MONTERA GOLVBJÄLKLAG I HUS

Om du bygger nytt eller renoverar är det troligt att du stöter på- eller väljer att bygga ett golvbjälklag av trä. Fördelen med ett träbjälklag är att utförandet enbart kräver enkla verktyg till skillnad från om du ska gjuta ett betongbjälklag. Dessutom är det enklare att modifiera ett träbjälklag om du i framtiden vill dra nya installationer, som till exempel avloppsrör till en gästtoalett.

Innan du börjar

Ett golvbjälklag utgör den bärande delen av golvet du går på inomhus och bär upp laster från inner- och ytterväggar som vidare överförs till plintar eller grundsocklar. Om du har en byggnad, eller tänker bygga en, är träbjälklaget den vanligaste varianten om grunden är en plint- eller krypgrund

Hur väljer jag regeldimension?

Vid dimensionering av träreglarna som ska användas behöver du ta hänsyn till både laster och isoleringstjocklek, eftersom virkets bredd också avgör vilken tjocklek isoleringen kan ha. För ett träbjälklag till en bostad med normala belastningar är 45x220 mm reglar (hållfasthetsklass C24 eller högre) den mest använda dimensionen. Centrumavståndet ska vara 600 mm och spännvidden bör inte överstiga 3000 mm vid två upplagspunkter. Spännvidden kan ökas till 8000 mm om tre upplag används.

Vid kortare spännvidder, som ofta förekommer i exempelvis friggebodar, kan 45x170 mm eller 45x145 mm reglar användas, om du känner att standarden inte behöver vara i samma nivå som en permanentbostad. En bra sak att tänka på när du väljer regeldimension är att prisskillnaden mellan olika isolerings- och regeldimensioner är väldigt liten.

Extra grundstöd

Kom ihåg att bärande innerväggar, eldstäder, våtrum och andra höga punkt- och linjelaster måste beaktas oavsett dimensionering av reglarna i golvbjälklaget. I praktiken sker detta genom att ha extra grundstöd under eldstäder och bärande innerväggar samt tätare centrumavstånd i våtrum.

TIPS

Var gärna två personer när reglarna monteras.

Skarva alltid reglar på plintar eller bärlinor så slipper du laska. Använd hålplattor, en på varje sida om skarven, och skruva med 4,8x40 mm ankarskruv.

KOM IHÅG

Det är inte alltid grundens mått är helt korrekta. Kapa alltid reglarna efter grundens ena bredd och längdmått, annars går det inte att få alla hörn 90 grader.

De stående ytterväggreglarnas bredd styr vilken minsta regelbredd som den liggande syllen ska ha. Om byggnadens stående reglar exempelvis är 45x195 mm ska även den liggande syllen vara minst 45x195 mm för att undvika vridning.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Gaffelankare
Gaffelankare
FZV, 1,5x48x320mm
Slut i lager
16 95 kr /st
Hålplatta
Hålplatta
100x200x2,0 mm
Slut i lager
12 95 kr /st
Ankarskruv
Ankarskruv
4,8x40, C4, 200st
Slut i lager
109   kr /st
Syllpapp
Syllpapp
200mmx15m, grundisolering
Slut i lager
179   kr /st
Expanderspik
Expanderspik
8X110mm FZB 1st
Slut i lager
5 95 kr /st
Ankarskruv Rostfri A2
Slut i lager
329   kr /st
Regel 45x145
Regel 45x145
C24 klass
x
Slut i lager
59 85 kr /m
x
Regel 45x195
Regel 45x195
C24 klass
x
Slut i lager
81 85 kr /m
x
Regel 45x170
Regel 45x170
C24 klass
x
Slut i lager
68 85 kr /m
x
Balksko
Balksko
45x168mm
Slut i lager
18 95 kr /st
Träskruv C4 5,0x80
Träskruv C4 5,0x80
Ytbehandlad, 200st
Slut i lager
189   kr /st
Träskruv C4 5,0x100
Träskruv C4 5,0x100
Ytbehandlad, 500st
Slut i lager
499   kr /st
Regel 45x220
Regel 45x220
C24 klass
x
Slut i lager
89 85 kr /m
x
Bredtrådsklammer 12 mm Rapid
Bredtrådsklammer 12 mm Rapid
650 pcs, galvaniserad
Slut i lager
59 95 kr /st
Piassavakvast
Piassavakvast
Gatkvast, 30cm, piassavaborst
Slut i lager
24 95 kr /st
Måttband
Slut i lager
12 95 kr /st
Vinkelhake
Slut i lager
29 95 kr /st
Måttstock
Måttstock
Mm-mått
Slut i lager
25   kr /st
Vattenpass
Vattenpass
Hultafors, 120cm
Slut i lager
369   kr /st
Kap/gersåg Dewalt DWS773
Kap/gersåg Dewalt DWS773
4500 varv/min, 216mm klingdiameter, 1300W
Slut i lager
2695   kr /st
Kolborstfri Skruvdragare 18V
Kolborstfri Skruvdragare 18V
18v, 2st Li-Ion 1,5 Ah batterier inkl väska
Slut i lager
1499   kr /st
Borrhammare KD975KA-QS Black & Decker
Borrhammare KD975KA-QS Black & Decker
710W, SDS-plus, Pneumatisk
Slut i lager
1199   kr /st
Fogsvans
Fogsvans
Byggmax, 500mm
Slut i lager
69   kr /st
Träskaft
Träskaft
24x1500mm
Slut i lager
24 95 kr /st
Hammare
Slut i lager
69 95 kr /st
Handslägga
Handslägga
2 kg, glasfiberskaft
Slut i lager
179   kr /st
Häftpistol PRO R34E Rapid
Häftpistol PRO R34E Rapid
Bredtrådsklammer Nr. 140, 6-14 mm
Slut i lager
649   kr /st
Borrsats trä
Borrsats trä
3-10 mm, 8 delar
Slut i lager
69 95 kr /st
Totalsumma Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet montera golvbjälklag i hus. 

Steg 1

Avlägsna allt organiskt material på plintarna eller grundmurarna med en borste.

Steg 2

Mät grundens kort- och långsida med ett måttband och kapa totalt fyra 45x220 mm reglar till uppmätta mått. Det är viktigt att båda reglarna till kortsidorna respektive långsidorna blir lika långa för att hörnen senare ska bli 90 grader. Använd gärna en kap- och gersåg för att få raka snitt.

Steg 3

Häfta syllisolering med galvaniserad klammer längs de kapade reglarna. Placera ut reglarna med syllisoleringen riktad nedåt mot grundsockeln. Fixera skarvarna i hörnen med 100x200 mm hålplattor som skruvas med 4,8x40 mm rostfri ankarskruv.

Steg 4

Kapa totalt fyra 45x220 mm reglar till samma mått som syllens kort- och långsidor. Dessa reglar kommer att fungera som kantbjälkar och placeras ståendes på syllen. Använd gärna en kap- och gersåg för att få raka snitt.

Steg 5

Placera reglarna ståendes på den liggande syllen kant i kant med syllens ytterkant. Skruva ihop hörnen med två 5,0x100 mm skruv i varje hörn.

Steg 6

Skråskruva den stående regeln in i den liggande syllen med 5,0x100 mm skruv. Skruva med 60 cm centrumavstånd.

Steg 7

Kryssmät diagonalt mellan reglarnas hörn. Om samma mått avläses vid båda mätningarna är bjälklagets fyra hörn 90 grader. Finjustera eventuellt genom att knacka försiktigt med en slägga.

Steg 8

Använd en borrhammare med 8 mm borr och borra genom syllen och ner i grundmuren med ett centrumavstånd på 60 cm. Spika därefter i 8x110 mm expanderspik med en hammare.

Steg 9

Markera ett 60 cm centrumavstånd på reglarna vid båda sidorna. Rita ett streck med en vinkelhake och penna så att reglarna blir raka när de monteras. Mät och kapa de mellanliggande reglarna och fäst med två 5,0x100 mm skruv i varje ände.  

Steg 10

Om grunden är av plintvariant bortser du från den liggande syllen och monterar kantbjälkarna direkt mot plintarna. Syllisoleringen fästs med galvaniserade klammer direkt på kantbjälkarnas undersida vid de ställen kantbjälkarna är i kontakt med plintarna.

Steg 11

För att fästa de mellanliggande reglarna används balkskor om dessa inte får stöd från grunden. Fäst balkskorna i varje ände av regeln med 4,8x40 mm ankarskruv. Om det går trögt att få ned regeln i balkskon kan du knacka med en hammare.

Steg 12

Om tre eller fler upplag används placeras de mellanliggande upplagen/bärlinorna under golvbjälkarna så ett kryssmönster bildas. Skruva gärna ihop två stycken 45x220 mm reglar med 5,0x80 mm skruv för att bilda en stabilare 90x220 mm regel. Fixera kryssmötena med gaffelankare och ankarskruv.


Frågor och svar

Här kan du få svar på dina frågor!. Ställ en fråga direkt till oss eller bläddra dig fram till ditt svar.

Huvudfråga: Montera golvbjälklag i hus