Kvistlack Sadolin

0,33 L
ART.NR: 186145
Sadolin Kvistlack är en snabbtorkande isolerlack som i de flesta fall motverkar risken för genomslag från kvistar och liknande vid målning och lackering av trä inomhus.
Läs mer
Från
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

Kvistlack Sadolin

Sadolin Kvistlack är en snabbtorkande isolerlack som i de flesta fall motverkar risken för genomslag från kvistar och liknande vid målning och lackering av trä inomhus.

Ytan skall vara ren och torr. Kvistlack omrörs väl före användning. Eventuellt överskott av kåda/harts på ytan skrapas bort före behandling. För att uppnå bästa isolering görs två appliceringar kvist för kvist, den första spärrar, den andra förseglar. Applicera Kvistlack i tunna skikt.

Specifikationer

Förpackning: 0.33 L
Antal strykningar/behandlingar: 2
Torktid (timmar): 2
Övermålningsbar efter (timmar): 2
Rengör verktygen med: Vatten
Verktyg: Pensel
Läs mer
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Sadolin