Träolja Klar Midun Basic

3 L
ART.NR: 198234
En opigmenterad träolja gjord på linolja som skyddar och bevarar träets naturliga yta.
Läs mer
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

Träolja Klar Midun Basic

Midun Basic Klar Träolja är en vattenspädbar opigmenterad träolja gjord på linolja. Oljan innehåller vattenavvisande ämnen som skyddar träet mot fukt, förlänger dess livslängd och bevarar träets naturligt vackra yta.

Att olja in trä

Vid applicering ska underlaget vara torrt och rent så att oljan tränger in i träet på bästa sätt. Rengör träet enkelt med såpa och ljummet vatten och låt torka. Trä som stått ute tvättas med algtvätt innan inoljning.

Stryk därefter på oljan med pensel, svamp eller roller. Se till att fördela oljan tunt i ett jämnt skikt. Torka bort överflödig olja efter cirka en timma. Känns ytan torrt på vissa ställen görs en andra strykning.

Teknisk information

Färg: Klar, färglös olja
Mängd: 2,5 lit18% = Oljans torrhalt (Den andel som blir kvar efter att ex. lösningsmedel dunstat bort)

Tänk på!

Midun Basic Träolja innehåller fungicider mot alg och mögelpåväxt och är därför ingen lämplig olja för ytor som kan komma i kontakt med livsmedel.

Det finns risk för självantändning av använda trasor m.m. som använts för att applicera oljan. Lägg använda trasor, trassel i vatten ett dygn innan de kastas. Alternativt bränn dem.
Läs mer
Märkning
Faroangivelser
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P302
VID HUDKONTAKT:
P313
Sök läkarhjälp.
P333
Vid hudirritation eller utslag:
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Midun Basic