Järn- och Metallgrund Grå Midun

ART.NR: 198020
Midun Järn- och Metallgrund är en grå grundfärg med aktiva rostskyddspigment för järn, stål, metall och plåt.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Järn- och Metallgrund Grå Midun

Midun Järn- och Metallgrund är en grå, syntetisk grundfärg / primer med aktiva rostskyddspigment för användning på järn, stål, metall och plåt. Färgen ska användas som grundfärg på utsatta ytor med krav på rostbeständighet. Den är även lämplig som grundfärg innan målning med Midun Järn- och Metallfärg och vid ommålning av plåttak.

Grundmåla stål, metall eller plåt

Inför målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett bra underarbete lägger grunden till ett lyckat målningsresultat. Lufttemperatur och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet, måla inte om det är kallare än 8 °C. Måla inte direkt i solen eller på solvarma ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 3-5 timmar från målningens avslutande. Underlaget ska vara rent, torrt och fast innan målning. Stålborsta eller sandblästra (sandpapper 2,5) bort gammal löst sittande färg och rost. Tvätta därefter bort eventuella oljefläckar med lösningsmedel.

Målning

Grundmåla underlaget direkt efter förarbetet för att undvika att rostbildning startar. Förtunna första strykningen med 20 procent lacknafta. Andra strykningen görs med oförtunnad grundfärg. Färdigmåla sedan underlaget i två strykningar med Midun Järn- och Metallfärg eller Midun Plåtfärg. Midun Järn- och Metallgrund är dammtorr på cirka 4 timmar och övermålningsbar efter 16-24 timmar beroende på temperatur och luftfuktighet.

Efter målning

Torka av penslar och verktyg noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken efter användning.

Hälsa och miljö

  • Produkten får inte hällas ner i avloppet då det försvårar reningsprocessen i reningsverket.
  • Lämna överbliven färg, tomburkar och lösningsmedel till miljöstationen/återvinningen i din kommun.

Se även information i Säkerhetsdatabladet.Midun - Ett smartare val

Midun är det smarta valet när du behöver kvalitetsprodukter till ett riktigt bra pris. Varumärket grundades 2013 och har sedan dess fokuserat på att leverera produkter av nordisk kvalitet. I sortimentet hittar du bland annat prisvinnande väggfärg, spackel, trallolja, fönsterfärg, penslar, rödfärg, akrylatfärg och takfärg.

Är du ute efter budgetalternativ så ska du spana in Midun Basic som är anpassade för enklare projekt där du inte vill betala dyra pengar i onödan. Miduns produkter är utvecklade för det nordiska klimatets alla skiftningar och är Byggmax egna varumärke, därför hittar du bara produkter från Midun hos oss.
Läs mer
Märkning
GHS02
Brandfarlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P302
VID HUDKONTAKT:
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Midun

Inspireras av våra gör-det-själv guider

  • Att måla sin fasad av nyuppsatt panel är ett jobb som snabbt ger ett tydligt resultat och dessutom skapar ett gott skydd för lång tid framöver. Se till att planera jobbet väl och ha rätt utrustning till hands så kommer du snart att kunna få njuta av ett vackert och hållbart resultat. Bjud gärna in lite vänner att hjälpas åt och måla så blir arbetet både roligare och går fortare.
  • Innan du kan börja med själva målningen måste du också veta med vilka verktyg du ska applicera färgen med. Valet av pensel, tillsammans med förarbetet har en stor betydelse på resultatet då penslar av olika kvalitet sprider ut färgen och fördelar den olika bra. En bra pensel är en god investering för att få ett bra resultat och kan användas till andra måleriprojekt om du tvättar den noga. Både storleken och formen på penseln ska anpassas till det som ska målas. Välj till exempel en rund pensel för svåråtkomliga ytor och en flatare pensel till större släta ytor. Leta efter penslar av natur- eller blandborst och kombinera detta med en lackroller för att kunna täcka stora ytor.
  • När du målar puts eller betong får du ett bra skydd mot yttre förhållanden. Du får det också riktigt snyggt omkring och det är ju härligt. Som med all målning är förarbetet viktigt och att du använder rätt produkter. Här visar vi vad du ska tänka på innan du sätter i gång, hur du ska reparera, tvätta, prima och slutligen måla ytan.