Markrännor

Led effektivt bort vatten från gångar och garageingångar med markrännor och dräneringsrännor från Byggmax.


Smidig vattenavledning med markrännor och dräneringsrännor


Markrännor används för att leda bort vatten från exempelvis garageinfarter, terrasser eller gångar. Om så önskas kan rännorna enkelt monteras ihop med varandra och anslutningen sker antingen horisontellt eller vertikalt i en brunn. Det du behöver till ditt avvattningssystem köper du högkvalitativt och billigt på Byggmax!