Golvfärg V

Finns i flera färger
ART.NR: 188011
Golvfärg 3 L i vit eller grå.
Läs mer
Färg:
Från
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

Golvfärg V

Midun Golvfärg är en vattenburen slitstark golvfärg avsedd för trägolv och betonggolv i första hand inomhus. Glans 50.

Färgen kan även användas utomhus om golvet är skyddat mot regn och vatten. Midun Golvfärg är dock inte lämplig för garagegolv eller golv med extremt hårt slitage.

Måla golvet, Smarta målningstips


Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett bra underarbete lägger grunden till ett lyckat målningsresultat.

Rumstemperaturen är viktigt för ett bra resultat, måla inte om det är kallare än 8 grader.

Om det finns golvsocklar så ta bort dessa först. Då blir det enklare att komma åt alla vinklar och hörn när du skall måla golvet.

Behandla därefter eventuella kvistar på trägolvet med Midun Förseglingsfärg så minskar du risken för genomslag av kvistar.

Se till att underlaget är rent, fettfritt och torrt innan du börjar måla. Borsta gamla färglager noga. Tänk på att nya betonggolv måste torka 4-6 veckor före målning.

Späd färgen med 30 % vatten till första strykningen. Måla därefter två gånger med outspädd färg. Stora ytor bör målas med färg från samma produktionsbatch.

När du målar trägolv kan du få fiberresning efter första strykningen, slipa då med fint slippapper och dammsuga sedan upp slipdammet.

Övermålningsbar efter 4 timmar, klar att gå på efter 24 timmar och helt klart att belasta efter 7-10 dagar.

Efter målning

Torka av penslar och verktyg noga före rengöring i vatten. Förslut burken efter användning.

Var snäll mot moder natur

Häll inte ut färgen i avloppet. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna överbliven färg, tomburkar och lösningsmedel till miljöstationen/återvinningen i din kommun.
Läs mer
Märkning
GHS09
Miljöfarlig
EU
Faroangivelser
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
H208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P261
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Leverantörens artikelnummer 188011
Varumärke Midun