GJUTA PLATTA

Med en platta på mark slipper du hålla på med plintar, trossbotten, träreglar, isolering, sockelbeklädnad och golvspån. Med en platta som är byggd av färdiga element får du isolering, bärighet, grundsockel och ett färdigt golv att direkt lägga parkett på i en enhet. Dessutom kan du gjuta in golvvärmeslingor och få en värmekrets på köpet som du kan koppla till ditt vattenburna uppvärmningssystem.

Innan du börjar

En platta på mark blir mer och mer ekonomisk ju större platta du gjuter. Oftast behöver du hyra grävmaskin, beställa bärlager och makadam samt en betongbil när en platta ska anläggas och då sjunker priset per m2 ju större platta som anläggs. En modern platta på mark ska inte förväxlas med en platta med ovanliggande isolering som var vanlig förr. Detta är en riskkonstruktion till skillnad från dagens moderna platta med underliggande isolering som är en av de fuktsäkraste grunderna.

Cellplast och S-klasser

Själva gjutformen till en platta består nästan uteslutande av cellplast. Cellplasten levereras i olika så kallade S-klasser, exempelvis S60, S80, S100, S200 o.s.v. Sifferbeteckningen är ett mått på hur många kPa (kilopascal) som cellplasten max kan korttidsbelastas med. För att enkelt översätta det till något mer begripligt tar du bort en nolla från S-värdet och får då belastningen i ton per m2, exempelvis S60=6 ton, S100=10 ton o.s.v. Långtidsbelastningen är vanligen ca 30% av korttidsbelastningen men bör alltid kollas upp i produktens specifikationer. Vid större konstruktioner såsom en platta på mark till en permanentbostad bör alltid en sakkunnig dimensionera plattans olika delar. En geotekniker bör också anlitas vid större plattor för att förhindra sättningar.

Passa på att installera golvvärme

Vattenburen golvvärme är vanligt att installera efter att alla cellplastskivor är monterade. Många anser att golvvärme ger den bästa rumskomforten men det är ofta dyrt att installera. I en platta på mark är golvvärmen det billigaste alternativet då slingorna enkelt gjuts in utan några modifikationer eller specialskivor som krävs i andra grundtyper. Om du inte planerar att värma utrymmet med golvvärme är det ändå ett klokt val att installera golvvärmeslingor för framtida bruk, då själva golvvärmeslangen bara kostar några kronor per meter. Dessutom är montaget enkelt och går snabbt att utföra.

Makadam håller vattnet borta

Makadam som används under plattor på mark hindrar vatten att komma i direkt kontakt med plattan och skapar expanderingsutrymme för vattnet på grund av makadamens dränerande och kapillärbrytande egenskaper. Markduk bör alltid placeras mellan mark och makadam eller bergskross för att förhindra att de olika materialen blandas och sjunker ihop.

Laser gör jobbet enklare

En avvägningslaser/planlaser är ett instrument som är ovärderligt vid markarbeten för att ta reda på höjder. Vid större plattor där det inte är möjligt att på ett enkelt sätt mäta detta för hand måste en planlaser användas. De finns att hyra för en skälig summa.

Se till att välja rätt betong

Det är viktigt att använda rätt betongtyp för ändamålet när du ska gjuta. Om du beställer betong har leverantören koll på vilken betongtyp som är lämplig att använda. När en platta gjuts bör betongen alltid köras ut av en betongbil då det inte går att själv gjuta så stora mängder och samtidigt få en homogen gjutning. Om du anlägger en mindre platta som inte kräver mer än 0,5 m3 betong kan du däremot blanda betongen själv. Ett exempel på en sådan platta skulle kunna vara till ett förråd som är cirka 3 m2. Använd grovbetong och blanda bruket enligt förpackningens anvisningar. Om du gjuter vintertid kan frostskyddsmedel tillsättas för att skydda betongen under gjutnings- och härdningsprocessen.

Planera noga innan du börjar

Tänk noga igenom hur du vill ha din platta på mark och dra nytta av alla fördelar den erbjuder. När den väl är gjuten är det kostsamt och tidskrävande att göra modifikationer.

I guiden nedan kommer vi att visa en platta på mark med 30 cm höga element och 20 cm cellplast vilket är ett utmärkt val för exempelvis ett garage. Till villor är standarden 40 cm höga element och 30 cm cellplast. Om du väljer dessa element arbetar du på samma sätt men monterar ett extra lager cellplast.

Tänk hållbart

Gjutning av en betongplatta är ett jobb man inte gärna gör om så ofta, så den isoleringsstandard du väljer kommer du att få leva med under lång tid. Välj därför isolera ordentligt under betongen och har du möjlighet är det bättre att välja ett extra lager. Lägger du även ner golvvärmeslang så möjliggör du att senare kunna installera ett lågtempererat värmesystem med större valfrihet kring värmekällan. Finns det risk för radon i området du bor kan det även vara bra att framtidssäkra huset med förberedelser för hantering av detta om det senare visar sig behövas. I normalfallet handlar det om en lufttät duk, rör för utsugsfläkt under plattan och tätning av genomföringar genom plattan.

Gjuta platta | ByggmaxGjuta platta | Byggmax

TIPS

Var flera personer vid gjutning så att hela konstruktionen kan gjutas homogent utan skiktbildning.

Ett alternativ till att köpa eller hyra en sloda är att tillverka en själv av en långt läkt och ett avloppsrör som du pluggar ändarna på.

KOM IHÅG

Om marken är lerig eller på annat sätt har dålig beskaffenhet kan du behöva gräva djupare för att nå fastare mark. Bergskross kan användas om schaktningen blir djup och behöver fyllas ut innan makadam används.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Cellplast S80 EPS
Cellplast S80 EPS
100x600x1200mm
Ej i lager
75 95 kr /st
Fixeringskil
Fixeringskil
Av plåt, för isolering
Ej i lager
14 95 kr /st
Najtråd
Najtråd
14m, 200g
Ej i lager
19 95 kr /st
Markduk N1
Markduk N1
1,4x25m
Ej i lager
369   kr /st
Cellplast XPS300
Cellplast XPS300
1185X585X50mm BEWI Insulation
Ej i lager
95 95 kr /st
Armeringsnät
Armeringsnät
Helnät 6150 5,0x2,3m
Ej i lager
469   kr /st
Grovbetong Basic C20/25 25kg
Ej i lager
54 95 kr /st
L-element rak
L-element rak
L=1200 mm, D=600 mm Klass EPS S200, fiberbetong
Ej i lager
389   kr /st
Spikbleck
Spikbleck
150x36mm
Ej i lager
14 95 kr /st
Frostskydd 1L
Frostskydd 1L
För att undvika frostskador
Ej i lager
94 95 kr /st
Hulling
Hulling
180mm, 250 st/frp
Ej i lager
495   kr /st
L-element hörn
L-element hörn
L=600 mm, D=600 mm Klass EPS S200, fiberbetong
Ej i lager
539   kr /st
Cellplast S100 EPS
Cellplast S100 EPS
2400x1200x100mm
Ej i lager
359   kr /st
Ingjutningskit för vattenburen golvvärme Flooré
Ingjutningskit för vattenburen golvvärme Flooré
8 m², för ingjutning, innehåller golvvärmerör, kantband, buntband och anslutningskoppling
Ej i lager
1759   kr /st
Riktsnöre
Riktsnöre
Orange, 125m
Ej i lager
39 95 kr /st
Stiftpenna Byggmax
Ej i lager
14 95 kr /st
Vinkelhake
Ej i lager
39 95 kr /st
Kapskiva plåt Kwb
Kapskiva plåt Kwb
För plåt, 125x1,2mm
Ej i lager
19 95 kr /st
SPADE SPETS PRIMA Fiskars
SPADE SPETS PRIMA Fiskars
Längd 1040mm, bredd 195mm
Ej i lager
399   kr /st
Måttstock
Måttstock
mm-mått
Ej i lager
20   kr /st
Diamantkapskiva 7,0x2,5 mm Kwb
Ej i lager
99 95 kr /st
Vattenpass
Vattenpass
Hultafors, 120cm
Ej i lager
349   kr /st
Bitssats
Bitssats
31st, Bältesclips
Ej i lager
99 95 kr /st
Svärd, 120x450mm
Svärd, 120x450mm
För stålslipning av betongplatta
Ej i lager
109   kr /st
Kolborstfri Skruvdragare 18V
Kolborstfri Skruvdragare 18V
18v, 2st Li-Ion 1,5 Ah batterier inkl väska
Ej i lager
1595   kr /st
Fogsvans
Fogsvans
Byggmax, 550mm
Ej i lager
60   kr /st
Najtång
Ej i lager
79 95 kr /st
Hammare
Ej i lager
79 95 kr /st
Måttband 30m
Ej i lager
99 95 kr /st
Blad till anläggningsraka
Ej i lager
159   kr /st
Anläggningsraka
Anläggningsraka
Stålskaft, gummihandtag, utan blad
Ej i lager
449   kr /st
Vinkelslip Dewalt
Ej i lager
899   kr /st
Totalsumma Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet gjuta platta. 

Steg 1

Grovmarkera ytan där plattan ska byggas med murarsnöre eller märksprej. Gör markeringen cirka 1 meter större än plattan i alla riktningar.

Steg 2

Schakta ytan där plattan ska byggas ned till stabil mark, dock minst 300 mm under marknivå. All matjord ska alltid tas bort. Gör schaktningen tillräckligt stor för att förhindra ras och ge plats åt dränering och formbygget.

Steg 3

Inkommande el, vatten, fiber och avlopp dras till respektive plats i detta skede.

Steg 4

Skär ut och placera en markduk/geotextil mot hela schaktbotten. Skär ut genomföringar för installationer med en mattkniv.

Steg 5

Sätt ut L-formade hörnprofiler i varje hörn och spänn murarsnöre mellan profilerna där du vill att plattans ytterkanter och färdiga golvhöjd ska vara.

Steg 6

Mät murarsnörets alla sidor och finjustera tills du uppnår den längd och bredd plattan ska ha. Kryssmät därefter mellan hörnen, om samma mått avläses vid båda mätningarna är alla fyra hörn 90 grader. Upprepa denna procedur tills måtten är så exakta som möjligt.

Steg 7

Lägg ut ett minst 15 centimeter tjockt lager med makadam (fraktion 8/16) över hela schaktbotten. Tjockare lager krävs om du behövt schakta djupare på grund av dålig mark. Halva elementens höjd ska vara ovan marknivå vid återfyllnad.

Steg 8

Packa makadamen med en vibratorplatta i alla riktningar tills den inte längre kompakteras. En 60–100 kg vibratorplatta är lämplig för ytor upp till 15 m2. För större ytor rekommenderas en tyngre vibratorplatta. För bästa resultat ska vibratorplattan köras i flera omgångar vartefter makadamen fylls på i urgrävningen.

Steg 9

Kalibrera avvägningslasern så att den visar ±0 mm 30 eller 40 cm under murarsnöret beroende på vilken kantbalkshöjd som används.

Steg 10

Använd avvägningslasern under tiden makadamen fylls och kompakteras. Fyll på och kompaktera makadamen tills lasern visar en differens på max ±2 mm.

Steg 11

Placera ut de fyra hörnelementen i linje med murarsnörets riktning och höjd.

Steg 12

Placera ut alla raka L-element mellan hörnelementen. Spara sista biten som behöver kapas vid varje sida.

Steg 13

Mät avståndet som sista L-elementet ska ha vid varje sida av plattan. Markera måttet med en vinkelhake på L-elementet. Kapa den tunna cementbaserade putsen med vinkelslip och cellplasten med fogsvans.

Steg 14

Sammanfoga alla elementskarvar med fixeringskilar i elementens ovankant. Sätt i kilarna försiktigt med handkraft och hamra därefter tills de bottnar i cellplasten.

Steg 15

Sammanfoga elementens nedre del med spikplåt på samma sätt som fixeringskilarna monteras.

Steg 16

Om du gör en platta till ett garage kapar du ut hela portens bredd med en vinkelslip. Höjden som ska tas bort är halva elementens höjd så att öppningen blir tillräckligt stark. Cellplasten sågas därefter med fogsvans.

Steg 17

Placera en bräda med minst 45 mm bredd framför urtaget som gjorts så att den hamnar i linje med elementens ovankant. Stötta brädan med triangelstöd på ett centrumavstånd av 1 m.

Steg 18

Montera ett kantjärn i linje med brädans och elementens ovankant. Denna förstärker den senare gjutna kanten.

Steg 19

Lägg ut det första lagret med cellplastskivor. Använd fogsvans för att kapa sista raderna till rätt mått. Se till att inte pressa ned skivorna så att elementens position förändras.

Steg 20

Lägg nästa lager cellplast i motsatt riktning så att skarvarna förskjuts. Avståndet mellan elementens cellplast och andra lagret cellplast ska vara 300 mm, detta utgör kantbalken som senare behöver ta upp stora linjelaster från ytterväggarna.

Steg 21

Sammanfoga de två cellplastlagren med cellplastspik på ett 60 cm centrumavstånd i cellplastens ytterkanter.

Steg 22

Fixera armeringsdistanserna i två rader vid kantbalken med ett centrumavstånd på 60 cm.

Steg 23

Lägg armeringsjärnen i distanserna och böj de 90 gradiga hörnen med en armeringsbockare eller mot ett stålrör. Vid skarvar ska armeringsjärnen överlappas minst 50 cm och najas med najtråd.

Steg 24

Lägg i tilläggsarmering där stora laster ska tas upp, exempelvis vid en portinfart.

Steg 25

Montera golvvärmeslingorna med avsedd fixeringsskena på det översta lagret av cellplast. De flesta tillverkare tillhandahåller golvvärmeritning gratis där tryckfallsberäkningar, slingors längd, centrumavstånd och flödesinställningar är beräknade.

Steg 26

Lägg ut armeringsnät över hela cellplastytan med ett 5 cm avstånd från kantelementens cellplast. Överlappa alla armeringsnät minst 30 cm i alla riktningar (cirka två armeringsnätsrutor). Naja alla överlappningar med najtråd.

Steg 27

Montera armeringsnätsdistanserna genom att lätt lyfta upp armeringsnätet och placera distansen under. Montera distanserna med ett centrumavstånd på 60 cm.

Steg 28

Återfyll med makadam mot elementen till en höjd motsvarande 2/3 av elementens höjd. Detta ger stabilitet vid gjutning senare.

Steg 29

Börja fylla kantbalken med betong upp till cellplastens andra lager. Detta stabiliserar formen innan resten av betongen hälls i. Vibrera betongen med en vibratorstav i takt med att betongen fylls i kantbalken. Vibrera inte för länge på samma ställe så att ballasten sjunker till botten.

Steg 30

Fyll upp resten av formen upp till elementens ovankant. Vibrera betongen med en vibratorstav och kontrollera gjutningens höjder med avvägningslaser med jämna mellanrum.

Steg 31

Jämna till ytan genom att dra en sloda över ytan bit för bit. Har du större ojämnheter eller om stenar är upp i ytan kan du dra slodan i en ”gungande” rörelse, detta hjälper till att jämna ytan.

Steg 32

Efter två till fyra timmar ska betongens yta skuras med en skurbräda. När hela ytan är skurad glättas ytan med ett stålsvärd i cirkelrörelser.

Steg 33

Vattna gjutningen med rent vatten och täck med en plastfolie.

Steg 34

24 timmar efter gjutningen avlägsnas stödbrädorna. Håll koll på gjutningen och vattna vid behov. Håll gjutningen fuktig i minst sju dagar innan plasten avlägsnas.

Steg 35

Vänta ytterligare två till fyra dygn efter att plastfolien avlägsnats innan du börjar bygga på plattan.