Your Color Vit Hammerite

Kan brytas till önskad kulör
ART.NR: 198013
Kan brytas till valfri kulör online eller i utvalda butiker.
Med Hammerite Smooth Finish Your Color kan du måla direkt på rost. Den stoppar effektivt rostbildning och ger en slagtålig yta som stöter bort vatten och smuts. Du behöver inte vänta på att saker skall börja rosta för att använda Hammerite, det bästa skyddet får du när du använder Hammerite på ny metall. Du får en vacker slät och högblank yta med inbyggt rostskydd, en yta som står sig i många år.
Läs mer
Välj kulör:
Vit
Välj valfri
Välj valfri
Volym:

Anpassningsbara alternativ:

st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Your Color Vit Hammerite

Kan brytas till valfri kulör online eller i utvalda butiker.
Med Hammerite Smooth Finish Your Color kan du måla direkt på rost. Den stoppar effektivt rostbildning och ger en slagtålig yta som stöter bort vatten och smuts. Du behöver inte vänta på att saker skall börja rosta för att använda Hammerite, det bästa skyddet får du när du använder Hammerite på ny metall. Du får en vacker slät och högblank yta med inbyggt rostskydd, en yta som står sig i många år. Med Hammerite Smooth Finish Your Color får du en slitstark, korrosionsbeständig dekorativ beläggning för järn och icke järnhaltiga metaller samt vissa plaster och trä. Du får 3 i 1 – rostskyddsfärg, grundfärg och toppfärg i ett. Hammerite Smooth Finish Your Color receptet har ett inbyggt skydd mot rost, någonting som de flesta konkurrerande produkter saknar. Dessutom slipper du alla de inledande och tidskrävande momenten med primning och grundning då grundfärgen redan finns i burken. Slutligen får du en perfekt slät finish som håller sig i många år. Inte nog med att du får en slät, rostskyddande yta nu kan du även välja mellan drygt 100-tal kulörer. Besök din närmsta butik för att se vilken kulör som passar dig bäst.

Användning

Det krävs minimalt med förberedelse och förarbete när du målar med Hammerite Smooth Finish Your Color.

1. Avlägsna allt löst sittande rost och färg med stålborste. Slipa lätt med slippapper innan målning. Tvätta hela metallytan ren från smuts och fett. Låt torka.

2. Måla direkt på den rengjorda metallytan. Klart!

Hammerite Smooth Finish Your Color är särskilt utformad för att appliceras direkt på nytt, gammalt eller tidigare målat järn eller stål. Hammerite Smooth Finish Your Color är alltid ett riktigt val när du ska måla på metall. Färgen bildar en kraftfull barriär som står emot åratal av nötning, stötar och repor. Jämfört med några traditionella färger, har Hammerite Smooth Finish Your Color mycket goda vattenavvisande egenskaper vilket innebär att vatten snabbt rinner av metallytan. Tillsammans med den inbyggdda fuktspärren resulterar det i ett skydd som varar länge.

Applicering

- Kan målas direkt på rost
- Inget behov av primer
- Korrosionsbeständigt
- Vattenavvisande

Hammerite Smooth Finish Your Color kan användas till:
Dörrar
Element
Garagedörrar
Staket
Trädgårdsmöbler
Trappa

Produktinformation

Effekt: Högblank slät Sträckförmåga: 12 m2 / l Ommålningsbar: 24 h Appliceringstemperatur: + 5 - 25 grader Torktid: 6 h
Läs mer
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P233
Behållaren ska vara väl tillsluten.
P235
Förvaras svalt.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P304
VID INANDNING:
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P340
Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.

Inspireras av våra gör-det-själv guider

  • Att måla metall är något du kanske inte gör så ofta. Men det är faktisk varken krångligt eller svårt. Arbetet är väldigt likt att måla trä förutom att du använder produkter som är anpassade för metall. Du har säkert en hel del plåtdetaljer som skulle behöva lite kärlek. I den här guiden berättar vi hur du lyckas ge dom det.