MARKANLÄGGNING

För att du ska kunna skapa din drömträdgård behöver din tomt först beredas, vilket oftast innebär att röja bort sly, eventuellt dränera samt planera tomten. Planering betyder i detta sammanhang att tomten görs i ordning med rätt material på rätt plats och med rätt höjd. Vid nybygge sker detta ofta i två steg, där grovplanering görs i samband med husbygget och anläggningen av tomten kommer senare.

INNAN DU BÖRJAR

Matjorden för gräsmattan ska jämnas av och packas lagom hårt oavsett om du tänker så eller rulla ut gräs. Här krävs det oftast flera vändor av avjämning och packning för att få till ett bra underlag. När gräset är sått eller utrullat gäller det att vattna mycket, framförallt om det är varmt. Bästa tiden att anlägga en gräsmatta är under vår eller tidig höst.

Som vid i stort sett alla projekt är det viktigt att börja med att ta fram en plan. Du behöver först ta reda på vilka förutsättningar som gäller för just din tomt. Jordtyp, uppstickande berg, nivåskillnader eller liknande ger dig olika begränsningar och möjligheter. En hel del går att ändra på men ibland kan det vara en god idé att tänka om och försöka få begränsningarna att istället bli fördelar. T.ex. kan nivåskillnader medverka till att skapa rum i trädgården medan en stor sten kan bli en prydnad i en större rabatt.

Gör alla tyngre moment vid samma tillfälle

Har du koll på hur du vill att slutresultatet ska bli är det enklare att i samband med grovplaneringen få alla större förändringar på plats. På så sätt kan alla tyngre moment som kräver maskiner göras vid ett tillfälle, utan risk att förstöra anlagda delar. Ibland är marken sådan att du måste lägga ner dränering för att hantera vattensjuka områden. Kontrollera hur du kan bli av med vattnet, antingen via kommunalt dagvatten eller lokalt via t.ex. en stenkista. En annan viktig bit är att se till att marken lutar bort från byggnader, för att undvika problem som vatten kan orsaka.

Förbered för uteplatsen

I samband med grovplaneringen är det också lämpligt att lägga bärlager på ytor som ska hårdgöras, t.ex. trädgårdsgångar, uteplatser eller uppfart. Även eventuella murar kräver ett bra underlag för att det ska bli ett bra resultat som håller över tid. Har du fått stora stenar över vid schaktningen kan dessa samlas i ett dekorativt stenröse. Då slipper du dessutom betala dyrt för att frakta bort dem.

Kom ihåg el och vatten

När de olika ytorna börjar ta form är det dags att lägga på matjord för gräsmattor och rabatter. Välj en bra jord som garanterat inte innehåller växtdelar från framförallt invasiva arter, såsom jättebjörnloka eller parkslide. I samband med att jord läggs ut är det även lämpligt att lägga ned vatten- och elkabelrör på väl valda ställen. På så sätt har du förberett för både bevattningssystem och kommande trädgårdsbelysning.

Underhåll

Med åren kan dräneringar sättas igen och behöva spolas. Ta fram locket till spolbrunnen och spola igenom systemet. Är det helt stopp kan spolning från avloppssidan krävas med hjälp av en rensslang.

Regelbunden ogräsrensning krävs för att hålla vegetationen i schack och där du vill ha den.

Plattläggningar behöver med tiden tvättas av och fogarna rensas på ogräs. Fyll på med mer fogsand efter behov som sopas ut över plattorna.

Tänk hållbart

Innan du börjar med att riva upp hela tomten så fundera över den bästa planen för att få din trädgård att fungera i samklang med omgivningarna. Då kommer det färdiga resultatet ofta att upplevas mer harmoniskt och som bonus brukar det även innebära mindre jobb under själva anläggningen. Om möjligt så använd de massor som redan finns lokalt så slipper du en massa transporter av tungt material, vilket sparar både på plånboken och miljön.

TIPS

Om möjligt gör mark- och grävarbete under perioder utan nederbörd, det underlättar väsentligt.

Hyr in maskiner för de tunga momenten när mycket massor ska flyttas, det kommer din kropp att tacka dig för.

KOM IHÅG

En god planering underlättar både arbetet och gör att du kan uppnå önskat resultat utan obehagliga överraskningar.

Låna eller hyr en rotationslaser för att få rätt höjder på de olika delarna av tomten. Den är även användbar för att få rätt fall på t.ex. dräneringar och dagvattenrör.

Planera tidigt för hur underhåll ska kunna utföras i framtiden och se till att underlätta detta så mycket som möjligt redan i planeringsstadiet.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Murblock 90
Murblock 90
90x190x590, 8 kg.
Ej i lager
30 95 kr /st
Dräneringsrör
Dräneringsrör
110mm, 4m, svart
Ej i lager
179   kr /st
Dräneringsrör på rulle
Ej i lager
499   kr /st
Kabelskyddsrör
Ej i lager
459   kr /st
Markavloppsböj
Ej i lager
59 95 kr /st
Markpropp
Markpropp
110, SN8
Ej i lager
34 95 kr /st
KANTSTEN GRÅ 500X250X50MM
Ej i lager
38 95 kr /st
Murblock 190x190x590
Murblock 190x190x590
190x190x590, 15kg
Ej i lager
39 95 kr /st
MARKSTEN HALV GRÅ 350X175X50MM
Ej i lager
14 95 kr /st
Markduk N1
Markduk N1
1,4x25m
Ej i lager
369   kr /st
Murblock 150x190x590
Ej i lager
38 95 kr /st
MARKSTEN GRÅ 210X140X40MM
Ej i lager
164 99 kr /st
MARKSTEN GRÅ 210X140X50MM
Ej i lager
6 95 kr /st
Marksten Hel Grå 350x350x50 mm
Ej i lager
25 95 kr /st
MARKSTEN GRÅ 210X140X50MM
Ej i lager
5 95 kr /st
Stakkäpp 22x22
Stakkäpp 22x22
1200mm, för utsättning och markering
Ej i lager
11 95 kr /st
Måttband
Ej i lager
34 95 kr /st
MARKSTEN HALV GRÅ 400X200X50MM
Ej i lager
10   kr /st
Byggskyffel 60K
Byggskyffel 60K
Blad i härdat stål, lackerat träskaft
Ej i lager
299   kr /st
SPADE SPETS PRIMA Fiskars
SPADE SPETS PRIMA Fiskars
Längd 1040mm, bredd 195mm
Ej i lager
399   kr /st
Vattenpass
Vattenpass
Hultafors, 180cm
Ej i lager
499   kr /st
Märkfärg Spray Orange CRC
Ej i lager
99 95 kr /st
Kratta, Böjda Pinnar
Ej i lager
129   kr /st
MORAKNIV PRO (S) Blå
MORAKNIV PRO (S) Blå
Allroundkniv, rostfritt stål
Ej i lager
79 95 kr /st
Skottkärra
Skottkärra
1305x620x585, punkterfritt däck
Ej i lager
339   kr /st
Totalsumma Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig att lyckas med projektet markanläggning.
Steg 1

Först och främst gäller det att få kontroll på vattnet som kommer att hamna på tomten. Både dagvatten i form av regn men också eventuellt vatten som in på tomten från omkringliggande mark.

Steg 2

Finns det några lågpunkter på tomten utan naturlig avrinning finns risk att dessa ytor samlar vatten vid regn och dessa bör därför dräneras.

Steg 3

Utgå från närmsta kopplingspunkt för dagvatten, vilket kan vara en dagvattenbrunn, och mät hur djupt utloppet är. Detta begränsar hur djupt du kan förlägga din dränering. För en plan tomt är detta i allmänhet sällan ett problem men vid större höjdskillnader kan det krävas en pumpbrunn.

Steg 4

Börja vid kopplingspunkten och gräv ned till önskat djup och låt fallet på rörgraven, d.v.s. bottnen, vara ca 0,5 cm/m.

Steg 5

Lägg ned dräneringsrör och börja med att koppla in avloppet i kopplingspunkten. Därefter läggs så många rör som krävs för att nå det område som ska dräneras.

Steg 6

Avsluta med att täcka änden på röret med en markpropp så att smuts inte kommer in och orsakar stopp. Finns möjligheten är det bra att försöka få in en spolbrunn som enkelt kan göras med en 90° böj och en bit rör med lock i änden strax under ytan.

Steg 7

Jämna av schaktmassorna till de önskade ytorna och kör bort överskottet, alternativt beställ hem extra vid behov.

Steg 8

För att få till rätt nivåer är det rekommenderat att hyra ett laserinstrument, då det kan vara svårt att få till det bra genom att enbart syfta.

Steg 9

Markera ut de olika ytorna för gräsmatta, trädgårdsgångar, rabatter etc. med hjälp av stakkäppar och spänn upp snöre. Då blir det lättare att få till de olika ytorna som ska ha olika material.

Steg 10

De ytor som ska hårdgöras kan behöva grävas ur för att få plats med tillräckliga mängder stenkross som bärlager. För trädgårdsgångar och uteplatser med låg belastning räcker 15-20 cm bärlager 0-18 mm. Uppställningsplatser för bilar ställer lite högre krav och då används 20-30 cm stenkross 0-35 mm.

Steg 11

När allt grävarbete är gjort är det dags att fylla på med rätt massor på rätt plats. Ytor som ska hårdgöras ska först täckas med markduk innan de fylls upp med stenkross och grönytor kräver minst ca 10 cm matjord.

Steg 12

När maskiner fortfarande finns på plats är det även läge att eventuellt flytta stora stenar. Antingen ska de tas bort eller placeras på rätt ställe, oavsett vilket så är det ett tungt arbete att göra för hand.

Steg 13

Lägg även ut rör för bevattningssystem och kabelskyddsrör till den kommande trädgårdsbelysningen.

Steg 14

Även eventuell kantsten kan vara lägligt att sätta på den avjämnade ytan i samband med att de intilliggande ytorna ska fyllas upp. På så sätt fås en avgränsning mellan rabatter och gräsmatta eller mot singeln invid husgrunden.

Steg 15

Matjorden som lagts ut på ytorna som ska få gräsmatta ska packas lagom hårt och jämnas av. Detta måste göras ett flertal gånger och lågpunkter behöver fyllas på då jorden kommer att sjunka lite ojämnt. Är du noga här kommer du belönas med en jämn och fin gräsmatta, oavsett om du ska så eller rulla ut gräs. Detta steg är mer omfattande och du kan läsa mer om detta i guiden för just gräsmatta.

Steg 16

Medan gräset rotar sig är det läge att lägga plattor på gångar och garageuppfart. För detta finns en separat guide som beskriver mer i detalj hur du går till väga.

Steg 17

Nu kan man säga att markanläggningen är klar, men sanningen är kanske att en tomt precis som ett hus aldrig blir helt klart.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.


Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor. Ställ en fråga direkt till oss eller bläddra dig fram till ditt svar.

Huvudfråga: Markanläggning