LATEXFOG 300ML MIDUN

ART.NR: 18180
Midun latexfog är en specialutvecklad, ftalatfri akrylfogmassa till fogar och sprickor inomhus i torra utrymmen. Fogmassan krymper minimalt, kan slipas och ger en perfekt yta för efterföljande finish med färg.
Läs mer
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

LATEXFOG 300ML MIDUN

Midun latexfog är en specialutvecklad, ftalatfri akrylfogmassa till fogar och sprickor inomhus i torra utrymmen. Fogmassan krymper minimalt, kan slipas och ger en perfekt yta för efterföljande finish med färg.

Midun Latexfog används till fogning och tätning av mindre sprickor och hål inomhus på paneler, karmträ, skivskarvar, lätta skiljeväggar m.m. Fogmassan lever upp till de stränga miljö- och inomhusklimatkrav som ställs för Svanenmärkning.

Fysikaliska / kemiska data:
- Typ: Vattenburen akrylfogmassa
- Fungicidbehandlad: Nej
- Konsistens: Pastös, tixotrop massa
- Densitet: ca 1,65 kg / liter

Hållbarhet: Minimum 2 år i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring. Skyddas mot frost.

Härdad fogmassa:
- Övermålningsbar: Ja - Krymp: ca 15 % - Beständighet: Temperatur: ca -25°C till +80°C Vatten: Tål fukt, men är inte vattenbeständig

Dimensionering av fogen: Fogmassan kan användas i fogar upp till 15 mm bredd. Använd bottningslist i korrekt dimension som placeras enligt planerat fogdjup.

Observera! Vid många byggprojekt acklimatiserar sig de olika byggmaterialen under de första månaderna. Detta inträffar speciellt under den första tiden efter att objektet börjat användas och lokalerna värms upp. Det kan då förekomma större rörelser mellan byggnadsdelarna än fogmassan kan klara. Detta är särskilt svårt om fogarna är smala. Därför kan det uppstå sprickor som senare bör fogas igen (när byggnaden har nått sin jämvikt).

Förberedelser av material: Fogsidorna ska vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och lösa partiklar. Fogmassan kan användas på ytor som trä, betong, mursten m.m. Mycket porösa ytor primas med en lösning av 50 % akrylfogmassa i 50 % vatten. Då det i praktiken kan förekomma variationer i olika material, bör det alltid utföras noggranna vidhäftningstester innan start av fogning – särskilt vid större arbeten. Maskeringstejp rekommenderas, som avlägsnas igen direkt efter applicering av fogmassan.

Användningstemperatur: Kan appliceras vid temperaturer från +5°C till +40°C.

Applicering: Skär av patronens skruvtopp med en vass kniv. Skär därefter till fogspetsen med ett snett snitt, som är något mindre än fogens bredd. Fogmassan appliceras med en hand- eller tryckluftspistol. Tryck fogmassan på plats och glätta noggrant med en vattenmättad fogpinne, våt svamp eller våt trasa inom 5 – 10 minuter efter applicering.

Sträckförmåga: För en fog med tvärsnitt 5 x 5 mm räcker en patron till ca 12 löpmeter.

Härdning:
Skinnbildning: ca 5 minuter vid 23°C och 50 % RF.
Klibbfri: ca 10 minuter vid 23°C och 50 % RF.
Genomhärdad: ca 1 dygn för små fogar. Större fogar kräver längre härdningstid.
Fogmassan härdar långsammare vid lägre temperaturer och högre luftfuktighet.

Efterbehandling: Efter härdning kan fogmassan slipas och målas över med de flesta färgtyper. På grund av det stora utbudet på marknaden rekommenderas alltid att man gör ett prov. Var särskilt uppmärksam vid tidig övermålning med matta färger där det är risk för krackelering.

Rengöring: Ohärdad fogmassa avlägsnas med wipes eller varmt vatten. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Händer och hud tvättas med tvål och vatten.

EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka allergiska reaktioner.
Läs mer
Märkning
Faroangivelser
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Varumärke Midun