MONTERA FÖNSTER

Att montera moderna fönster ger fasaden en unik prägel samtidigt som det sänker både energiförbrukningen och bullernivån. Innan du köper fönster är det en bra idé att bekanta sig med vad U-värde är och vilka för- och nackdelar trä-, PVC- och aluminiumfönster har. I denna guide får du lära dig det viktigaste för ett lyckat val och hur du kan montera fönster själv!

Innan du börjar

Dagens fönster kommer i en mängd olika utföranden avseende konstruktion och utseende. De vanligaste materialen är trä, aluminium och PVC. Träfönster passar de flesta byggnader och är enkla att måla men de kräver också en del underhåll till skillnad från aluminium och PVC som i stort sett är underhållsfria. PVC-fönster är ofta det billigaste alternativet och har i många fall bättre energiprestanda än träfönster. Nackdelarna med PVC-fönster är att utbudet av modeller är mer begränsat samt att de är svåra att måla om. Aluminiumfönster finns i flera modeller, har god energiprestanda, är underhållsfria men är dyrare och svårare att måla om än träfönster. Monteringen av de olika typerna är snarlika, det är ofta infästningsanordningarna som är den största skillnaden.

Vad är u-värde?

För att ange hur energieffektivt ett fönster är anges det i ett så kallat U-värde (äldre fönster kan vara märkta med K-värde). Ju lägre U-värde desto bättre är fönstret ur energisynpunkt. Ett modernt treglasfönster har ett U-värde runt 1,3 W/m2K och för att sätta det i ett perspektiv har en yttervägg ofta ett U-värde på 0,2 W/m2K. Detta kan vara bra att tänka på när du väljer storlek på dina fönster då en större totalarea av fönster ökar ytterväggens genomsnittliga U-värde.

Regler att tänka på

Viktigt att tänka på är också de regler som finns gällande fönster, som delas in i de tre kategorierna vanligt, härdat och laminerat fönsterglas. Vanligt fönsterglas får du använda överallt där fönsterglasets underkant är 0,6 m eller högre från golv. Monterar du fönster med glasyta lägre än 0,6 m från golv måste du välja glas som skyddar mot skärskador, det vill säga härdat eller laminerat glas. Dessutom måste du ta hänsyn till fallskyddet vilket gör att fönster som monteras på en höjd över 2 m från mark, ska ha laminerat glas.

Vad är modulmått?

Fönsterdimensioner anges i decimeter, exempelvis 13x10, där 13 är bredden och 10 är höjden. Dessa mått kallas modulmått och anger storleken på väggöppningen där fönstret ska monteras, vilket i detta fall blir 130 cm brett och 100 centimeter högt. Fönstrets verkliga storlek är cirka 20 mm mindre än modulmåttet för att ge plats åt drevisolering runt fönsterkarmen.

Tänk hållbart

Ett fönster är en del av husets klimatskal som ska hålla inomhusklimatet skiljt från utsidans vädernycker, samtidigt som det är husets vackra ögon. Välj därför det fönster med lägst U-värde bland de fönster som passar just ditt hus och fundera även en extra gång på om fönstret behöver vara öppningsbart. Ett fast fönster är både billigare och riskerar inte att börja läcka på grund av dåliga tätningslister. Nästa steg är att välja ett fönster som kräver lite underhåll och att sedan också utföra det underhåll som ditt val av fönster innebär. Då kommer du garanterat att ha fönster som håller länge.

TIPS

De flesta fönster är väldigt tunga. Använd sugkoppar för att underlätta montering och var gärna två personer.

För att säkerställa att ångspärren är helt tät vid fönstrets hörn kan du använda prefabricerade ångspärrshörn.

Med hjälp av ett centreringsdon är det enkelt att få karmskruven rak, vilket är viktigt för att inte skada karmen.

Om utrymmet mellan karm och väggöppning är väldigt smalt kan en expanderande drevremsa användas. Förvara den några timmar i ett kylskåp innan montering så expanderar den långsammare.

KOM IHÅG

Var noga med ångspärrens täthet, speciellt i välisolerade byggnader. Ett litet hål på 10 millimeter kan lokalt kondensera upp till 3 liter vatten per månad.

Placera alltid fönstret i väggens varma del för att undvika köldbryggor.

Olika fönstertillverkare kan ha andra infästningsanordningar än karmskruv. Denna guide kan användas med reservation för att fixeringen av karmen kan ske på andra sätt.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Måttband
Ej i lager
34 95 kr /st
Fogskum Midun Basic
Ej i lager
38 95 kr /st
Utefog Midun
Utefog Midun
Vit, 310ml
Ej i lager
54 95 kr /st
Bottningslist
Bottningslist
16mm, 1x6m
Ej i lager
49 95 kr /st
Drevremsa
Drevremsa
50x22 mm, Ursa, 15 m/pkt
Ej i lager
69 95 kr /st
Kolborstfri Skruvdragare 18V
Kolborstfri Skruvdragare 18V
18v, 2st Li-Ion 1,5 Ah batterier inkl väska
Ej i lager
1595   kr /st
Måttstock
Måttstock
mm-mått
Ej i lager
20   kr /st
Vattenpass
Vattenpass
Hultafors, 60cm
Ej i lager
249   kr /st
Hammare
Ej i lager
79 95 kr /st
Totalsumma Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig att lyckas med att montera fönster.

Steg 1

Kontrollera väggöppningens mått och säkerställ att det är mellan 20–40 millimeter större än fönstrets mått. Kryssmät sedan diagonalt mellan karmens hörn. Om samma mått avläses vid båda mätningarna är karmens fyra hörn 90 grader.

Steg 2

Spika eller skruva fast två brädor på utsidan av fasaden för att hindra fönstret från att falla ut under monteringen.

Steg 3

Fixera två stödklossar max 10 centimeter från väggöppningens sidor. Justera klossarnas höjd så att de blir vågräta med ett vattenpass eller laser. Klossarna bör vara två tredjedelar av karmens djup för att möjliggöra oavbruten drevisolering men samtidigt ge tillräckligt stöd åt karmen.

Steg 4

Om fönstret har en mittpost eller är över 120 centimeter brett fixeras ytterligare två klossar mellan de två yttre på jämnt avstånd.

Steg 5

Använder du karmhylsor ska de monteras i karmskruvshålen från karmens utsida med hjälp av en karmnyckel. Skruva karmhylsorna tills de bottnar i karmen.

Steg 6

Lyft ur bågen ur karmen om det är möjligt. Placera sedan karmen ovanpå klossarna i väggöppningen. Sätt i en spik vid karmens översida för att underlätta arbetet.

Steg 7

Väg in karmen i alla riktningar. Använd kilar på in- och utsida av karmens hörn för att fixera den i rätt position. Slå inte i kilarna för hårt så att karmen börjar bukta inåt. Kontrollera att karmen är centrerad och rak i väggöppningen och kryssmät sedan diagonalt mellan karmens hörn.

Steg 8

Om karmhylsor används fixeras karmen genom att skruva karmhylsorna tills de bottnar mot väggöppningen. Alternativt används karmskruv och karmnyckel. Fäst karmen i de övre och nedre karmskruvshålen. Karmnyckeln är ofta vändbar, använd det håll av karmnyckeln som roterar hela karmskruven. Skruva karmskruvarna cirka 2 centimeter djupt i karmhålen.

Steg 9

Ta bort alla kilar. Endast de fixerade klossarna i botten ska lämnas kvar.

Steg 10

Väg av karmen igen. Om justering behövs, vänd på karmnyckeln för att ändra karmens läge och justera tills det är rakt. För att inte skada karmen måste karmskruven i motsatt riktning till den som justeras släppas efter.

Steg 11

Skruva i resterande karmskruvar och justera dessa på samma sätt. Använd ett vattenpass och placera längs karmens sidostycken för att upptäcka eventuell buktning.

Steg 12

Karmhylsor justeras med en karmnyckel tills karmen är rak och fixeras slutligen med lämplig skruv beroende på material i väggen, exempelvis karmhylseskruv.

Steg 13

Kontrollmät att karmens öppning är lika längs hela bredden och höjden. Kryssmät sedan diagonalt mellan karmens hörn. Om samma mått avläses vid båda mätningarna är karmens fyra hörn 90 grader.

Steg 14

Häng på fönsterbågen och kontrollera att det går lätt att öppna och stänga. Se till att springan mellan karm och båge ser jämn ut och finjustera karmskruvarna om det behövs.

Steg 15

Sätt i plastlock i alla karmskruvshål.

Steg 16

Använd drevisolering och dreva runt hela karmen från insidan. Använd en vinkelhake eller tumstock för att trycka in drevningen i springan.

Steg 17

Använder du fogskum är det viktigt att produkten är avsedd för fönstermontering. Applicera från insidan och låt härda för att sedan skära bort överflödigt fogskum. När du använder fogskum ska du inte använda bottningslist eller fog.

Steg 18

Kila in en bottningslist och applicera fog runt karmen på insidan.

Steg 19

Om konstruktionen fuktsäkras med en ångspärr (PE-film) ska den monteras ut på fönsterkarmen. Använd flextejp för att tejpa ångspärren max 15 millimeter in på karmen så att smygen sedan täcker tejpen.

Steg 20

Använd drevisolering och dreva även från utsidan om karmens djup tillåter det.

Steg 21

Foga med en utomhusfog från utsidan runt hela karmen.

Steg 22

Om ett vindskydd av dukvariant används på utsidan kan denna tejpas med en lufttät tejp mot karmen.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.


Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor. Ställ en fråga direkt till oss eller bläddra dig fram till ditt svar.

Huvudfråga: Montera fönster