EN HÅLLBARHETSARTIKEL AV BYGGMAX

Ersätt panna med värmepump | ByggmaxErsätt panna med värmepump | Byggmax

Ersätt panna med värmepump

Läs om fördelarna med att ersätta din gamla uppvärmningslösning med en energieffektiv värmepump. 

Har ditt hus centralvärme med någon form av panna och ett vattenburet värmesystem kan det lätt konverteras till värmepump. Då kan du spara stora summor på uppvärmningen av ditt hus genom att ersätta din gamla uppvärmningslösning med en energieffektiv värmepump. All energi du kan spara är ju bra både för din plånbok och för vår miljö.

Många bostäder har ett vattenburet värmesystem med radiatorer eller golvvärme för spridning av värmen i huset. Detta ger en stor flexibilitet gällande uppvärmningsmetod och väljer du en värmepump istället för en elpanna, kan du spara upp till 30-50% på uppvärmningskostnaderna. Byter du från ved eller pellets kommer du dessutom att spara din egen dyrbara tid på all hantering av både bränsle och tillsyn av pannan.

Ersätt panna med värmepump | ByggmaxErsätt panna med värmepump | Byggmax

Värmepump - så fungerar den

Alla värmepumpar fungerar efter principen att ta värme från en kall del och överföra till en varm del, på samma sätt som en AC gör. Detta görs genom att en kompressor låter ett köldmedium cirkulera mellan inne- och utedel, där gasen omväxlande kondenseras respektive förångas. För detta åtgår visserligen energi enligt termodynamikens andra huvudsats, men betydligt mindre el åtgår för den värme som överförs än jämfört med vad ett elelement för att skapa samma värme.

Olika typer av värmepumpar

Man kan dela upp värmepumpar i två huvudkategorier utifrån hur de sprider värmen inne i huset. Den vanliga luftvärmepumpen sprider varm luft inomhus och fungerar bra som komplementvärme, speciellt i bostäder med öppen planlösning. Den andra gruppen värmer istället upp vatten i husets värmesystem. Fördelen med detta är att denna typ av värmepump kan stå för hela husets uppvärmning, inklusive tappvarmvatten. Dessa värmepumpar kan i sin tur delas in i var de hämtar värmen. Antingen väljer man bergvärme, markvärme eller sjövärme som alla hämtar värme ur en cirkulerande brineslinga i mark eller vatten. Alternativt väljer man en luft/vattenvärmepump, som likt en luftvärmepump hämtar värmen från uteluften. Detta gör att åverkan på tomten blir minimal, installationen enklare och totalt sett betydligt billigare.

Hur stor värmepump behöver jag?

Storleken på din värmepump styrs av vilka förutsättningar du har för ditt hus gällande både klimat och isoleringsstandard. Ett nyare eller nyrenoverat hus med modern isoleringsstandard har ett effektbehov för uppvärmning på 40-50 Watt per kvadratmeter som ska värmas upp. Äldre hus med något sämre isoleringsstandard kan istället ha ett behov om 60-70 Watt per kvadratmeter. Så det kan löna sig att börja se över gamla fönster eller om det finns möjlighet att tilläggsisolera huset för att spara ytterligare energi.

Placering av utedelen

En luft/vattenvärmepump har en utedel som ska få en bra placering för både dess funktion men också en plats där den inte stör. Det är inte alla som uppskattar värmepumpstillverkarnas ansträngningar rent designmässigt, men det brukar vara hanterbart med lite planering så att den syns lite mindre. Utedelen kommer även att producera en del kondensvatten som bör hanteras via exempelvis dagvattensystemet för att undvika fuktskador på huset eller halkrisker på intilliggande gångar.

Energisnål värmepump | ByggmaxEnergisnål värmepump | Byggmax

Är en värmepump energisnål?

Husets egenskaper och var det är beläget i landet styr hur mycket värmeeffekt som går åt för att hålla en behaglig inomhustemperatur. Denna värmeeffekt som värmepumpen ska avge jämfört med hur mycket energi den drar är ett mått på dess verkningsgrad. Ibland benämns det även som värmefaktor och brukar anges som ett COP-värde. Exempelvis innebär ett COP-värde på 4,5 att värmepumpen ger 4,5 gånger så mycket värmeeffekt jämfört med förbrukad eleffekt. Detta är dock under optimala förhållanden och för luft/vattenvärmepumpar anges värdet för 7°C på uteluften och 35°C i framledningstemperatur till värmesystemet. Ofta anges även ett SCOP-värde som beskriver värmepumpens prestanda över en hel säsong. Detta värde ger en något bättre bild, speciellt för oss med nordiskt klimat eftersom här används -7°C som kallaste utetemperatur. En lägre framledningstemperatur har positiv inverkan på värmepumpens effektivitet, därför är golvvärme att föredra framför radiatorer som ofta kräver 60-70°C.

Kolla ljudnivån

Utedelen är även utrustad med en fläkt som cirkulerar uteluften genom enheten och därmed kommer att skapa en del ljud. Därför är det viktigt att välja en bra placering där den inte stör varken dig eller dina grannar. Värmepumpstillverkarna anger ljudnivån i dB för olika fläkthastigheter eller driftslägen och det kan vara värt att titta på hur mycket buller som produceras vid högre belastningar. dB-skalan är logaritmisk och en ökning med 6 dB upplevs som en fördubbling av ljudstyrkan. Som jämförelse ligger ett vanligt samtal på ungefär 65 dB och en motorsåg på runt omkring 90 dB.

Energisnål värmepump | ByggmaxEnergisnål värmepump | Byggmax

Är en värmepump energisnål?

Husets egenskaper och var det är beläget i landet styr hur mycket värmeeffekt som går åt för att hålla en behaglig inomhustemperatur. Denna värmeeffekt som värmepumpen ska avge jämfört med hur mycket energi den drar är ett mått på dess verkningsgrad. Ibland benämns det även som värmefaktor och brukar anges som ett COP-värde. Exempelvis innebär ett COP-värde på 4,5 att värmepumpen ger 4,5 gånger så mycket värmeeffekt jämfört med förbrukad eleffekt. Detta är dock under optimala förhållanden och för luft/vattenvärmepumpar anges värdet för 7°C på uteluften och 35°C i framledningstemperatur till värmesystemet. Ofta anges även ett SCOP-värde som beskriver värmepumpens prestanda över en hel säsong. Detta värde ger en något bättre bild, speciellt för oss med nordiskt klimat eftersom här används -7°C som kallaste utetemperatur. En lägre framledningstemperatur har positiv inverkan på värmepumpens effektivitet, därför är golvvärme att föredra framför radiatorer som ofta kräver 60-70°C.

Kolla ljudnivån

Utedelen är även utrustad med en fläkt som cirkulerar uteluften genom enheten och därmed kommer att skapa en del ljud. Därför är det viktigt att välja en bra placering där den inte stör varken dig eller dina grannar. Värmepumpstillverkarna anger ljudnivån i dB för olika fläkthastigheter eller driftslägen och det kan vara värt att titta på hur mycket buller som produceras vid högre belastningar. dB-skalan är logaritmisk och en ökning med 6 dB upplevs som en fördubbling av ljudstyrkan. Som jämförelse ligger ett vanligt samtal på ungefär 65 dB och en motorsåg på runt omkring 90 dB.

Påverkas din ventilation?

I många hus är ventilationens funktion beroende av värmesystemet, vilket främst gäller vid självdragsventilation. Denna ventilationsprincip bygger på att det skorstenen är varm och skapar ett drag av frånluft som ger ett undertryck i huset. Byter du då ut en förbränningspanna utan att kompensera för den minskade ventilationen riskerar du både sämre inomhusluft och i värsta fall även mögelskador.

Så, hur ska man då tänka?

När man funderar över effektivisering av sin uppvärmning är det en god idé att först kolla över möjligheterna om värmebehoven kan minskas. Är huset dragigt är det värt att kolla över tätningslister runt fönster och dörrar, eller kanske det är dags att byta till nya med bättre isolering. Även isoleringsstandarden går att förbättra genom tilläggsisolering av vind eller väggar. Ett annat sätt att effektivisera är att se över det vattenburna värmesystemet och om möjligt anpassa detta till uppvärmning med värmepump, genom att skapa ett lågtempererat system. Värmepumpar är mer effektiva vid lägre framledningstemperatur och därför kan du effektivisera din uppvärmning ytterligare genom att lägga golvvärme eller byta ut radiatorer till modeller som är anpassade för lägre framledningstemperaturer.

Installation luftvärmepump | ByggmaxInstallation luftvärmepump | Byggmax
Installatör | ByggmaxInstallatör | Byggmax

Tänk på att värmepumpar måste installeras av behörig installatör

Gemensamt för alla värmepumpar är att de måste installeras av en behörig kyltekniker eftersom installationen innefattar hantering av en köldmediekrets, vilket faller under F-gasförordningen (EU/517/2014). En luft/vattenvärmepump ska dessutom installeras som en fast elektrisk installation, vilket kräver att en auktoriserad elektriker utför de elektriska delarna av installationen. Ta därför tidig kontakt med behöriga installatörer och ta hjälp av deras erfarenhet inför valet av din nya värmepump. Säkert kommer du att få många bra tips som hjälper dig till ett ännu bättre beslut.

Ta hjälp av vår gör det själv-guide