Märkfärg spray CRC

Sprayburk, Orange, 500ml
Artikelnummer: 18486
Vikt: 0.75
Snabbtorkande, fluorescerande allroundspray för all form av professionell märkning.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
79 95 kr /st
st
Märkfärg spray CRC
Snabbtorkande, fluorescerande allroundspray för all form av professionell märkning. Hög viskositet vilket medför att färgen rinner mindre och kan även appliceras vertikalt. Går att använda på alla underlag även där väta förekommer, utmärkt täckförmåga. Rörlig skyddshatt som skyddar mot onödigt spill. Innehåll 500 ml.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 994028