FROSTSÄKRA TILLVATTEN

Alla rör som ligger på den kalla sidan om husets isolering eller utomhus måste skyddas mot kyla. Oavsett om det är ett vattenrör för kall- eller varmvatten eller om det är ett avloppsrör så riskerar det att frysa vid kall väderlek. Det är framför allt när röret tinar upp igen efter frysning som läckor visar sig och vattenskador på fastigheten kan uppstå.

INNAN DU BÖRJAR

En vattenledning som kommer in i huset brukar oftast vara av typen PEM-rör och är ett svart plaströr av polyetenplast. PEM-röret har en hög elasticitet ned till -60°. Är det kommunen som levererar vattnet till fastigheten så är PEM-röret anslutet till en vattenmätare i huset. Har fastigheten eget vatten så finns inte behovet av en vattenmätare och röret för inkommande vatten är då istället kopplat via en avstängningsventil, pumpar samt eventuella filter till rörsystemet i huset.

Vad är frostsäkert djup?

Röret måste läggas på frostsäkert djup eller isoleras för att inte frysa. Vad som är frostsäkert djup i marken varierar beroende på var i Sverige du bor, från 2,4 m i norr till 1,2 m i söder. Ligger röret över dessa djup så måste det frostsäkras.

Du kan frostskydda en vattenledning på två sätt: den ena är att lägga röret på frostfritt djup och det andra är att isolera. Men det räcker inte att enbart isolera, då fördröjer du bara frysningen några timmar. Du måste nämligen alltid tillföra någon typ av värme i samband med isoleringen. Ett sätt att isolera är över röret men då måste du ändå då ta hänsyn till frostfritt djup och köldmängd (h˚C), vilket varierar stort beroende var i landet du befinner dig. Om vi tar Hudiksvall som referens så är frostfritt djup där 1,8 m och köldmängden 33600 h˚C. Köldmängden är en teoretisk mätning av de negativa dygnsmedeltemperaturerna under till exempel en vintersäsong.

I referensfallet skulle det innebära att du måste gräva ner röret 1,2 meter djupt och täcka det med en isolerskiva som är 100 mm tjock och 2,4 m bred om nu isolerskiva är ditt val av isolering. Det är ett omständligt och besvärligt sätt att frostskydda röret på.

Rörisolering och frostskyddskabel– det vanligaste alternativet

Det andra och vanligaste sättet är att isolera med en rörisolering och tillföra värme genom att använda en frostskyddskabel. Värmekabeln skjuts in i röret via en speciell koppling eller lindas runt röret mellan isolering och rör. Även avloppsrör kan skyddas med värmekabel runt röret innanför isoleringen.

Att isolera ett rör utan att tillföra extra värme och därefter gräva ner det funkar inte, såvida du inte gräver ner till frostfritt djup. I en nyproducerad villa kommer röret oftast in i huset från frostfritt djup och skyddas sen av den uppvärmda grundplattan vilket gör att behovet för isolering inte finns. I till exempel sommarhus ligger ofta ledningarna på ett grundare djup och går fritt i luft mellan mark och husgrund och då är isoleringsbehovet stort.

För att vara helt säker på att du inte råkar ut för att inkommande vatten fryser så bör du installera en värmekabel i eller runt röret. Det finns två typer av värmekablar: upptiningskabel och självreglerande kabel. En upptiningskabel lindas oftast runt röret mellan rör och isolering. Kabeln startas manuellt efter behov och då oftast när det redan frusit för att på så sätt tina upp ledningen. I vissa fall är skadan då redan skedd. En självreglerande kabel reglerar sin värmeeffekt beroende på omgivande temperatur och placeras oftast i röret. Om vattnet i röret är kallt ökar värmen på kabeln och vice versa. På så sätt fryser aldrig vattnet i röret. En självreglerande kabel kan användas kontinuerligt medan en upptiningskabel startas efter behov. En självreglerande kabel kan anslutas till en styrcentral som kan kontrollera och begränsa tiden då kabeln är i drift vilket gör att energiförbrukningen för att hålla röret frostfritt blir mycket lägre än vid kontinuerlig drift. En värmekabel kan oftast skjutas in i befintliga vattenledningar i efterhand vilket gör att man inte behöver gräva upp. Observera att värmeförlusten blir större om det befintliga röret i marken inte är isolerat. Båda kabeltyperna ska alltid stängas av då det inte längre finns risk för frysning.

Underhåll

Det krävs inget underhåll men en årlig översikt av isolering under huset och kontroll av kopplingar är alltid bra.

Tänk hållbart

Som nämnts ovan så är det alltid bäst att försöka förlägga rören för inkommande vatten på frostfritt djup. På så sätt har du eliminerat risken för att ledningen fryser och slipper vidta andra åtgärder. En värmekabel har trots allt ett viss effektbehov och förbrukar en del ström, samtidigt som du fortfarande har en frysrisk om det blir ett längre strömavbrott. Du kan minska elförbrukningen lite genom att öka på isoleringen, vilket också gör att du klarar ett längre strömavbrott innan vattnet börjar frysa.

TIPS

Är det möjligt så lägg röret i fall från huset mot pump och brunn. På så sätt kan det bli lättare att få ut vattnet ur ledningarna.

att få ut vattnet ur ledningarna. Installera en luftningsventil eller öppna upp en kran i systemet för att släppa in luft om det ska tömmas.

Tänk på att el och vatten inte är bra ihop så koppla alltid värmekabeln efter en jordfelsbrytare.

KOM IHÅG

Det är fysik och naturlagar du har att göra med när det gäller isolering och temperaturer. Det finns inga genvägar utan du måste anpassa dig till de fysiska lagarna. Vatten fryser i kyla utan tillförd energi i form av rörelse eller värme!

Du måste alltid utgå från värsta tänkbara scenario för att vara på säkra sidan så att röret klarar sig även vid en riktigt kall vinterperiod.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
PEM-slang 32mm 25m
PEM-slang 32mm 25m
Används för tillvatten. Tål tryck PE 80(PN12.5). Både under och ovan mark.
Ej i lager
100   kr /st
PEM-koppling 90° 32mm
PEM-koppling 90° 32mm
Används för tillvatten. Tål tryck PE 80(PN12.5). Både under och ovan mark.
Ej i lager
59 95 kr /st
Värmekabel Frostvakt 10 Ebeco
Ej i lager
649   kr /st
PEM-koppling rak 32mm
PEM-koppling rak 32mm
Används för tillvatten. Tål tryck PE 80(PN12.5). Både under och ovan mark.
Ej i lager
69 95 kr /st
Värmekabel Frostvakt 10 Ebeco
Ej i lager
949   kr /st
Värmekabel Frostvakt 10 Ebeco
Ej i lager
749   kr /st
Polygrip
Polygrip
Multiverktyg
Ej i lager
99 95 kr /st
Grävspade
Grävspade
Höjd 108cm, plasthandtag, träskaft, metallspade, 20,5cm bred
Ej i lager
149   kr /st
MORAKNIV PRO (S) Blå
MORAKNIV PRO (S) Blå
Allroundkniv, rostfritt stål
Ej i lager
79 95 kr /st
Bågfil Stanley
Ej i lager
129   kr /st
Skiftnyckel
Ej i lager
119   kr /st
Totalsumma Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet frostsäkra tillvatten.

Steg 1

Gräv ett dike på minst 50 cm djup mellan ventilen i gatan eller från till exempel pumphus till huset. Lägg sand i botten så att inga vassa stenar kan ligga mot slangen.

Steg 2

Kapa PEM-slangen i rätt längd så att den räcker hela vägen in i huset genom trossbotten och fram till avstängningsventilen eller vattenmätaren.

Steg 3

Isolera röret med en isolering som inte suger åt sig fukt. Det kan inte bli för mycket isolering. Placera PEM-slangen i det grävda diket.

Steg 4

Gör ett hål i trossbotten och för in PEM-slangen i huset.

Steg 5

Montera kopplingen som följer med värmekabeln på PEM-slangen inne i huset och för in en värmekabel genom tätningen i rörets hela längd. Följ monteringsanvisningen från tillverkaren. Montera ihop allt och dra åt alla kopplingarna.

Steg 6

Anslut PEM-slangen vid pump eller ventil i gatan. Se till att ventilen i huset är stängd och släpp sedan försiktigt på vattnet för att se om alla kopplingar är täta.

Steg 7

Lägg ett lager sand över PEM-slangen och återfyll med jordmassorna. Isolera extra runt röret mellan marken och trossbotten.

Steg 8

Kontakta en elektriker som kan hjälpa till med en jordfelsbrytare och inkoppling av värmekabeln.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.


Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor. Ställ en fråga direkt till oss eller bläddra dig fram till ditt svar.

Huvudfråga: Frostsäkra tillvatten