LÄTT HAND- OCH SKARVSPACKEL LJUSGRÅ MIDUN

10L
Artikelnummer: 18207
Vikt: 11.46
Midun Lätt hand- och skarvspackel är ett kvalitetstestat, professionellt, svanenmärkt, medium-kornigt högkvalitetsspackel som är lättarbetat och med god fyllförmåga. Används för bred- och skarvspackling av gipsskivor med pappersremsa. Midun lätt hand- och skarvspackel finns i storlekarna 400 ml, 3 l och 10 l.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
49 95 kr /st
st
LÄTT HAND- OCH SKARVSPACKEL LJUSGRÅ MIDUN
Midun Lätt Hand- och skarv-spackel är ett vattenbaserat, finkornigt lätt handspackel.

Användningsområden

Lämpligt för bredspackling, skarvspackling och reparationer i tunna skikt på vanligen förekommande vägg- och takytor i torra utrymmen inomhus. Vid skarvspackling på gipsskivor ska pappersremsa användas.

Bruksanvisning

Ytorna ska vara rena, torra och väl bundna. Appliceras med stålspackel. Torktid: 8-10 timmar beroende på temperatur, luftfuktighet och skikttjocklek.

Arbetstemperatur: min +5°C
Skikttjocklek: max 4 mm

Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, dammas sedan av och grundas före tapetsering eller målning. Använd skyddsglasögon vid slipning.

Materialåtgång

Skarvspackling två gånger på gipsskivor – 0,3 liter/m², bredspackling vid 1 mm skikttjocklek – 1 liter/m².

Rengöring

Vatten innan spacklet torkat. Använd skyddsglasögon vid slipning.

Lagring

1 år vid +10°C till +20°C i oöppnad förpackning.

OBS! Förvaras oåtkomlig för barn.

Kvalitetstestad av Testfakta

Kommentar från Testfakta: ” Enkel att applicera på samtliga testade ytor. Bra slutresultat och dammfri yta.” Kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning är högt ställda. Spacklet genomgår ett standardiserat testupplägg som omfattar torktid, materialåtgång, applicering på olika underlag, slutresultat och emission av flyktiga organiska ämnen.

För att få en uppfattning om Midun Lätt Hand- och Skarvspackels relativa kvalitet och prestanda, har produkten testats och jämförts med ett spackel från ett marknadsledande varumärke. Resultatet från laboratorietestet visar att produkterna är likvärdiga.

Läs mer
Snabba fakta
Varumärke Midun