Lagningsbruk DuraSeal

Finns i flera storlekar
ART.NR: 690328
Med DuraSeal lagningsbruk kan du reparera ditt betonggolv, balkong eller trappa.
Läs mer
Vikt:
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Denna produkt kan endast köpas online
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Lagningsbruk DuraSeal

Med DuraSeal lagningsbruk kan du reparera ditt betonggolv, balkong eller trappa.

DuraSeal består av ett 2-komponent epoxibaserat lagningsbruk i betonggrå färg. Med DuraSeal kan du spackla och laga de flesta typer av skador. Arbeta med DuraSeal i temperaturer mellan +5 till +20 C på torra och rena ytor.

Systemet är vattentätt och frostbeständigt med en mycket god vidhäftning till de flesta material även trä och stål. Håller för att laga trappnosar och kanter samt skador av alla slag i betonggolv m m. Går att spackla i tunna eller tjocka skikt utan att krympa eller spricka.

Förberedande arbeteAvlägsna alla lösa partiklar och rengör eller dammsug de ytor som skall lagas eller spacklas. Spacklet härdar (torkar) på ca 5-6 timmar.
Läs mer
Märkning
GHS06
Giftigt
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H311
Giftigt vid hudkontakt.
H315
Irriterar huden.
H411
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Varumärke Duracoat
Leverantörens artikelnummer 304