska ställas mot vad kaminen förbrukar. Väljer du då att ta inneluft till kaminen får du ett friare i val av placering samt att du slipper en håltagning i fasaden, som kan ha sina risker. Har du möjlighet att ställa ner ventilationen medan du eldar så slipper du värmeförlusterna.

Anpassa befintligt värmesystem

Väljer du en kamin som ett komplement till sitt befintliga värmesystem så gäller det att tänka till hur styrningen av värmesystemet fungerar. Finns det en central termostat som styr värmen i huset i närheten av kaminen finns risk att det blir kallt i andra delar av huset, när termostaten indikerar att det är varmt nog. På samma sätt om det finns golvvärme i rummet kaminen installeras, så kommer denna att stängas av om rumstermostaten känner av att det är varmt nog.

Elda med torr ved

Förutom själva kaminen är det även viktigt att fundera kring vad man eldar med för bästa möjliga resultat. Ett gammalt talesätt säger att ”ved ska klyvas före påsk” och detta är just för att den ska hinna torka ordentligt innan nästa eldningssäsong. På så sätt höjs värmevärdet i veden och det blir även lättare att elda med. Veden torkas med fördel ute i en vedbod och det är lämpligt att mellanlagra den ett dygn inomhus innan eldning. Bygg gärna ett snyggt vedställ och gör det till en inredningsdetalj som ytterligare förhöjer myskänslan.

Braskaminer | ByggmaxBraskaminer | Byggmax
Braskaminer | ByggmaxBraskaminer | Byggmax

Sprid värmen i hela huset

Om du ändå tänker elda så vill du säkert ha möjlighet att sprida värmen i resten av huset och här finns det lite olika alternativ. Enklast är att placera en värmedriven kaminfläkt ovanpå kaminen som hjälper till att sprida den varma luften i rummet. För att föra över värme till nästa rum kan du installera värmeförflyttare med fläkt som hjälper till att föra över varmluft till nästa rum. Ett något mer avancerat sätt är att välja en vattenmantlad kamin som kopplas till det befintliga värmesystemet och kan därmed sprida sin värme via detta.

Braskaminer | ByggmaxBraskaminer | Byggmax

Sprid värmen i hela huset

Om du ändå tänker elda så vill du säkert ha möjlighet att sprida värmen i resten av huset och här finns det lite olika alternativ. Enklast är att placera en värmedriven kaminfläkt ovanpå kaminen som hjälper till att sprida den varma luften i rummet. För att föra över värme till nästa rum kan du installera värmeförflyttare med fläkt som hjälper till att föra över varmluft till nästa rum. Ett något mer avancerat sätt är att välja en vattenmantlad kamin som kopplas till det befintliga värmesystemet och kan därmed sprida sin värme via detta.