Kogödsel 40L Hasselfors

40 liter
Artikelnummer: 151851
Vikt: 17.49
Köp 4 för 299 kr. Gäller enbart i butik.
Kogödsel ger naturlig jordförbättring. Den består till största delen av mull som tillsammans med mikrolivet skapar en bra struktur på jorden. Kogödsel innehåller alla näringsämnen som växter behöver. Den är speciellt rik på kalium som gynnar blom-, frukt- och rotbildning. Näringen frigörs i långsam takt vilket gör att växterna hinner ta upp den.
Välj butik för att se lagerstatus
Skickas inom
2-5 vardagar
Hämta i butik
Från
79 95 kr /st
st
Kogödsel 40L Hasselfors
Kan användas till:
-Jordförbättring och grundgödsling
-Köksväxter på friland, i pallkragar och i växthus
-Rabatter
-Träd och buskar
-Plantering av nya växter

Gör så här
Använd kogödsel som grundgödsel i trädgårdsland, rabatter och vid plantering. Bäst resultat uppnås om kogödsel tillförs jorden varje år. Kogödsel kan även kombineras med andra gödselmedel. En säck räcker till ca 4 m².

Du kan lägga ut mellan 5 och 10 liter per kvadratmeter. Blanda in kogödseln ordentligt i jorden med grep eller spade. I äldre planteringar och rabatter myllas kogödseln grunt ner i jorden med en kratta. Den bästa tiden att tillföra kogödseln är på våren. Då kommer näringen växterna bäst till godo.

Varudeklaration
-Råvaror: Ljus torv (H2-4), certifierad biogödsel med kogödsel, mörk torv (H6-8), hönsgödsel, kalk.
-Råvaror och tillsatser tillåtna enligt KRAV’s regler. Biogödsel och hönsgödsel kommer från svenskt lantbruk med konventionell djurhållning. Biogödsel och hönsgödsel tillhör ABP kategori 2 och är hygieniserade enl EU’s förordning 1069/2009.
-Elektrisk konduktivitet (+- 25 %): 50 mS/m
-pH-värde (H₂O): 6,0 – 7,0
-Volym vid packningstillfället: 40 liter
-Tillsatt näring per m³: 5 kg hönsgödsel

Tillsatt mängd i g/m³:
-Kväve (NO₃-N+NH₄-N) 100
-Bor (B) 0,8
-Fosfor (P) 235
-Koppar (Cu) 1,7
-Kalium (K) 930
-Järn (Fe) 5,7
-Kalcium (Ca) 1200
-Mangan (Mn) 3,7
-Magnesium (Mg) 320
-Molybden (Mo) 0,02
-Svavel (S) 390
-Zink (Zn) 7,4

Tungmetallinnehåll mg/kg ts:
-Koppar (Cu) 22
-Bly (Pb) 4,2
-Zink (Zn) 110
-Kvicksilver (Hg) 0,025
-Kadmium (Cd) 0,14
-Krom (Cr) 4,0
-Nickel (Ni) 2,8
-Silver (Ag) <0,11
-Maxgiva på mark i KRAV-odling: 2 l/m²

Om innehållet
Denna produkt är blandad av biogödsel certifierad enl SPCR 120 samt torv och hönsgödsel. Biogödsel är en värdefull restprodukt vid biogasutvinning. Certifieringen innebär högt ställda kvalitetskrav och att endast material från livsmedelskedjan används i biogasprocessen. Materialen kan var kogödsel, gräs, skörderester och andra organiska restmaterial.

Det fasta fiberhaltiga materialet som återstår efter processen innehåller mycket växtnäring. Det är den delen som vi blandar in i denna produkt tillsammans med torv som minskar lukt samt gör att växtnäringen bättre bibehålls. I blandningen tillsätts torkad hönsgödsel för att stärka gödseleffekten med mer kväve. Allt blandas för att du ska ha en enkel produkt att hantera och för att din jord och växterna ska få värdefull mull och näring.

Kan användas till:
-Jordförbättring och grundgödsling
-Köksväxter på friland, i pallkragar och i växthus
-Rabatter
-Träd och buskar
-Plantering av nya växter

Gör så här
Använd kogödsel som grundgödsel i trädgårdsland, rabatter och vid plantering. Bäst resultat uppnås om kogödsel tillförs jorden varje år. Kogödsel kan även kombineras med andra gödselmedel. En säck räcker till ca 4 m².

Du kan lägga ut mellan 5 och 10 liter per kvadratmeter. Blanda in kogödseln ordentligt i jorden med grep eller spade. I äldre planteringar och rabatter myllas kogödseln grunt ner i jorden med en kratta. Den bästa tiden att tillföra kogödseln är på våren. Då kommer näringen växterna bäst till godo.

Varudeklaration
-Råvaror: Ljus torv (H2-4), certifierad biogödsel med kogödsel, mörk torv (H6-8), hönsgödsel, kalk.
-Råvaror och tillsatser tillåtna enligt KRAV’s regler. Biogödsel och hönsgödsel kommer från svenskt lantbruk med konventionell djurhållning. Biogödsel och hönsgödsel tillhör ABP kategori 2 och är hygieniserade enl EU’s förordning 1069/2009.
-Elektrisk konduktivitet (+- 25 %): 50 mS/m
-pH-värde (H₂O): 6,0 – 7,0
-Volym vid packningstillfället: 40 liter
-Tillsatt näring per m³: 5 kg hönsgödsel

Tillsatt mängd i g/m³:
-Kväve (NO₃-N+NH₄-N) 100
-Bor (B) 0,8
-Fosfor (P) 235
-Koppar (Cu) 1,7
-Kalium (K) 930
-Järn (Fe) 5,7
-Kalcium (Ca) 1200
-Mangan (Mn) 3,7
-Magnesium (Mg) 320
-Molybden (Mo) 0,02
-Svavel (S) 390
-Zink (Zn) 7,4

Tungmetallinnehåll mg/kg ts:
-Koppar (Cu) 22
-Bly (Pb) 4,2
-Zink (Zn) 110
-Kvicksilver (Hg) 0,025
-Kadmium (Cd) 0,14
-Krom (Cr) 4,0
-Nickel (Ni) 2,8
-Silver (Ag) <0,11
-Maxgiva på mark i KRAV-odling: 2 l/m²

Om innehållet
Denna produkt är blandad av biogödsel certifierad enl SPCR 120 samt torv och hönsgödsel. Biogödsel är en värdefull restprodukt vid biogasutvinning. Certifieringen innebär högt ställda kvalitetskrav och att endast material från livsmedelskedjan används i biogasprocessen. Materialen kan var kogödsel, gräs, skörderester och andra organiska restmaterial.

Det fasta fiberhaltiga materialet som återstår efter processen innehåller mycket växtnäring. Det är den delen som vi blandar in i denna produkt tillsammans med torv som minskar lukt samt gör att växtnäringen bättre bibehålls. I blandningen tillsätts torkad hönsgödsel för att stärka gödseleffekten med mer kväve. Allt blandas för att du ska ha en enkel produkt att hantera och för att din jord och växterna ska få värdefull mull och näring.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer S40140
Varumärke Hasselfors garden