Kvistlack Blank Sadolin

ART.NR: 186145
Snabbtorkande isolerlack som motverkar risken för genomslag från kvistar och liknande vid målningoch lackering av nytt trä inomhus.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Kvistlack Blank Sadolin

Sadolin Kvistlack är ett snabbtorkande isolerlack som motverkar och minskar risken för genomslag från kvistar och liknande vid målning och lackering av nytt trä inomhus.

Spackling med Sadolin Kvistlack

Rör om noggrannt före användning. Ytan som ska spacklas ska vara ren, torr och dammfri. Om det finns ett överskott av kåda/harts på träets yta så bör detta skrapas bort innan träet lackeras. För att uppnå bästa isolering görs två appliceringar kvist för kvist. Den första appliceringen spärrar då och den andra förseglar. Applicera Sadolin Kvistlack i tunna skikt med pensel. Sadolin Kvistlack skall alltid övermålas med lämplig färg. Kvistlacken torkar och är övermålningsbar på två timmar.

Hälsa och miljö

  • Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation.
  • Flytande spackelrester och tvättvätska får inte hällas ner i avloppet utan ska lämnas till miljöstation.
Se även information i Säkerhetsdatabladet.

Läs mer
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Sadolin

Inspireras av våra gör-det-själv guider

  • Det är viktigt att inspektera fönstren noga för att veta vilka åtgärder som ska tas. Mindre rötskador kan enkelt gröpas ur och fyllas i igen men det blir svårare när större ytor, speciellt de som är strukturerade är skadade. Då behövs en större del av fönstret sågas ut och en matchande ersättningsbit tillverkas till samma form och limmas dit.
  • Innan du kan börja med själva målningen måste du också veta med vilka verktyg du ska applicera färgen med. Valet av pensel, tillsammans med förarbetet har en stor betydelse på resultatet då penslar av olika kvalitet sprider ut färgen och fördelar den olika bra. En bra pensel är en god investering för att få ett bra resultat och kan användas till andra måleriprojekt om du tvättar den noga. Både storleken och formen på penseln ska anpassas till det som ska målas. Välj till exempel en rund pensel för svåråtkomliga ytor och en flatare pensel till större släta ytor. Leta efter penslar av natur- eller blandborst och kombinera detta med en lackroller för att kunna täcka stora ytor.