Limträ 42x180x6000

6m, GL28cs gran
ART.NR: 08842181
Limträ tillverkas industriellt under kontrollerade former.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Limträ 42x180x6000

Tillverkning

Limträ tillverkas industriellt under kontrollerade former. Med hjälp av fingerskarvningsteknik av lamellerna kan mycket stora längder tillverkas. Principen för tillverkning är enkel, plankor staplas och limmas mot varandra till stora balkar/pelare. Storlek och längd begränsas i första hand av transportmöjligheterna.

Uppbyggnad

Limträ är uppbyggt av ett antal plankor, sammanbundna med lim. Fiberriktningen går längs med längden hos balkarna. Tjockleken hos en lamell är i Sverige 45 mm för vanliga raka balkar. Höjdmåttet på limträbalkarna är multiplar av lamelltjockleken. Limträ är både starkare och styvare än vanligt trävirke i samma dimension. Detta beror på den så kallad lamelleringseffekten, i limträ sorteras plankor med varierande styrka. Risken är mycket liten att defekter i flera av plankorna skall hamna i samma snitt. Lamellvirket har dessutom hållfasthetssorterats och det starkaste lamellvirket är placerat ytterst, där spänningarna normalt är störst.

Användningsområde

Lagerbalkar finns i ett 35-tal dimensioner och är i första hand avsedda för till exempel småhus, garage och uterum.

Limträ är ett konstruktionsmaterial och denna artikel är certifierad med hållfasthetsklassen GL28cs. Balkar tillverkas med starkare lamellvirke i underkant och i överkant, där de maximala drag- respektive tryckpåkänningarna uppträder. Detta koncept, kallat kombinerat limträ, möjliggör effektivare användning av trävirket genom placering av högkvalitativt virke i zoner där påfrestningarna är maximala och mindre högkvalitativt virke i zoner där påfrestningarna är lägre - kort sagt ett ännu effektivare materialutnyttjande. Alternativt tillverkas limträ med lameller av samma höga kvalitet rakt igenom.

Miljö

Limträprodukter har en uppenbar plats i kretsloppssamhället. Trämaterialet är förnyelsebart, återvinningsbart och dessutom baseras tillverkningen av produkterna till stora delar på bioenergi. Limträ behöver inte heller bli ett avfallsproblem, utan efter energiutvinning kan askan på sikt återbördas till skogen där träråvaran en gång kom ifrån.

Fördelar

• Styrkan – i förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen.
• Miljön – råvaran är förnyelsebar. Limträet kan återanvändas eller återvinnas.
• Utseendet – limträ är miljöskapande produkter och används därför gärna av arkitekter.
• Energisnålheten – energiförbrukningen vid limträtillverkning är mycket låg jämfört med andra material.
• Beständigheten – limträ klarar aggressiva miljöer bättre än många andra konstruktionsmaterial.
• Formbarheten – limträ kan tillverkas i praktiskt taget vilken form som helst • Formstabiliteten – limträ varken vrider eller kröker sig.
• Brandmotståndet – limträ motstår en brand bättre än många andra material, vilket också ofta märks på försäkringspremien.
• Priset – totalkostnaden för en limträkonstruktion är ofta lägre än för andra materialalternativ.
• Lättbearbetat – limträ kan bearbetas med såväl enkla handverktyg som med maskinella verktyg.

Limträ

Limträ är benämningen på limträ med minst fyra lameller, tillverkat, kontrollerat och märkt enligt särskilda regler – EN 14080 utarbetade av EU. Limträ tillverkas av företag som är certifierade. Det skall också vara märkt med CE.

För att säkerställa en jämn och hög kvalitet på limträelementen sker fortlöpande egenkontroll, som bland annat innebär att provstycken tas ut regelbundet för undersökning av hållfasthet och beständighet. SP, Statens Provningsanstalt, övervakar egenkontrollen och gör oanmälda kontrollbesök hos limträtillverkarna.

Returer

Du får tyvärr inte byta eller lämna tillbaka virke. Som virke räknas också ex lister, furugolv och panel. Anledningen är att trä är ett levande material som är fuktkänsligt och kan bli förstört vid t.ex. öppnad förpackning eller felaktig förvaring.
Läs mer
Leverantörens artikelnummer L204201806000B