EN HÅLLBARHETSARTIKEL AV BYGGMAX

Rätt ventilation | ByggmaxRätt ventilation | Byggmax

Få rätt ventilation och återvinn värme

Ett hus som är tätt och har rätt ventilation håller ner energiförbrukningen. Här får du tips över hur du bäst tänker kring ventilation i hemmet. 

Ett bra inomhusklimat en självklarhet och en förutsättning för ett skönt hem. Med små medel kan du göra stora förbättringar.   

Hus ska andas sägs det. Med detta menas att det är OK med lite glipor och otätheter. Det hjälper till att hålla ett bra inomhusklimat. Idag vet vi bättre. Hus ska vara täta och ventileras på ett kontrollerat sätt med ett lätt undertryck inomhus. Då kan husets energiförbrukning hållas nere, fuktskador undvikas samtidigt som du kan få en god luftkvalitet inomhus.

Rätt ventilation | ByggmaxRätt ventilation | Byggmax

Grunderna för god ventilation

Principerna för en god ventilationslösning är att frisk luft ska tillföras de rum vi ofta vistas i, till exempel sovrum och vardagsrum. Frånluften ska sedan tas från utrymmen vi sällan vistas i eller där luften tillförs fukt och dofter. Därför tas frånluften från kök, tvättstuga och badrum samt även från förråd eller klädkammare. Det gör att hela tiden finns ett luftflöde mellan rummen i ett hus – det kallas överluft. Totalt bör ventilationen byta ut 0,35 liter luft per sekund för varje kvadratmeter bostadsyta. I sovrum bör minsta luftflöde vara 4 l/s för varje sovplats och 10 l/s i kök eller badrum.

Vad är bra luft?

Du har säkert varit i ett rum tillsammans med andra när luften blir dålig och att det behöver vädras. Ofta reagerar vi på att det blivit varmare och lite högre relativ fuktighet eller att obehagliga dofter börjar spridas. Enligt Folkhälsomyndigheten bör inomhustemperaturen vara mellan 18°C – 24°C, för att undvika risker för människors hälsa. Ett bra riktvärde är 20°C – 21°C. Den relativa fuktigheten bör ligga i intervallet 40% - 60%. Både för människors hälsa och för husets bästa. Det har visat sig att med rätt luftfuktighet kan virus reduceras med 80 %. Dessutom förbyggs risken för att mögel växer till som också kan medföra hälsorisker.

 1. Frånluftsmodul FLM Nibe
  Frånluftsmodul FLM Nibe
  26276   kr /st
 2. Badrumsfläkt
  Badrumsfläkt
  Pris från
  229   kr /st
 3. Luftfilter
  Luftfilter
  69 95 kr /st

Badrumsfläkt | ByggmaxBadrumsfläkt | Byggmax

Självdrag

I äldre hus är självdragsventilation vanligt och fungerar enligt principen att en varm skorsten skapar drag som suger ut luft ur huset. Sedan placeras tilluftsventiler i sov- och vardagsrum där frisk uteluft kan komma in. Den här typen av ventilation kan vara svårkontrollerad - speciellt sommartid. Principen bygger på temperaturskillnader som gör att det fungerar som bäst under vintern och i många fall inte alls under sommaren. Ofta har äldre hus kompletterats med mekaniska fläktar i våtutrymme för att hantera fukten. Har uppvärmningssystemet bytts ut så att skorstenen inte längre är uppvärmd, har man reducerat funktionen på ventilationen radikalt.

Mekanisk ventilation

För att ha ett tillräckligt stort luftombyte krävs ofta någon form av mekanisk ventilation med fläktar. Den enklaste formen är små frånluftsfläktar i badrummen. Vill du kunna styra frånluften bättre krävs vanligen att en större ventilationsfläkt installeras tillsammans med ett rörsystem för frånluften. En typ som med fördel kan kompletteras med värmeåtervinning för att tillvarata värmen i den luft som ska evakueras. Nästa steg upp är att även ha ett mekaniserat tilluftssystem med tillhörande luftkanaler. Förutom att erbjuda bättre möjligheter för styrning kan du också montera förvärmning av luften för att slippa kall friskluft på vintern.

Återvinn värmen

En stor del av energiförbrukningen i ett hus är kopplat till uppvärmningen och kan du återvinna värmen i ventilationsluften är mycket vunnet. Med mekaniserad ventilation ökar du möjligheterna med att få till en effektiv återvinning. Antingen väljer du ett mekaniskt frånluftsaggregat som du kopplar till din värmepump eller så finns det så kallade FTX-system. Den har mekanisk från- och tilluft med inbyggd värmeväxlare som använder värmen i frånluften för att värma upp tilluften.

Var noga med filter

I de flesta friskluftsventiler finns ett enklare luftfilter som skydd mot småfåglar och större insekter. Har du dessutom många friskluftsventiler är det lätt att slarva med rengöringen av dessa. Det är grogrund för diverse påväxt. Väljer du istället ett system med mekanisk tilluft, exempelvis ett FTX-system, så är dessa vanligen förberedda för olika typer av finfilter. Det är bra för bland annat pollenallergiker som får ett bättre inomhusklimat även under pollensäsong.

Skapa en god inomhusmiljö

För att få till den där behagliga miljön hemma ska du se till att ditt hus har tillräckliga luftflöden, men utan att det drar. Dessutom är det viktigt att ventilationen är tyst, inte minst i sovrummen. Därför ska du se till att ventilationskanaler är tillräckligt stora och att donen är injusterade rätt. Tänk också på att installera ljuddämpare i ditt rörsystem för att minska både överhörning mellan rum och surr från aggregat. Återvinning av värmen i frånluften och förvärmning av tilluften sparar inte bara pengar. Det höjer också komforten inomhus.

Ventilation | ByggmaxVentilation | Byggmax
Badrumsfläkt | ByggmaxBadrumsfläkt | Byggmax

Vad ska du välja?

Det finns inga facit som gäller för alla hus. Det beror mycket på vilka förutsättningar som gäller för just ditt hus. Har du ett gammalt hus med självdrag, där du bytt ut oljepannan mot en värmepump, bör du som minst installera en enklare mekanisk frånluft i form av fläktar i badrummen. Går du i renoveringstankar, eller om planlösningen medger det, kan ett system med frånluftskanaler till ett frånluftsaggregat vara att föredra. Gärna då med återvinning till ditt värmesystem. Vill du däremot kunna styra din ventilation på bästa sätt för både energioptimering och bästa komfort är ett FTX-system ett bra alternativ. Ofta görs denna typ av konvertering i samband med större renoveringar och då krävs mycket kanaldragning för både till- och frånluft.

Ta hjälp av vår gör det själv-guide