Filterbollar Swim & Fun

ART.NR: 687200761
Filterballs har en överlägsen filtreringseffekt i förhållande till normal filtersand eller lösa patronfilter. Kulorna bildar en effektiv filtermatta, som anpassar sig formen i ett vilket som helst filter, och som fångar upp svävande partiklar i vattnet ner till 10 micron (Filtersand fångar upp svävande partiklar ner till 40-50 micron).
Läs mer
st
delivery-truck
Endast online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Filterbollar Swim & Fun

Filterballs har en överlägsen filtreringseffekt i förhållande till normal filtersand eller lösa patronfilter. Kulorna bildar en effektiv filtermatta, som anpassar sig formen i ett vilket som helst filter, och som fångar upp svävande partiklar i vattnet ner till 10 micron (Filtersand fångar upp svävande partiklar ner till 40-50 micron). 700 gram Filterballs ersätter 25 kg filtersand.Swim & Fun Scandinavia Filterballs är filterbollar tillverkade av ett patenterat filtermaterial i polymer som består av en blandning av flerfasig polyesterfiber med olika ytstrukturer. Tack vare den specialutvecklade flerfasiga bollformen uppnås en maximal filteryta med minsta möjliga volym. I mitten av varje boll finns en tät filterkärna som omges av en mer öppen ytstruktur. Bollarna bildar tillsammans en effektiv filtermatta som anpassar sig till alla filters form. Den unika strukturen gör att svävande partiklar i vattnet ända ner till 10 mikron fångas upp i filterbollarna. Resultatet är ett fantastiskt rent poolvatten och ett slutgiltigt farväl till filtersand i poolen.Bruksanvisning: Avmontera pumpen från strömkällan. Öppna filterbehållaren som angivet i produktmanualen. Avlägsna det tidigare filtermaterialet. Fyll upp filterbehållaren till kanten med Swim & Fun flerfasiga Filterballs. Fördela bollarna jämnt utan att trycka ihop dem. Observera: Om filterbollarna trycks ihop försämras filteregenskaperna. Stäng filterbehållaren som angivet i produktmanualen. Kontrollera regelbundet vattencirkulationen. Det rekommenderas att man byter ut Swim & Fun Filterballs vid badsäsongens början. Filterballs kasseras lätt som vanligt hushållsavfall efter användning.

 • Ger rent och kristallklart poolvatten
 • Överlägsen filtreringseffekt jämfört med normalt filtersand.
 • Fångar upp svävande partiklar i vattnet ner till 10 mikron (filter sand ner till 40-50 mikron).
 • 700 gram ersätter 25 kg filtersand.
 • Inget underhåll eller behov av extra flockningsmedel.
 • Slut med filtersand i poolen.
 • Filterballs; Sand; Cartridge
 • Filtration efficiency; 1 µ; 40 µ; 25 µ
 • Maintenance/backwash; Backwash rarely; Backwash often; Exchange often
 • Weight; Light; Heavy; Light
 • Pump power; Low; High; Low
 • Durability; 3-5 years; 2-4 years; 4 weeks
 • Flow rate ; High; Low; High
 • Pressure reduction; Low; High; Low
 • Washable (no soap); Yes; No; Yes
 • Article; Sand; Filterballs
 • Clearwater Compact 250W; 1044; 12 kg; 340 g
 • Clearwater 550W; 1002; 25 kg; 700 g
 • Classic 200 200W; 1080; 10 kg; 280 g
 • Classic 300 250W; 1050; 20 kg; 560 g
 • Pro Classic 400 450W; 1030; 40 kg; 1120 g
 • Pro Classic 500 550W; 1031; 70 kg; 1960 g


Filterbollar har en överlägsen filtreringseffektivitet jämfört med vanlig filtersand eller lösa patronfilter. Bollarna skapar en effektiv filtreringsmatta som anpassar sig till formen på alla filter och som fångar upp fritt flytande partiklar i vattnet ner till 10 mikron (filtersand fångar upp partiklar ner till 40-50 mikron). 700 gram Filterballs ersätter 25 kg filtersand.
 • För rent och kristallklart poolvatten
 • Överlägsen filtreringseffekt jämfört med normal filtersand.
 • Fånga upp flytande partiklar i vattnet ända ner till 10 mikrometer (filtrera sand ner till 40-50 mikrometer).
 • 700 gram kan ersätta 25 kg filtersand.
 • Inget underhåll eller extra flockningsmedel krävs.
 • Du behöver inte längre filtrera sand i din pool.


Swim & Fun Scandinavia Filterballs är tillverkade av ett patenterat polymerfiltermaterial som består av en mix av polyester flerfasfiber med olika ytstrukturer. Den specialutvecklade flerfasbollen ger en maximal filteryta med minsta möjliga volym. I mitten av varje boll finns en tät filterkärna som omges av en mer öppen ytstruktur. Tillsammans bildar bollarna ett effektivt filterskydd som matchar formen på alla filter. Den unika strukturen gör att flytande partiklar i vattnet ända ner till 10 mikrometer fångas upp av filterbollarna. Resultatet blir ett mycket rent poolvatten och ett slutgiltigt farväl till filtersand i din pool.

Instruktioner för användning:
Koppla bort pumpen från strömkällan. Öppna filterbehållaren enligt anvisningarna i produkthandboken. Ta bort det tidigare filtermaterialet. Fyll filterbehållaren upp till kanten med Swim & Fun Filterballs. Fördela bollarna jämnt utan att trycka ihop dem. OBS: Om filterbollarna pressas samman försämras filtreringsegenskaperna. Stäng filterbehållaren enligt anvisningarna i produkthandboken. Kontrollera vattencirkulationen regelbundet. Vi rekommenderar att Swim & Fun Filterballs byts ut i början av varje badsäsong. Efter användning kan filterbollarna slängas i det vanliga hushållsavfallet.
 • Filterkulor; Sand; Patron
 • Filtreringseffektivitet; 1 µ; 40 µ; 25 µ
 • Underhåll/backwash; Backwash sällan; Backwash ofta; Utbyte ofta
 • Vikt; Lätt; Tung; Lätt
 • Pumpkraft; Låg; Hög; Låg
 • Hållbarhet; 3-5 år; 2-4 år; 4 veckor
 • Flödeshastighet ; Hög; Låg; Hög
 • Tryckminskning; Låg; Hög; Låg
 • Tvättbar (ingen tvål); Ja; Nej; Ja


 • Artikel; Sand; Filterkulor
 • Clearwater Compact 250W; 1044; 12 kg; 340 g
 • Clearwater 550W; 1002; 25 kg; 700 g
 • Classic 200 200W; 1080; 10 kg; 280 g
 • Classic 300 250W; 1050; 20 kg; 560 g
 • Pro Classic 400 450W; 1030; 40 kg; 1120 g
 • Pro Classic 500 550W; 1031; 70 kg; 1960 g


Teknisk data
 • Färg: Vit
 • Material: Geotextil


Läs mer
Varumärke Swim & Fun

Inspireras av våra gör-det-själv guider

 • För att fullt ut kunna njuta av din egen pool behöver den hållas fräsch och i gott skick. Rätt planerat behöver det inte vara så mycket jobb som man kanske först tror, då det finns många smarta lösningar som förenklar. Ju enklare det blir desto större är sannolikheten att du alltid har en inbjudande pool.
 • Har du egen pool hemma finns det många smarta tillbehör och lösningar som kan underlätta allt ifrån städning och underhåll till hur du använder din pool. Satsa på rätt tillbehör som gör upplevelsen ännu bättre – i den här guiden tipsar vi om några guldkorn som kommer att förgylla din tillvaro.